Meni
Sporazum o donošenju jedinstvenih tehničkih zahtjeva za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji se mogu ugraditi i / ili koristiti na vozilima na kotačima, te uvjete za međusobno priznavanje odobrenja izdatih na temelju tih zahtjeva

Popis ugovornih strana 1958 sporazuma godine

pozivni broj za zemlju Ugovorne stranke Datum pridruživanja
E 1 Njemačka 28.01.1966
E 2 Francuska 20.06.1959
E 3 Italija 26.04.1963
E 4 Nizozemska 29.08.1960
E 5 Švedska 20.06.1959
E 6 Belgija 05.09.1959
E 7 Mađarska 02.07.1960
E 8 Češka Republika 01.01.1993
E 9 Španija 10.10.1961
E 10 Srbija 12.03.2001
E 11 Ujedinjeno Kraljevstvo 16.03.1963
E 12 Austrija 11.05.1971
E 13 Luksemburg 12.12.1971
E 14 Švicarska 28.08.1973
E 16 Norveška 04.04.1975
E 17 Finska 17.09.1976
E 18 Danska 20.12.1976
E 19 Rumunija 21.02.1977
E 20 Poljska 13.03.1979
E 21 Portugal 28.03.1980
E 22 Ruska Federacija 17.02.1987
E 23 Grčka 05.12.1992
E 24 Ireland9 24.03.1998
E 25 Hrvatske 08.10.1991
E 26 Slovenija 25.06.1991
E 27 Slovačka 01.01.1993
E 28 Bjelorusija 02.07.1995
E 29 Estonija 01.05.1995
E 30 Moldavija 20.11.2016
E 31 Bosna i Hercegovina 06.03.1992
E 32 Letonija 18.01.1999
E 34 Bugarska 21.01.2000
E 35 Kazahstan 08.01.2011
E 36 Litvanija 29.03.2002
E 37 Turska 27.02.1996
E 39 Azerbejdžan 14.06.2002
E 40 Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija 17.11.1991
E 42 Europska unija8 24.03.1998
E 43 Japan 24.11.1998
E 45 Australija 25.04.2000
E 46 Ukrajina 30.06.2000
E 47 Južna Afrika 17.06.2001
E 48 Novi Zeland 26.01.2002
E 49 Cipar 01.05.2004
E 50 Malta 01.05.2004
E 51 Republika Koreja 31.12.2004
E 52 Malezija 04.04.2006
E 53 Tajland 01.05.2006
E 54 Albanija 05.11.2011
E 56 Crna Gora 03.06.2006
E 57 San Marino 26.01.2016
E 58 Tunis 01.01.2008
E 60 Gruzija 25.05.2015
E 62 Egipat 03.02.2013

FTS je pojasnio kako ispuniti račun u nedostatku transakcija za prodaju i kupnju robe podložne sljedivosti.
00:35 03-08-2021 Više detalja ...
Odgovarajući nalog objavljen je na Službenom internetskom portalu pravnih informacija.
23:45 02-08-2021 Više detalja ...