Meni

Izvozni carinski postupak

Članak 139. Sadržaj i primjena izvoznog carinskog postupka

 1. Carinski postupak izvoz - carinski postupak primijenjen na robu Unije, u skladu s kojom se takva roba izvozi s carinskog područja Unije radi trajne nazočnosti izvan nje.
 2. Roba stavljena u carinski postupak za izvoz i stvarno izvezena s carinskog područja Unije gubi status unijske robe, osim u slučajevima kada, u skladu sa stavcima 4. i 7. članka 303. ovog zakonika, takva roba zadržava status Unijska roba.
 3. Dopušteno je primijeniti izvozni carinski postupak u odnosu na:
  1. izvezeni s carinskog područja Unije:
   • roba stavljena u carinski postupak za preradu izvan carinskog područja, osim robe navedene u podstavku 1. stavka 3. članka 176. ovog zakonika, radi dovršavanja carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja u skladu s podstavkom 1. stavak 2. članka 184. ovog zakonika;
   • roba stavljena u carinski postupak za privremeni izvoz radi dovršenja carinskog postupka za privremeni izvoz u skladu sa stavkom 2. članka 231. ovog zakonika;
   • roba stavljena u poseban carinski postupak radi dovršenja posebnog carinskog postupka u slučajevima koje Komisija utvrdi u skladu s člankom 254. ovog zakonika i zakonodavstvom država članica u slučajevima predviđenim od strane Komisije;
   • vozila međunarodnog prijevoza u skladu sa stavkom 5. članka 276. ovog zakonika;
   • Unijska roba navedena u podstavku 2. stavka 5. članka 303. ovog zakonika;
   • prerađeni proizvodi za dovršetak carinskog postupka za preradu izvan carinskog područja u skladu s podstavkom 3. stavka 2. članka 184. ovog zakonika;
  2. roba navedena u stavku 5. članka 231. ovog zakonika za izvoz s carinskog područja Unije.
 4. Roba navedena u podstavcima 1. i 2. stavka 3. ovog članka stavlja se u carinski postupak za izvoz bez uvoza na carinsko područje Unije.
 5. Roba navedena u stavku četiri podstavka 2. stavka 5. članka 207. ovog zakonika i roba navedena u stavku četvrtom podstavku 2. stavka 4. članka 215. ovog zakonika, stavljena u izvozni carinski postupak radi dovršenja carinskog postupka slobodne carinske zone ili carinskog postupka slobodnog skladišta, mora se izvesti s carinskog područja Unije u roku ne dužem od 1 godine od dana koji slijedi dan stavljanja takve robe u carinski izvozni postupak.
  Zakonodavstvo država članica može utvrditi kraće razdoblje tijekom kojeg se navedena roba mora izvesti s carinskog područja Unije.
  Ako se navedena roba ne izvozi s carinskog područja Unije, osim u slučajevima njezinog uništenja i (ili) nenadoknadivog gubitka uslijed nesreće ili više sile ili nepovratnog gubitka kao posljedice prirodnog gubitka u normalnim uvjetima prijevoza (prijevoz) i (ili) skladištenje, do isteka roka predviđenog stavkom jednim ovog stavka ili utvrđenim zakonodavstvom država članica u skladu sa stavkom dva ovog stavka, carinski postupak za izvoz se ukida i takav carinu zadržavaju robe u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika.
  Carinska tijela ne zadržavaju navedenu robu ako se u trenutku okončanja carinskog postupka za izvoz nalazi na teritoriju FEZ ili u slobodnom skladištu.

Članak 140. Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za izvoz

Uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za izvoz su:

 • plaćanje izvoznih carina u skladu s ovim zakonikom;
 • poštivanje zabrana i ograničenja u skladu s člankom 7. ovog zakonika;
 • poštivanje ostalih uvjeta propisanih međunarodnim ugovorima unutar Unije, bilateralnim međunarodnim ugovorima između država članica i međunarodnim ugovorima država članica s trećom stranom.

Članak 141. Pojava i prestanak obveze plaćanja izvoznih carina u odnosu na robu stavljenu u izvozni carinski postupak, rok za njezino plaćanje i obračun

 1. Obveza plaćanja izvoznih carina za robu stavljenu u carinski postupak za izvoz nastaje za deklaranta od trenutka kada carinsko tijelo registrira deklaraciju za robu.
 2. Obvezu plaćanja izvoznih carina za robu stavljenu u carinski postupak za izvoz deklarant prestaje nastupanjem sljedećih okolnosti:
  1. oslobađanje robe u skladu s carinskim postupkom za izvoz uz primjenu povlastica za plaćanje izvoznih carina;
  2. ispunjavanje obveze plaćanja izvoznih carina i (ili) njihove naplate u iznosima izračunatim i plativim u skladu sa stavkom 4. ovog članka;
  3. odbijanje puštanja robe u skladu s carinskim postupkom za izvoz - u odnosu na obvezu plaćanja izvoznih carina koja je nastala prilikom registracije deklaracije za robu;
  4. opoziv deklaracije za robu u skladu s člankom 113. ovog zakonika i (ili) otkazivanje puštanja robe u skladu sa stavkom 4. članka 118. ovog zakonika - u vezi s obvezom plaćanja izvoznih carina koja je nastala prilikom registracije deklaracija za robu;
  5. oduzimanje ili pretvaranje robe u vlasništvo (dohodak) države članice u skladu sa zakonodavstvom te države članice;
  6. zadržavanje robe od strane carinskog tijela u skladu s poglavljem 51. ovog zakonika;
  7. stavljanje na privremeno skladištenje ili stavljanje u jedan od carinskih postupaka robe koja je oduzeta ili uhićena tijekom provjere kaznene prijave, tijekom postupka u kaznenom predmetu ili predmetu upravnog prekršaja (vođenje upravnog postupka) i u vezi s kojim donesena je odluka da se vrate ako takva roba prethodno nije puštena.
 3. Obveza plaćanja izvoznih carina podliježe ispunjenju (plaćaju se izvozne carine) prije puštanja robe u skladu s izvoznim carinskim postupkom, osim ako ovim zakonikom nije određeno drugo razdoblje.
 4. Izvozne carine podliježu plaćanju iznosa izvoznih carina obračunatih u deklaraciji za robu, uzimajući u obzir pogodnosti plaćanja izvoznih carina.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...