Meni

Klasifikator odluka carinskih tijela o deklaracijama

 

10. Dopušteno je puštanje robe

-

11. Puštanje robe pod uvjetom da se osigura ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi, s izuzetkom puštanja robe navedene na pozicijama s oznakama 12 i 13

-

12. Puštanje robe sa značajkama predviđenim člankom 121. Carinskog zakona EAEU

Članak 121. Osobitosti puštanja robe prije završetka carinske provjere, drugih dokumenata i (ili) podataka
1. Oslobađanje robe prije završetka carinske provjere carinsko tijelo provodi druge dokumente i (ili) podatke, koji se ne mogu dovršiti u roku za puštanje robe, pod uvjetom da su plaćene carine, porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe u iznosu izračunutom u deklaraciji za robu, te su pružile jamstvo za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u iznosu utvrđenom u skladu s stavci 4. i 5. članka 65. i stavci 5. i 6. članka 75. ovog zakonika, osim u slučajevima predviđenim podstavkom 1. stavka 2. i stavkom 3. ovoga članka, te slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica o carinama propis u skladu s podstavkom 2. stavka 2. ovoga članka.
2. Garancija za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi ne pruža se u sljedećim slučajevima:
1) ovlašteni gospodarski subjekt djeluje kao deklarant robe;
2) u drugim slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
3. Ako carinske operacije u ime i u ime deklaranta, carinski zastupnik se obvezuje i takav carinski predstavnik, u skladu s člankom 405. ovog zakonika, s deklarantom solidarno snosi obvezu plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih mjera pristojbe, kako bi se osiguralo ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi ne mogu se osigurati pod uvjetima koje utvrdi Komisija, a prije nego što ih Komisija odredi - prema zakonodavstvu državama članicama.
4. Sigurnost za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi pruža se u skladu s Poglavljem 9. i člankom 75. ovog zakonika.
5. Odredbe stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati ​​ako carinsko tijelo otkrije znakove koji ukazuju na mogućnost primjene zabrana i ograničenja i (ili) mjera za zaštitu domaćeg tržišta u odnosu na robu, uspostavljenih u obliku koji nije poseban, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i (ili) druge pristojbe utvrđene u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji, a deklarant nema potvrdu o njihovom poštivanju.

13. Puštanje robe sa značajkama predviđenim člankom 122. Carinskog zakona EAEU

Članak 122. Osobitosti puštanja robe prilikom imenovanja carinskog pregleda
1. Puštanje robe prije primitka rezultata carinskog pregleda određenog prije puštanja robe vrši carinsko tijelo, pod uvjetom da su carine, porezi, posebne, antidampinške, izravnate pristojbe plaćene u iznos izračunat u deklaraciji za robu i osigurano je ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi u iznosu utvrđenom u skladu sa stavcima 4. i 5. članka 65. i stavci 5. i 6. članka 75. ovog zakonika, osim u slučajevima predviđenim podstavkom 1. stavka 2. i stavkom 3. ovoga članka, te slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica o carinskim propisima u skladu s podstavkom 2. stavka 2 ovog članka.
2. Garancija za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi ne pruža se u sljedećim slučajevima:
1) ovlašteni gospodarski subjekt djeluje kao deklarant robe;
2) u drugim slučajevima utvrđenim zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
3. U slučaju da carinske poslove u ime i za račun deklaranta obavlja carinski zastupnik, a takav carinski zastupnik, u skladu s člankom 405. ovog zakonika, s deklarantom snosi solidarnu obvezu plaćanja carine , porezi, posebne, antidampinške, kompenzacijske pristojbe, osiguravanje ispunjenja obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi ne mogu se podnositi pod uvjetima koje odredi Komisija, a prije utvrđivanje od strane Komisije - prema zakonodavstvu država članica.
4. Sigurnost za ispunjenje obveze plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih pristojbi pruža se u skladu s Poglavljem 9. i člankom 75. ovog zakonika.
5. Odredbe stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati ​​ako carinsko tijelo otkrije znakove koji ukazuju na mogućnost primjene zabrana i ograničenja i (ili) mjera za zaštitu domaćeg tržišta u odnosu na robu, uspostavljenih u obliku koji nije poseban, antidampinške, kompenzacijske pristojbe i (ili) druge pristojbe utvrđene u skladu s člankom 50. Ugovora o Uniji, a deklarant nema potvrdu o njihovom poštivanju.

14. Puštanje robe sa značajkama predviđenim člankom 123. Carinskog zakona EAEU

Članak 123. Osobitosti puštanja robe prilikom otkrivanja upravnog prekršaja ili zločini
U slučaju da se otkrije upravni prekršaj ili kazneno djelo, puštanje robe prije okončanja postupka u upravnom prekršaju (upravnom postupku) ili okončanja postupka u kaznenom predmetu provodi carinsko tijelo, pod uvjetom da je takva roba nisu zaplijenjeni ili zaplijenjeni u skladu sa zakonodavstvom država članica.

20. Uvjetno puštanje robe

-

40. Carinska deklaracija se povlači prije puštanja robe

-

50. Puštanje robe je otkazano opozivom carinske deklaracije u slučajevima predviđenim stavcima 4. - 6. članka 113. ili stavkom 9. članka 116. Carinskog zakona EAEU

4. Na zahtjev deklaranta, podnijet u obliku elektroničkog dokumenta ili dokumenta na papiru, registrirana tranzitna deklaracija dana strana robanaveden u stavku 4. članka 302. ovog zakonika može ga opozvati prije puštanja robe od strane carinskog tijela ili nakon puštanja robe od strane carinskog tijela prije stvarnog odlaska takve robe s carinskog područja Unije.
5. Na zahtjev deklaranta, podnijet u obliku elektroničkog dokumenta ili dokumenta na papiru, registriran carinska deklaracija na Unijska roba može povući prije stvarnog polaska robe s carinskog područja Unije, uključujući i nakon što je carinsko tijelo pustilo robu, uzimajući u obzir stavak 6. ovoga članka.
6. Na zahtjev deklaranta podnijet u obliku elektroničkog dokumenta ili papirnatog dokumenta, carinska deklaracija za unijsku robu stavljenu u carinski postupak za izvoz radi dovršetka carinskog postupka slobodne carinske zone ili carinskog postupka slobodnog skladišta može opozvati:
1) ako se takva roba nalazi na teritoriju FEZ ili na teritoriju slobodnog skladišta, uključujući i nakon što je carinsko tijelo pustilo robu;
2) ako se takva roba nalazi izvan teritorija SZV -a ili izvan područja slobodnog skladišta i zapravo nije krenula s carinskog područja Unije, pod uvjetom istovremenog podnošenja carinske deklaracije za stavljanje takve robe pod drugi carinski postupak u skladu s podstavkom 1. stavka 6. članka 207., podstavkom 1. stavka 5. članka 215. ovog zakonika.
------
9. U slučaju da tijekom periodične carinske deklaracije roba prijavljena u deklaraciji za robu nije bila predočena carinskom tijelu koje je registriralo takvu deklaraciju za robu, tijekom prijavljenog razdoblja ili nije stvarno izvezeno s carinskog područja Unije u roku utvrđenom stavkom 8. ovoga članka, takva se deklaracija za robu mora povući u skladu s člankom 8. stavkom 113. ovog zakonika.

51. Puštanje robe je otkazano u slučaju predviđenom stavkom 10. članka 116. Carinskog zakona EAEU

10. Ako deklarant ne poduzme radnje za povlačenje deklaracije u skladu sa stavkom 9. ovoga članka u utvrđenim rokovima, carinsko tijelo će otkazati puštanje robe u skladu s člankom 4. stavkom 118. ovog zakonika.

52. Puštanje robe je otkazano na obrazloženi zahtjev deklaranta u slučajevima utvrđenim u skladu s drugim stavkom članka 4. članka 118. Carinskog zakona EAEU -a

4. Prilikom opoziva carinske deklaracije u slučajevima predviđenim člancima 4. stavcima 6.-113., stavkom 9. člankom 116. ovog zakonika, kao i u slučaju predviđenom stavkom 10. člankom 116. ovog zakona, carina tijelo će otkazati puštanje robe.
Komisija i zakonodavstvo država članica o carinskim propisima u slučajevima koje je predvidjela Komisija također mogu odrediti slučajeve i uvjete kada carinsko tijelo može otkazati puštanje robe na obrazloženi zahtjev deklaranta.
Otkazivanje puštanja robe vrši se pomoću informacijskog sustava carinskog tijela formiranjem elektroničkog dokumenta ili stavljanjem odgovarajućih oznaka na carinsku deklaraciju na papir.
Postupak obavljanja carinskih poslova koji se odnose na otkazivanje puštanja robe utvrđuje Komisija, a u dijelu koji ne uređuje Komisija, u skladu sa zakonodavstvom država članica o carinskom uređenju.

60. Datum puštanja robe je obustavljen

-

61. Rok za obustavu puštanja robe je produžen

-

62. Obustava datuma puštanja robe otkazana

-

70. Produžen je rok puštanja robe

-

82. Smatra se da carinska deklaracija nije podnesena

-

90. Odbio je pustiti robu

-

92. Druga odluka predviđena zakonodavstvom država članica EAEU -a

-

 

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

  1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...