Meni

Teret

Pretražite teme pojmovnika (dopušteni su regularni izrazi)

glosar

pojam Definicija
Teret

Određena količina robe, biljaka, biljnih proizvoda i / ili drugog materijala u prijevozu (teret mogu se sastojati od jedne ili više robe ili serija). Teret može biti zbirni, na primjer prilikom prijevoza jednog kontejnera ili automobila tereta nekoliko vlasnika.

Roba klasificirana

  • vidom (živim ili neživim)
  • načinom prijevoza (more, rijeka, željeznica, cesta, zrak)
  • po težini (opterećenje na uređaju za prijenos tereta)
  • u obliku (fizičke dimenzije (dimenzije))
  • prema agregacijskom stanju (kruta, tekuća, plinovita, plazma)
  • prema uvjetima pakiranja i skladištenja (komad, rasuti teret, rasuti teret, ambalaža itd.)
  • rok trajanja (pokvarljivo)
  • mikroklimatski režim (posebni zahtjevi za temperaturu, vlagom, tlakom, sastavom atmosfere, kvalitetom zraka)
  • u smislu opasnosti za zdravlje, život i okoliš (otrovno (otrovno), biološki opasno (zarazno), eksplozivno, zapaljivo, zapaljivo, radioaktivno itd.)

Živa roba uključuje životinje, ptice, biljke, bakterije i druge žive organizme; oni podliježu posebnim zahtjevima.

Broj pregleda - 18986