Meni

Osobni carinski pregled

 1. Privatna carinski pregled - oblik carinske kontrole koji se sastoji od pregleda pojedinaca.
 2. Osobni carinski pregled može se provesti samo u odnosu na pojedince koji putuju preko carinske granice Unije i nalaze se u zoni carinske kontrole ili tranzitnoj zoni međunarodne zračne luke, ako postoje dovoljni razlozi da se vjeruje da se takve osobe skrivaju kod njih i dobrovoljno ne daju robu koja se prevozi preko carinske granice.Unija krši međunarodne ugovore i akte iz područja carinske regulative, zakonodavstvo država članica.
 3. Osobni carinski pregled provodi se radi utvrđivanja u pojedinaca, navedenih u stavku 2. ovoga članka, skrivene robe koja se s njima prevozi preko carinske granice Unije kršeći međunarodne ugovore i akte iz područja carinskog uređenja, zakonodavstvo državama članicama i isključivi je oblik carinske kontrole ...
 4. Osobni carinski pregled provodi se odlukom čelnika (čelnika) carinskog tijela, njegovog ovlaštenog zamjenika pročelnika (zamjenika pročelnika) carinskog tijela ili osoba koje ih zamjenjuju, a ako je to predviđeno zakonodavstvom članice Države o carinskom uređenju, odlukom čelnika (voditelja) jedinice carinskog tijela ovlaštene za provođenje carinska kontrola, njegov ovlašteni zamjenik načelnika (zamjenik načelnika) jedinice carinskog tijela ili osobe koje ih zamjenjuju.
  Ova odluka donosi se u pisanom obliku.
 5. Osobni carinski pregled provode carinski službenici istog spola s osobom za koju se provodi osobni carinski pregled, u nazočnosti 2 svjedoka istog spola u izoliranoj prostoriji koja ispunjava sanitarne i higijenske uvjete. Treba isključiti pristup pojedincima, osim onih navedenih u ovom članku, i mogućnost promatranja provođenja osobnog carinskog pregleda od strane drugih pojedinaca.
  Pregled tijela pojedinca, u odnosu na koji se vrši osobni carinski pregled, obavlja samo medicinski radnik koji po potrebi koristi posebnu medicinsku opremu.
  Prilikom provođenja osobnog carinskog pregleda maloljetnika ili nesposobne osobe moraju biti prisutni njegovi zakonski zastupnici (roditelji, usvojitelji, skrbnici ili povjerenici) ili osobe u njegovoj pratnji.
 6. Prije početka osobnog carinskog pregleda carinski službenik dužan je upoznati pojedinca s odlukom o provođenju osobnog carinskog pregleda i njegovim pravima prilikom provođenja takvog osobnog carinskog pregleda te mu također ponuditi da dobrovoljno izda robu koja se prevozi preko carine granica Unije kršeći međunarodne ugovore i akte u području carinske regulative, zakonodavstvo država članica.
  Činjenicu da je pojedinac upoznat s odlukom o osobnom carinskom pregledu potvrđuje ta osoba stavljanjem odgovarajućeg natpisa u odluku o provođenju takvog osobnog carinskog pregleda. U slučaju da pojedinac odbije postaviti takav natpis, na odluci o osobnom carinskom pretresu stavlja se odgovarajuća oznaka, ovjerena potpisima ovlaštene službene osobe carinskog tijela koja je objavila odluku o provođenju takve osobne carine pretresanje, a slučajni promatrači prisutni tijekom osobne carinske pretrage.
 7. Postupci carinskog službenika tijekom osobnog carinskog pregleda ne smiju povrijediti čast i dostojanstvo pojedinca koji je podvrgnut osobnom carinskom pregledu i nanijeti štetu zdravlju i imovini tog pojedinca.
 8. Pojedinac koji podliježe osobnom carinskom pregledu ima pravo:
  1. upoznati se s odlukom o provođenju osobnog carinskog pregleda i postupkom za njegovo provođenje prije početka osobnog carinskog pregleda;
  2. upoznati se sa svojim pravima i obvezama;
  3. davati objašnjenja i podnositi zahtjeve;
  4. dobrovoljno dati robu skrivenu kod sebe, koja se prevozi preko carinske granice Unije kršeći međunarodne ugovore i akte iz područja carinske regulative, zakonodavstvo država članica;
  5. dati izjavu uz obvezno uključivanje iste u čin osobnog carinskog pregleda od strane službenika carinskog tijela koje provodi osobni carinski pregled;
  6. koristiti materinji jezik i usluge tumača;
  7. upoznati se s činom osobnog carinskog pregleda na kraju njegove pripreme i u njemu dati pisane izjave;
  8. žalba protiv radnji carinskih službenika koji provode osobni carinski pregled u skladu s ovim zakonikom.
 9. Tijekom osobnog carinskog pregleda, pojedinac u odnosu na kojeg se provodi i njegov zakonski zastupnik dužni su poštivati ​​zakonske zahtjeve carinskog službenika koji provodi osobni carinski pregled.
 10. Rezultati osobnog carinskog pregleda formaliziraju se sastavljanjem akta o osobnom carinskom pregledu čiji oblik utvrđuje Povjerenstvo.
  Navedeni akt mora biti sastavljen tijekom osobnog carinskog pregleda ili u roku od 1 sata nakon njegova dovršetka.
 11. Akt o osobnom carinskom pregledu potpisuje carinski službenik koji je izvršio osobni carinski pregled, fizička osoba u odnosu na koju je obavljen osobni carinski pregled, ili njegov zakonski zastupnik, ili osoba koja ga prati, svjedočeći svjedoke , i pri pregledu tijela pojedinca u odnosu na koji je obavljen osobni carinski pregled - također od strane medicinskog radnika.
 12. Akt o osobnom carinskom pregledu sastavlja se u 2 primjerka, od kojih se jedan predaje pojedincu, u odnosu na kojeg je obavljen osobni carinski pregled, njegovom zakonskom zastupniku ili osobi koja ga prati odmah nakon što je obavljen sastavljeno.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...