Meni

Terminološki pojmovnici koji se koriste na ovom mjestu

Broj unosa u ovom pojmu je 279.
Pretražite teme pojmovnika (dopušteni su regularni izrazi)

glosar

pojam Definicija
3PL (LOGISTIKA TREĆIH STRANA)
Izraz se koristi kada logističke usluge nabavlja treća strana. Tvrtka koja pruža usluge u 3PL formatu preuzima odgovornost za čitav niz transportnih i logističkih operacija, uključujući interakciju s dobavljačima
Broj pregleda - 12759
ADE
Izvoz naknada agencijske dokumentacije. Ova se usluga proširuje na stvaranje i obradu dokumenata potrebnih na mjestu odlaska kako bi se dovršena pošiljka, tj. Naplata (B / L), Narudžba.
Broj pregleda - 13426
ADI
Uvoz naknada Agencije za dokumentaciju Ova se usluga proteže na stvaranje i obradu dokumenata potrebnih na odredištu kako bi se dovršena pošiljka, tj. Tovarnica (B / L), Narudžbenica.
Broj pregleda - 14238
AI
Znači da trošak prijevoza uključuje sve dodatne naknade predviđene uvjetima prijevoza. Na primjer, kad je riječ teretni pod uvjetima CY/ CY, to znači da stopa osim tereta, utovara i istovara uključuje i sva povezana
Broj pregleda - 9164
AMF
Naknada za izmjenu transportne dokumentacije. Naknada koja pokriva dodatne troškove koji nastanu kada se prijevozniku pošalje zahtjev za izmjenu transportne isprave (B / L). Te promjene mogu uključivati ​​sljedeće: - podatke o primatelju - adresu - opis pošiljke. Imajte na umu da mogu postojati ograničenja u kojoj fazi postupka isporuke. nosač može unositi promjene, npr. nakon utovara kontejnera koji su u skladu s transportnim dokumentima (TPDoc), ili nakon pokretanja uvoznih postupaka. Ne mogu se podnijeti svi zahtjevi za promjenu.
Broj pregleda - 9464
AMS
Automatizirano manifest Sustav. Automatizirani manifestni sustav (AMS) koje je razvila američka carina da olakšava informacije o dolasku robe i objavljivanju podataka između brodskih linija, zrakoplovnih i željezničkih prijevoznika za uvezenu robu, ili
Broj pregleda - 9118
B / L
RASPRODAJA (faktura) Ugovor o pomorskom prijevozu, dokument koji potvrđuje činjenicu da je prijevoznik prihvatio robu za pomorski prijevoz i obvezu prijenosa primatelja u odredišnoj luci, odgovornost prijevoznika za ispravnost deklariranog
Broj pregleda - 12481
BAF

Faktor podešavanja bunkera. Premium za gorivo u bunkeru, računato u USD po TEU (ekvivalent spremniku od 20 stopa)

Broj pregleda - 12218
Bof

Osnovni ocean Teretni, Pomorski teret

Broj pregleda - 11250
carinsko skladište
Skladište pod carinskom kontrolom, gdje se roba skladišti bez državnih poreza: carinsko skladište ili skladište za privremeno skladištenje. 
Broj pregleda - 13239
REZERVACIJE NAPOMENA
Zahtjev za prijevoz koristi se za rezerviranje sjedišta i kontejnera, podaci navedeni u prijavi nisu osnova za popunjavanje teretnog lista, nakon podnošenja zahtjeva podnosilac zahtjeva preuzima obvezu pružanja teret do naznačenog datuma. 
Broj pregleda - 8976
BREAK rasutom stanju
Prijevoz malih pošiljaka bez kontejner. 
Broj pregleda - 15076
Oružane snage Republike Hrvatske

Faktor prilagodbe valute. Naknada za valutu. Dodatna naknada osnovnoj tarifi za teret izračunata kao postotak Bof, vrijednost ovisi o promjeni tečaja. 

Broj pregleda - 12421
popis tereta
Teretni manifest. Dokument koji sažima sve pošiljke natovarene na ovo plovilo i sadrži sve osnovne podatke o teretima na plovilu.
Broj pregleda - 9719
HOK
Kubični metar u metričkom sustavu. 
Broj pregleda - 13126
CCD

Carina zazor Odredište. Usluga koju pruža prijevoznik za pripremu carinjenja dokumenata i obradu formalnosti u ime klijenta. Prevoznik može koristiti agente treće strane na određenim lokacijama odredišta. Iznutra se europska usluga prijevoza robe primjenjuje na zahtjev klijenta i kada klijent dostavi T3L dokumente.

Broj pregleda - 8815
CCI
Naknada za otkazivanje. Ova naknada odnosi se na svaki kontejner u potvrđenom redoslijedu koji nije u području utovara, bez obzira na vrijeme. Ova naknada je primjenjiva i kada kupac 1) smanji broj spremnika u narudžbi, 2) premjesti ili premjesti spremnike na drugo plovilo, 3) otkaže narudžbu, 4) ne poduzme odgovarajuće mjere i spremnik jednostavno ne dospije do plovila.
Broj pregleda - 12265
CCO
Carinjenje Podrijetla. Usluga koju nudi prijevoznik u pripremi dokumenata za carinjenje i obavljanju povezanih poslova u ime klijenta. Prijevoznik se u nekim trenucima može obratiti za posredničke usluge. Za prijevoz unutar Europske unije, usluga se primjenjuje na zahtjev klijenta i nakon što im osigura T2L dokumente.
Broj pregleda - 8667
CFS

Konsolidacijsko skladište, stanica za prijevoz kontejnera, mjesto za prijevoz teretnih kontejnera za prijevozničko društvo ili troškovi tog skladišta.

 

Broj pregleda - 8538
sinonimi - Kontejnerska teretna stanica
CHARTER CIJENE
Tarifa se koristi za najam tonaže u određenoj transakciji.
Broj pregleda - 15861
ČIŠĆENJE
Dokument koji navodi da se roba može slobodno uvesti u zemlju nakon što su ispunjeni svi zakonski uvjeti.
Broj pregleda - 16578
CLL
Naknada za otkazivanje. Ova naknada odnosi se na svaki kontejner u potvrđenom redoslijedu koji nije u području utovara, bez obzira na vrijeme. Ova naknada je primjenjiva i kada kupac 1) smanji broj spremnika u narudžbi, 2) premjesti ili premjesti spremnike na drugo plovilo, 3) otkaže narudžbu, 4) ne poduzme odgovarajuće mjere i spremnik jednostavno ne dospije do plovila.
Broj pregleda - 11599
HOO
Vlasništvu kontejner nosač. 
Broj pregleda - 9808
KOLIKO SLOBODE
Teret koji se plaća prijevozniku u luci ispusta ili krajnjem odredištu. primatelj ne plaća troškove prijevoza ako teret nije stigao na odredište.
Broj pregleda - 12497
KOLEKTIVNI PAPIR
Svi dokumenti (komercijalne fakture, tovarni listovi itd.) Predočeni su kupcu kako bi dobio plaćanje za prijevoz.
Broj pregleda - 8615
KOMBINSKA PROVIZIJA
Naknada koja pokriva troškove u slučaju izdavanja Nacionalnog teretnog računa (ako su dva pošiljatelja ili više).
Broj pregleda - 10702
KOMBINIRANI PRIJEVOZ
Broj pregleda - 11067
TRGOVINSKI RAČUN
Dokument je stvorio prodavatelj. Ovo je službeni dokument koji se koristi, između ostalog, za navođenje imena i adrese kupca i prodavatelja proizvoda / proizvoda koji se prevozi te njihove vrijednosti za carinsko osiguranje ili druge svrhe.
Broj pregleda - 12457
COMMODITIES
Bilo koji član razmjene u trgovini najčešće se koristi za označavanje sirovina i poljoprivrednih proizvoda.
Broj pregleda - 19259
PROIZVODNI KOD
Opisivanje koda roba ili grupa dobara koja se odnosi na razvrstavanje robe. ovaj kôd može biti carinski prijevoznik ili propis po svojoj prirodi.
Broj pregleda - 13311
ZAVRŠENO ŠTETU
Oštećenje nije vidljivo iz pregleda neotvorenog paketa.
Broj pregleda - 12124
KONFERENCIJA
Grupa brodskih operatora ušla je kako bi postavila tarifu tereta.
Broj pregleda - 13722
PRIJAVA KONFERENCIJE
Broj pregleda - 9573
primalac robe
Primatelj robe, osoba kojoj se roba prebacuje na odredište. 
Broj pregleda - 9359
SPROVODNI
Roba se šalje inozemnom agentu kada stvarna kupnja nije izvršena, ali kad primatelj pristane prodati robu.
Broj pregleda - 13083
pošiljatelj
pošiljatelj promet robe ili brodara.
Broj pregleda - 10353
ConsoliDATION
Prikupljanje manjih serija za stvaranje većih količina radi postizanja nižih cijena otpreme.
Broj pregleda - 12002
ConsoliDATTOČKA IONA
Mjesto gdje se vrši konsolidacija.
Broj pregleda - 10231
ConsoliDATOR
Poduzeće koje pruža usluge skupnog prijevoza narudžbi i / ili robe radi olakšavanja kretanja.
Broj pregleda - 9564
ConsoliDATILI NALAZI UTAKMICE
Teretnica koju je izdao kombiniratelj kao potvrda o robi koja se grupira s pošiljkama primljenim od drugih brodara.
Broj pregleda - 15229
SPREMNIK
Broj pregleda - 13185
ŠKOLA KONTEJNERA
Vozilo je izrađeno za prijevoz kontejnera na takav način da kad se kontejner i šasija sastave, rezultirajući blok služi kao cestovna prikolica.
Broj pregleda - 9905
DEPOT KONTEJNERA
Skladište praznih spremnika.
Broj pregleda - 11839
POTPUNO BESPLATNE STANICE KONTEJNER
Naknada se procjenjuje za usluge izvršene na mjestu utovara ili istovara.
Broj pregleda - 11296
ID KONTEJNERA
Identifikator dodijeljen spremniku pomoću medija.
Broj pregleda - 10330
KONTEJNER MANIFEST
Dokument koji pokazuje sadržaj i redoslijed utovara spremnika.
Broj pregleda - 10825
KONTINALNI TERMINAL
Područje namijenjeno za odlaganje robe u kontejner obično je dostupno cestovnim, željezničkim i pomorskim prijevozom. ovdje se kontejneri podižu, odvoze, održavaju i smještaju.
Broj pregleda - 10402
KONTEJNERSKA PLOČA
Brod je posebno dizajniran za prijevoz kontejnera.
Broj pregleda - 9131
KONTEJNERSKO Dvorište
Mjesto koje je prijevoznik odredio za prihvat, ugradnju, skladištenje, skladištenje i isporuku kontejnera i gdje brodari ili primatelji koji ponovo isporučuju kontejnere mogu koristiti kontejnere.
Broj pregleda - 8920
kontejnerima
Tehnika upotrebe uređaja u kutiji je uređaj u kojem se određeni broj paketa sigurno čuva i obrađuje kao jedinica u tranzitu.
Broj pregleda - 11913
kompenzacijska
Uzajamni trgovinski sporazum koji uključuje niz transakcija koje uključuju dvije ili više strana.
Broj pregleda - 8706
KUBUJTE
Situacija kada je dio opreme dosegao svoj volumetrijski kapacitet prije dostizanja dopuštene granice težine.
Broj pregleda - 8900
KUBICSKI KAPACITET
Protok jedinice u kubičnim nogama.
Broj pregleda - 11196
KUPAC
Poduzeće koje koristi usluge koje pruža drugo poduzeće.
Broj pregleda - 12763
NARUDŽBA KUPCA
Broj pregleda - 9793
CARINA

Carina, javna služba koja je odgovorna za upravljanje carinskim zakonodavstvom i naplatom carina i poreza, kao i za primjenu drugih zakona i propisa koji se odnose na uvoz, izvoz, kretanje ili skladištenje robe.

Broj pregleda - 12186
CARINSKI BROKER

Carinski posrednici mogu biti angažirani ili povezani s špediterima, neovisnim poduzećima ili brodarskim linijama, uvoznicima, izvoznicima, trgovačkim tijelima i tvrtkama za carinsko posredovanje.

Carinski posrednici pripremaju i dostavljaju dokumentaciju kako bi obavijestili ili dobili odobrenje od Carine za puštanje robe. Mnogi su carinski posrednici specijalizirani za određene proizvode, poput odjeće, pokvarljive robe ili čišćenja posade i manifestacije velikih teretnih brodova.

Broj pregleda - 23552
CARINSKO POTROŠNJE

Carinjenje, oslobađanje od carina (provedba potrebnih formalnosti proizašlih iz kretanja robe i vozila preko carinske granice određene zemlje uključuje carinjenje, plaćanje carina i neophodan je uvjet za puštanje robe u slobodan promet u zemlji)

Broj pregleda - 11130
CARINSKI RAČUN

Carinski računi su kritična sastavnica izvozne dokumentacije. Računi navode kupca i prodavača robe, opis predmeta, njihovu vrijednost, kao i uvjete ili predložene uvjete prodaje. Mnoge vlade koriste račune za izračun i procjenu carina i poreza.

Broj pregleda - 11430
CARINSKA VRIJEDNOST

Carinska vrijednost, ovo je ukupna vrijednost svih predmeta u komercijalnoj pošiljci robe, koja određuje koliko uvozne carine primatelj mora platiti. Na primjer, ako šaljete 100 tablica, čija se svaka procjenjuje na 35 USD (ili protuvrijednost u lokalnoj valuti), tada morate unijeti carinsku vrijednost od 3500 USD.

Broj pregleda - 9063
Odrežite VRIJEME
Kontrolno vrijeme za isporuku robe do terminal i izvršavanje relevantnih dokumenata za let. 
Broj pregleda - 10958
CY

Kontejnerski terminal.

1. Mjesto skladištenja kontejnera prije / nakon njihove daljnje isporuke.

2. Uvjet prijevoza u odlasku / dolasku - to znači špediter preuzima odgovornost za organiziranje prijevoza od / do CY; trošak prijevoza uključuje usluge slanja iz / u CY (teret, utovar / istovar s plovila, smještaj na CY).

Broj pregleda - 12888
sinonimi - Kontejnersko dvorište
DDF
Naknada za dokumentaciju - Odredište. Ova usluga obuhvaća izradu i obradu sve standardne transportne dokumentacije (nalog za isporuku).
Broj pregleda - 9068
OBJAVLJENA VRIJEDNOST PREVOZA
trošak roba koju je pošiljatelj deklarirao na teretnici radi određivanja vozarine ili ograničenja odgovornosti prijevoznika.
Broj pregleda - 14059
DECONSOLIDATOR
Poduzeće koje pruža usluge za ne-grupne isporuke narudžbi za robu itd. kako bi se olakšala distribucija.
Broj pregleda - 11518
Odgođeni popust
Broj pregleda - 14018
UPUTE ZA DOSTAVU
Dokument izdan na prijevozniku radi preuzimanja robe na mjestu i dostavljanja na drugo mjesto.
Broj pregleda - 10751
NARUDŽBA DOSTAVE
Dokument koji je izdao carinski posrednik za brodarskog prijevoznika kao ovlaštenje za puštanje tereta na odgovarajuću stranu.
Broj pregleda - 10416
prekoračenje roka
Kazna za prekoračenje slobodnog vremena predviđenog za utovar / istovar u skladu s uvjetima ugovora s prijevoznikom. prekoračenje roka to je izraz koji se koristi u željezničkoj i oceanskoj industriji
Broj pregleda - 10960
GUSTOĆA
Fizička karakteristika mjerenja mase robe, po jedinici volumena ili kilograma po kubnom metru, važan je čimbenik u utvrđivanju stopa, jer gustoća utječe na uporabu vozila prijevoznika.
Broj pregleda - 10720
Stopa gustoće
Brzina na temelju gustoće i težine otpreme.
Broj pregleda - 13063
ZATOČENIČKIM
Kazna za prekoračenje slobodnog vremena predviđenog za utovar / istovar u skladu s uvjetima ugovora s prijevoznikom. pritvor je izraz koji se koristi u automobilskoj industriji
Broj pregleda - 10491
DEVANNING
Istovar tereta iz kontejnera ili druge opreme.
Broj pregleda - 10599
DOC NAKNADA
Izrada "teretnica" (teretnica)
Broj pregleda - 12264
DOKUMENTI PROTIV PRIHVATANJA
D / a. upute koje je pošiljatelj dao banci u kojima se navodi da se dokumenti za prijenos vlasništva nad robom trebaju dostaviti kupcu tek nakon što kupac prihvati priloženi projekt.
Broj pregleda - 11429
DOKUMENTI PROTIV PLAĆANJA
D / str. naznaka na projektu da su dokumenti uz emisiju priloženi platitelju samo za plaćanje.
Broj pregleda - 11913
VRATA
Dostava do vrata. Uvjet prijevoza u odlasku / dolasku znači da špediter preuzima odgovornost za organiziranje prijevoza do / od ulaznih vrata / skladišta pošiljatelja / primatelja; trošak prijevoza uključuje usluge slanja od / do ulaza
Broj pregleda - 10713
DPI

Tijekom inspekcije proizvodnje - provjera radi prepoznavanja problema, nedostataka u proizvodnji, oštećenja proizvoda. Ova je inspekcija najučinkovitija u početnoj, 30% fazi proizvodnje serije proizvoda.

Broj pregleda - 13657
sinonimi - Tijekom inspekcije proizvodnje
Drop-off CHARGE
Naknada za povratni kontejner pripada prijevozniku, u biti mjesto odredišta navedenom u teretnici prijevoznika. 
Broj pregleda - 13224
DTHC

Naknade za rukovanje odredišnim terminalom. Troškovi istovara u odredišnoj luci pokrivaju troškove rukovanja kontejnerom u odredišnoj luci ili terminalu. Ova se usluga odnosi na sav teret.

 

Broj pregleda - 13249
sinonimi - DHC
OOR
Podnošenje carinske deklaracije - izvoz. Izvoz podataka deklariranja podataka (OOR) u ime klijenta lokalnim običajima. Prijevoznik posreduje između carine i klijenta kako bi osigurao dostavu potrebnih dokumenata u naznačeno vrijeme. EDD se ne primjenjuje na tranzitni teret, teret isporučen s pretovarom ili preostali teret na brodu (FROB), iako prijevoznik još uvijek mora podnijeti deklaraciju lokalnim vlastima.
Broj pregleda - 10195
EDI

Pod akronimom EDI razumjeti Elektronički Datrazmjena ili Elektronička razmjena podataka. To je slanje i primanje informacija pomoću računalne tehnologije.

Broj pregleda - 10263
sinonimi - Elektronički Datrazmjena
EMBARGO
Zabraniti izvoz или импорт либо с конкретными продуктами или конкретных стран.
Broj pregleda - 8021
ENS
Izjava sažetka unosa. Od 1. siječnja 2011. sva roba koja ulazi u Europsku uniju mora biti izvršena Deklaracijom (ENS) poslano najmanje 24 sata prije učitavanja. Glavni cilj je opasnost od procjene robe prije nego što ona stigne u EU.
Broj pregleda - 9849
PRIJAMNI OBRAZAC
Dokument koji se mora predati carini da bi se oslobodila uvezena roba i osiguralo prikupljanje carina i statistika. naziva se i carinski obrazac ili obrazac za registraciju ulaska.
Broj pregleda - 8944
OPREMA
Prijevoznici voznih sredstava olakšavaju usluge prijevoza koje pružaju, uključujući kamione za prijevoz kontejnera, šasije, brodove i zrakoplove, između ostalog.
Broj pregleda - 13487
ERI
Ekološki i radiološki Servis, Služba zaštite okoliša i / ili radiološke inspekcije na zahtjev kupca i / ili regulatorni zahtjevi u nekim zemljama.
Broj pregleda - 9370
ETA
Procijenjena datum dolaska. 
Broj pregleda - 9105
ETD
Očekivani datum odlaska. 
Broj pregleda - 10433
EXA
Služba za ispitivanje. Usluga u kojoj prijevoznik organizira odgovarajući pregled kontejnera, npr. VACIS / rentgen / skener. Usluga se pruža u sljedećim slučajevima: - zahtjev kupca; - Carinska / sigurnosna pravila i / ili zakonski zahtjevi; - vrstu tereta koji zahtijeva provjeru; - Državno zakonodavstvo koje zahtijeva provjeru. Prevoznik kontaktira s odgovarajućim vlastima (poput carine SAD-a) kako bi se dogovorio o inspekciji, kad i ako je potrebno, i utvrdio njegove troškove.
Broj pregleda - 8490
STOPA IZLAGANJA
Odstupanje klase
Broj pregleda - 9024
NAKNADA NAMJENE ZA CIP
Inspekcijski pregled.
Broj pregleda - 11914
sinonimi - PAPIR ZA INSPEKCIJU ROBA
EKSKLUZIVNI UGOVORI O PATRONI
Pošiljatelj se slaže da će u zamjenu za sniženje od 10 do 15 posto iskoristiti samo člana linijske konferencije tvrtke.
Broj pregleda - 11211
EXP
Izvozna usluga. Ova usluga obuhvaća pružanje i provedbu izvoznih usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pružanje opreme, primanje obavijesti o primanju, prenosu i utovaru.
Broj pregleda - 11294
ubrzanja
Utvrđivanje mjesta na kojem se teret nalazi i pokušava ubrzati njegovu isporuku.
Broj pregleda - 10357
IZVOZNI BROKER
Poduzeće koje okuplja kupce i prodavače uz zasebnu naknadu tada na kraju odustaje od dogovora.
Broj pregleda - 9479
LICENCIJA IZVOZA
Dokument koji je Vlada dostavila ovlašćujući izvoznika da izvezu određenu količinu kontrolirane robe u određenu zemlju. licenca izvoz je često potreban ako je vlada uvela embargo ili druga izvozna ograničenja.
Broj pregleda - 10757
UGOVOR O PRODAJI IZVOZA
Izvorni dokument u bilo kojoj međunarodnoj transakciji
Broj pregleda - 11270
POVRATAK SAJMA
Razina povrata koja omogućuje operateru da ostvari stopu povrata ulaganja ili vrijednosti imovine koju regulatori smatraju prikladnom za određenu razinu rizika.
Broj pregleda - 13554
FER VRIJEDNOST
Osnova za izračun vrijednosti imovine prijevoznika uključuje izvorni trošak umanjen za amortizaciju, zamjenski trošak i tržišnu vrijednost.
Broj pregleda - 11954
FCL
Cijeli kontejner opterećenje jedan pošiljatelj jednom primatelju. 
Broj pregleda - 11130
ULAGAČ
Uvlakač. Luke za posluživanje brodova / linija udaljene od glavnih transportnih čvorišta.  
Broj pregleda - 9724
FEEDER SERVIS
Teretni putovi do / iz regionalnih luka prenose se u / iz središnjeg luka čvorišta za morska putovanja na veće udaljenosti.
Broj pregleda - 10275
VOZILO ZA FEDERU
Kratko morsko plovilo koje prevozi teret između središnjeg čvorišta i luke manjih luka s kojima se razgovaralo.
Broj pregleda - 11412
FEU

Ekvivalentna jedinica veličine četvornog metra - jedinica mjere jednaka zapremini koju zauzima standardni 40-nožni spremnik. Jedan nožni spremnik 40 FEU jednaka dva TEU-a od 20 stopa.

Broj pregleda - 11834
FI
Bez učitavanja. Uvjet prijevoza u odlasku znači da teret ne uzima u obzir troškove utovara na brod. 
Broj pregleda - 8890
POLJOPRIVREDNO SKLADIŠTENJE
Skladište u kojem se roba skladišti na posjedu vlasnika robe dok je roba u pritvoru od strane dobronamjernog upravitelja državnog skladišta. vlasnik koristi potvrde o otvorenim skladištima kao jamstvo za zajam.
Broj pregleda - 12999
FIFO
Bez utovar i istovar bez - stopa je dao samo pomorski prijevoz, bez opterećenja na luku podrijetla i istovara u odredišnoj luci.
Broj pregleda - 14175
sinonimi - BESPLATNO ULAZI / SLOBODI
POPUNITE TIJEKU
Postotak stavki narudžbe za koje je transakcija zapravo pronašla prikupljanje.
Broj pregleda - 11239
Filo

Besplatno u lineru van. Ne utovarom, već s istovarom - cijena uključuje pomorski teret i istovar u odredišnoj luci, ali ne uključuje utovar u luku polaska. Identično uvjetima FOB u smislu Incoterms.

Ulaganje od strane pošiljatelja, istovar - brodovlasnik

Broj pregleda - 10389
sinonimi - BESPLATNO ULAZ / IZLAZ
FiOS
Utovar / istovar pošiljatelj
Broj pregleda - 10857
sinonimi - BESPLATNO ULAZ / IZLAZ
FIKSNI TROŠKOVI
Troškovi koji se ne mijenjaju s opsegom poslovanja u kratkom roku.
Broj pregleda - 14071
FIKSNI INVENTARNI MODEL KOLIČINE
Iz postavki kojih tvrtka naručuje istu (fiksnu) količinu svaki put kad naruči artikl.
Broj pregleda - 8759
FLEKSIBILNA OPREMA
Rukovanje materijalima za uređaje koji uključuju ručne kamione i viličare.
Broj pregleda - 11572
Tijek reda
Metoda pohrane podataka kada se proizvod prezentira zbirci operacija na jednom kraju stalka, a dopunjava na suprotnom kraju.
Broj pregleda - 12015
FO
Bez istovara. Stanje prijevoza na odredištu znači da teret ne uzima u obzir troškove iskrcaja s broda. 
Broj pregleda - 10964
ZA (Odredišna stanica)
Odredišna stanica. Slobodno u vagonu / na peronu, uvjet prijevoza po dolasku znači da ugovorena stopa prijevoza ne uključuje troškove istovara tereta s perona / vagona, čišćenje vagona itd. 
Broj pregleda - 12785
ZA (polazna stanica)
Stanica polaska Slobodno u vagonu / na peronu, uvjet prijevoza u odlasku znači da dogovorena tarifa tereta ne uključuje troškove utovara na platformu / vagon, prilagođavanje vagona itd. 
Broj pregleda - 10190
PRIJEVOZ ZA NAJAM
Prijevoznik koji pruža usluge prijevoza za stanovništvo na plaćenoj osnovi.
Broj pregleda - 10873
FORKLIFT KAMION
Stroj s pogonom koristi se za podizanje i spuštanje kamiona i premještanje robe na različita mjesta u skladištu.
Broj pregleda - 12693