Meni
Ovaj pojam se može koristiti bez obzira na izabrani način prijevoza i korištenjem više od jednog načina prijevoza.
DDP-Inkoterms-2010-VINCULUM-Pripadno carinjenje Vladivostoka-GK-IMPORT40Tvornica ili skladište proizvođača ili prodavateljaDostava iz tvornice ili skladišta do polaznog terminalaPostavljanje robe na teretni terminalPostavljanje robe na ploviloDržavna granicaMorski prijevoz do iskrcajne lukeSmještaj u skladištu privremenog skladišta u luci dolaska (istovar)Dostava robe spremne za istovar iz vozilaSkladište primateljaPodručje troškova i odgovornost prodavatelja na DDPPodručje troškova i odgovornost kupca na DDPTrenutak prijelaza rizika na DDP!

Isplaćena carina (isporučena carina plaćena) znači da prodavatelj isporučuje nakon isporuke kupcu robaoslobođen carina potrebnih za uvoz na dolaznom vozilu, spremnom za istovar u navedenom odredišnom mjestu. 

DDP nameće maksimalne odgovornosti prodavaču. Prodavatelj snosi sve troškove i rizike povezane s isporukom robe do odredišta i dužan je ispuniti carinske formalnosti potrebne ne samo za izvoz, nego i za uvoz, platiti sve pristojbe naplaćene za izvoz i uvoz, kao i ispuniti sve carinske formalnosti.

Stranke se potiču na najtočnije odrediti točku na dogovorenom mjestu odredišta, kao što su troškovi i rizici do ove točke je prodavatelj. Prodavač Preporučuje se da ugovori o prijevozu, koji točno odražavaju ovaj izbor. Ako je prodavatelj ugovor o prijevozu snosi troškove pražnjenja na dogovorenom mjestu odredišta, prodavatelj nema pravo tražiti naknadu od kupca takvih troškova, osim ako nije drugačije dogovoreno sa strankama.

Stranke se ne preporučuju upotrebu DDPako prodavač nije izravno ili neizravno sposoban osigurati provedbu carinskih formalnosti uvoza (carinjenje uvoza).

Ako strane žele kupcu povjeriti sve rizike i troškove carinskih formalnosti za uvoz, preporučljivo je koristiti izraz DDP.

PDV ili drugo poreziplativo pri uvozu vrši se na teret prodavatelja, osim ako ugovorom o prodaji nije izričito drugačije određeno.

Za kupca DDP Prikladno je jer izvoznik preuzima organizacijska pitanja isporuke i carinjenja robe, ali prodavatelj će sve te troškove svejedno uključiti u trošak robe. Ovi su uvjeti vrlo povoljni za kupca, jer on unaprijed zna konačnu cijenu robe u svom skladištu u fazi zaključenja.

Saznajte što morate uzeti u obzir pri odabiru DDP Zatvorite popis radnji kada DDP
  • jasno se dogovorite s prodavateljem i u ugovoru definirajte mjesto isporuke robe;
  • ako je potrebno, dogovorite s osiguravajućim društvom uvjete osiguranja;

 

1. Opće obveze prodavatelja i kupca pod uvjetima DDP

A.1.Prodavatelj je dužan u skladu s kupoprodajnim ugovorom kupcu pružiti robu, komercijalni račun -faktura, kao i bilo koji drugi dokaz o usklađenosti robe s uvjetima ugovora o prodaji, koji se mogu zahtijevati u uvjetima ugovora.
Svaki dokument iz stavaka A1-A10 može zamijeniti istovjetnom elektroničkom zapisu ili postupka, ako se stranke slože ili je uobičajeno.
V.1. Kupac je dužan platiti cijenu robe, kako je predviđeno u ugovoru o prodaji.
Svaki dokument iz stavka B1-B10 može biti ekvivalent elektronički zapis ili drugi postupak, ako se stranke slože ili je uobičajeno.

2. Dozvole, dozvole, sigurnosne kontrole i druge formalnosti pod uvjetima DDP

A.2.Ako je potrebno, prodavatelj mora na svoj trošak i rizik za dobivanje uvoz i izvoz licencu ili drugu službenu autorizaciju i obaviti sve carinske formalnosti potrebne za izvoz robe, njihovo kretanje kroz bilo koje zemlje i za uvoz robe.
V.2.Ako je potrebno, kupac mora dostaviti prodavatelju, na njegov zahtjev, na njegov rizik i trošak, pomoć u dobivanju odobrenja za uvoz ili drugu službenu dozvolu za uvoz robe.

3. Ugovori o prijevozu i osiguranju pod uvjetima DDP

A.3.a) Ugovor o prijevozu
Prodavatelj mora na svoj trošak za prijevoz robe do imenovanog odredišta ili na dogovorenom mjestu (ako postoje), na dogovorenom mjestu. Ako određena točka nije ugovoreno ili se ne može utvrditi na temelju prakse, prodavatelj može odabrati najprikladniji za svoju svrhu klauzulom u dogovorenom mjestu odredišta.
b) Ugovor o osiguranju
Prodavač ne Dužnost kupca na temelju ugovora o osiguranju. Međutim, prodavatelj mora osigurati kupcu, na njegov zahtjev, na njegov rizik i trošak (ako postoje troškovi), informacije potrebne za kupca osiguranja.
V.3.a) Ugovor o prijevozu
Kupac nema obvezu prodavatelja sklopiti ugovor o prijevozu.
b) Ugovor o osiguranju
Kupac nema obvezu prodavatelja sklopiti ugovor o osiguranju. Međutim, kupac mora dostaviti prodavatelju, na njegov zahtjev, podatke potrebne za sklapanje ugovora o osiguranju.

4. Dostava i prihvat robe pod uvjetima DDP

A.4.Prodavatelj mora isporučiti robu stavljajući ih na raspolaganje kupcu na koji dolaze prijevozno sredstvo spremno za istovar na dogovorenom mjestu, ako ih ima, na imenu mjestu odredišta na dan ili razdoblje.
V.4.Kupac mora preuzeti isporuku robe kada su dostavljeni u skladu sa stavkom A4.

5. Prijenos rizika pod uvjetima DDP

A.5.Prodavatelj snosi sve gubitke ili oštećenja robe dok ne bude dostavljena u skladu sa stavkom A4, uz iznimku rizika gubitka ili oštećenja u okolnostima navedenim u stavku B5.
V.5.Kupac snosi sve rizike gubitka ili oštećenja
budući da je dostavljena u skladu sa stavkom A4.
Ako:
a) kupac ne ispuni svoje dužnosti u skladu sa stavkom B2, on nosi sve se odnose na gubitak ili oštećenje .tovara rizika; ili
b) kupac ne daje obavijest u skladu sa stavkom B7, on snosi sve rizike gubitka ili oštećenja robe od ugovorenog datuma ili datuma kada je dogovoreno rok isporuke je istekao
pod uvjetom da je roba izričito individualizirati kao roba koja je predmet ugovora.

6 Raspodjela troškova pod uvjetima DDP

A.6.Prodavatelj mora platiti:
  • uz troškove predviđene stavkom A3 a), sve troškove koji se odnose na robu do isporuke u skladu sa stavkom A4, osim troškova koje je platio kupac, kako je predviđeno u stavku B6;
  • sve troškove iskrcaja na odredištu koji se mogu pripisati prodavaču na temelju ugovora o prijevozu;
  • ako je potrebno, troškove povezane s provođenjem carinskih formalnosti potrebnih za izvoz i uvoz, uz plaćanje svih carina, poreza i naknada koji se naplaćuju na izvoz i uvoz robe, kao i troškovi prijevoza robe kroz bilo koju zemlju do njegove isporuke, kako je predviđeno u stavak A4.
V.6.Kupac mora platiti:
  • svi troškovi koji se odnose na robu od trenutka isporuke, kako je predviđeno stavkom A4;
  • sve troškove iskrcaja potrebnih za prihvat robe s dolaznog prijevoznog sredstva na određeno mjesto odredišta, ako prema ugovoru o prijevozu takve troškove snosi prodavatelj;
  • bilo koji dodatni troškovi nastali kao rezultat neispunjavanja njegovih dužnosti u skladu sa stavkom B2 ili ako mu nisu dostavili obavijest u skladu sa stavkom B7, pod uvjetom da je roba izričito individualizirana kao roba koja je predmet ugovora.

7. Obavijest kupcu i prodavaču pod uvjetima DDP

A.7.Prodavatelj mora osigurati kupac propisno opomenuo, čime kupac poduzeti korake normalno potrebne kako bi da može obavljati prihvat robe.
V.7.Budući da prodavatelj ima pravo odrediti datum u dogovorenom roku i / ili točke preuzimanju na imenovanom mjestu odredišta, mora računa prodavatelju zbog njegovog upozorenja.

8. Dokumentarni dokaz o isporuci pod uvjetima DDP

A.8.Prodavatelj mora na svoj trošak osigurati kupcu dokument koji omogućava kupcu da preuzme isporuku robe, kao što je predviđeno u stavcima A4 / B4.
V.8.Kupac mora prihvatiti dokaz o isporuci, izdanu u skladu sa stavkom A8.

9. Provjera, pakiranje, označavanje i pregled robe pod uvjetima DDP

A.9.Prodavatelj mora platiti sve troškove vezane uz provjeru (provjera kvalitete, mjerenje, vaganje, brojanje) koji su potrebni za isporuku robe u skladu sa stavkom A4, kao i troškove pregleda robe prije isporuke, koje je propisana od strane vlasti u zemlji izvoza i uvoza.
Prodavatelj je dužan osigurati pakiranje robe o svom trošku, osim ako je uobičajeno u navedenom trgovinskom sektoru isporučiti robu navedenu u ugovoru bez pakiranja. Prodavatelj može pakirati robu na način koji je potreban za njezin prijevoz, osim ako kupac nije obavijestio prodavatelja o posebnim zahtjevima za pakiranjem prije sklapanja ugovora. obilježavanje pakirana roba mora se pravilno rukovati.
V.9.Kupac nije dužan nadoknaditi prodavatelj nastale troškove obveznog pregleda robe prije otpreme, koja se provodi po nalogu vlasti u zemlji izvoza i uvoza.

10. Pomoć u dobivanju informacija i povezanih troškova pod uvjetima DDP

A.10.Ako bude potrebno, prodavatelj je dužan dostaviti kupcu ili mu pomogne u dobivanju na kupčevu zahtjev, rizik i trošak, dokumente i informacije, uključujući i važne informacije o sigurnosti, što može zahtijevati od kupca za prijevoz robe do konačnog odredišta (ako je potrebno ) - odredište naslova.
Prodavatelj je dužan naknaditi kupcu za sve troškove i troškove nastale od strane kupca u dobivanju ili pružanja pomoći u pribavljanju dokumenata i informacija kako je predviđeno u stavku B10.
V.10.Kupac mora obavijestiti prodavatelja u pravodobno zahtjeve u pogledu sigurnosti informacija, tako da prodavatelj može djelovati u skladu sa stavkom A10.
Kupac je dužan nadoknaditi prodavatelju zasnuje on troškove i troškove za pružanje ili pružanje pomoći u dobivanju dokumenata i informacija kako je predviđeno u stavku A10.
Ako je potrebno, kupac je dužan dostaviti prodavatelju ili olakšati dostavu prodavatelj, na zahtjev prodavatelja, na njegov rizik i trošak, svim dokumentima i informacijama, uključujući i važne informacije o sigurnosti, što može zahtijevati od prodavatelja za prijevoz, izvoz i uvoz robe, te za njihovo prijevoz preko bilo koje zemlje.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

  1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
Odgovarajući nalog odjela Ministarstvo pravde registriralo je 5. listopada. Dokument je izmijenio Pravila pružanja usluga pretovara robe u luci, odobrena nalogom Ministarstva prometa od 9. srpnja 2014. broj 182.
23:50 22-10-2021 Više detalja ...
FGKU Rosgranstroy započeo je razvoj projekta za rekonstrukciju kontrolne točke u morskoj luci Feodosia. Planirano je da građevinski radovi budu završeni 2024. godine.
20:18 22-10-2021 Više detalja ...
U regiji Pskov, na ulazu u Pechory, na carinskom punktu Kuničina Gora, stvorio se red teških vozila. Na prolazak državne granice čeka više od 100 kamiona.
20:14 22-10-2021 Više detalja ...
Na povećanje teretnog prometa utjecala je sve veća popularnost tranzitne rute Azija-Europa-Azija kroz luke Vostočni i St.
16:41 22-10-2021 Više detalja ...