Meni

Potrebni dokumenti i podaci za državnu registraciju proizvoda koji su prvi put uvedeni na teritoriju Ruske Federacije prvi put

U svrhu izdavanja dokumenta koji potvrđuje sigurnost proizvoda dostavljaju se sljedeći dokumenti, ako tehničkim propisima Carinske unije nije drugačije određeno:

ZA PROIZVODE PROIZVODENE NA CARINSKOM PODRUČJU CARINSKE UNIJE:

 1. izjava,
 2. kopije dokumenata u skladu s kojima se proizvodi proizvode (standardi, specifikacije, propisi, tehnološke upute, specifikacije, recepti, podaci o sastavu), ovjerene od proizvođača (proizvođača);
 3. pismena obavijest proizvođača (proizvođača) da proizvodi koji su proizvedeni od njega (uzorci proizvoda) udovoljavaju zahtjevima dokumenata u skladu s kojima se proizvodi (kao obavijest, kopije potvrde o kvaliteti, sigurnosne (kvalitetne) putovnice, potvrde o kvaliteti ovjerene od proizvođača ( proizvođača) ili pismo proizvođača (nalazi se jedan od navedenih dokumenata);
 4. dokument proizvođača (proizvođača) o primjeni (radu, upotrebi) kontrolirane robe (upute, priručnici, propisi, preporuke) ili njegova kopija ovjerena od strane podnositelja zahtjeva (ako postoji);
 5. kopije naljepnica (ambalaže) ili njihovih izgleda za kontroliranu robu, ovjerene od podnositelja zahtjeva;
 6. kopije dokumenata o specifičnoj djelatnosti biološki aktivnog dodatka hrani (za pripravke koji sadrže nepoznate sastojke, neslužbeni recepti), ovjerene od podnositelja zahtjeva;
 7. akt uzorkovanja (uzoraka);
 8. izjava proizvođača (proizvođača) o prisutnosti genetski modificiranih (transgenih) organizama, nanomaterijala, hormona, pesticida u prehrambenim proizvodima;
 9. protokoli istraživanja (ispitivanja) (akti higijenskog pregleda), znanstveni izvještaji, stručna mišljenja, izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba ili Jedinstvenog državnog registra individualnih poduzetnika (izborno);

 

ZA KONTROLIRANU ROBU PROIZVODENU IZVAN CARINSKOG PODRUČJA CARINSKE UNIJE:

 1. Zahtjev;    
 2. kopije dokumenata u skladu s kojima se proizvodi proizvode (standardi, tehnički uvjeti, propisi, tehnološke upute, specifikacije, recepti, podaci o sastavu), ovjerene u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se provodi državna registracija;    
 3. izjave proizvođača (proizvođača) o prisutnosti genetski modificiranih organizama, nanomaterijala, hormona, pesticida u prehrambenim proizvodima;    
 4. dokument proizvođača (proizvođača) o primjeni (radu, upotrebi) kontrolirane robe (upute, priručnici, propisi, preporuke) ili njegova kopija ovjerena od strane podnositelja zahtjeva (ako postoji);    
 5. pismena obavijest proizvođača (proizvođača) da proizvodi koji su proizvedeni od njega (uzorci proizvoda) udovoljavaju zahtjevima dokumenata u skladu s kojima se proizvode (kao obavijest prihvaćaju se kopije potvrde o kvaliteti, sigurnosne (kvalitetne) putovnice, potvrde o analizi, potvrde o kvaliteti, potvrda o slobodnoj prodaji ili pismo proizvođača, ovjereno u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se provodi državna registracija (pruža se jedan od navedenih dokumenata);    
 6. kopije naljepnica proizvoda (ambalaže), ovjerene od podnositelja zahtjeva;    
 7. originale ili kopije dokumenata o specifičnoj djelatnosti biološki aktivnog dodatka hrani (za pripravke koji sadrže nepoznate sastojke, neslužbene recepte) ovjerene u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se obavlja državna registracija;    
 8. originali ili kopije dokumenata o toksikološkim svojstvima lijeka (za pesticide, agrokemikalije, sredstva za zaštitu bilja i regulatore rasta biljaka), ovjereni u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se provodi državna registracija;    
 9. kopija dokumenta nadležnih zdravstvenih tijela (drugih državnih ovlaštenih tijela) države u kojoj su biološki aktivni aditivi za hranu, aditivi za hranu, dezinficijens (dezinsekcija, deratizacija), kozmetički proizvodi, koji potvrđuju sigurnost i omogućuju slobodan promet tih proizvoda na teritoriju države proizvođača ( proizvođač), ovjeren u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se provodi registracija ili podacima proizvođača o nepostojanju potrebe za takvim dokumentom;   
 10. istraživački (ispitivački) protokoli (akti higijenskih pregleda), znanstvena izvješća, stručna mišljenja;    
 11. kopije dokumenata koji potvrđuju uvoz uzoraka kontrolirane robe na carinsko područje carinske unije, ovjerene u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se provodi državna registracija;

Prijevodi dokumenata proizvođača (proizvođača) na stranim jezicima moraju biti ovjereni u skladu sa zakonodavstvom stranke u kojoj se provodi državna registracija.

Odgovornost za točnost dokumenata dostavljenih u svrhu izdavanja dokumenta kojim se potvrđuje sigurnost proizvoda (robe) snosi podnositelj zahtjeva.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju