Meni

opis robe VT kod FEA EZAE
1 Pisači, fotokopirni uređaji i faks uređaji i njihovi elektronički moduli s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Džepni strojevi za snimanje, reprodukciju i vizualnu prezentaciju podataka s računskim funkcijama s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8470 10 000 0
3 Ručna računala s mogućnostima šifriranja (kriptografije) 8471 30 000 0
4 Računalni strojevi i njihovi dijelovi s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Računalni uređaji s funkcijama šifriranja (kriptografije) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Elektronički moduli i dijelovi ručnih strojeva s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Komunikacijski uređaji pretplatnika koji imaju funkcije šifriranja (kriptografija) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Bazne stanice s funkcijama šifriranja (kriptografije) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Telekomunikacijska oprema i njeni dijelovi s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Alat za šifriranje softvera (kriptografski), bez obzira na medij za pohranu 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Ključni dokumenti 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 RTV oprema i njihovi dijelovi s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Radio-navigacijski prijemnici, oprema za daljinsko upravljanje i njihovi dijelovi s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Oprema za pristup informacijskoj i komunikacijskoj mreži "Internet" i televizijski prijemnici s komunikacijskom funkcijom, a njihovi dijelovi s funkcijama šifriranja (kriptografija) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Elektronski integrirani sklopovi, uređaji za pohranu s funkcijama šifriranja (kriptografije) ili koji sadrže šifrirajuća (kriptografska) sredstva 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Ostali električni strojevi i uređaji koji imaju pojedinačne funkcije koje sadrže šifrirajuća (kriptografska) sredstva 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Normativno-tehnička, projektna i operativna dokumentacija za šifriranje (kriptografska) znači navedena u stavcima 1 - 16 ovog odjeljka (na bilo kojem mediju) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

U Ruskoj Federaciji, Federalna služba sigurnosti Ruske Federacije (FSB Rusije) je ovlašteno savezno izvršno tijelo za koordinaciju zahtjeva za izdavanje dozvola i izdavanje drugih dozvola za uvoz i izvoz šifrirnih (kriptografskih) sredstava u trgovini s trećim zemljama.

Jedinstveni registar obavijesti objavljeno na službenim web stranicama Euroazijske ekonomske unije (www.eaeunion.org).

BUKH.1C podsjeća na najsvjetlije i najpozitivnije vijesti odlazećeg radnog tjedna.
00:25 24-07-2021 Više detalja ...
ACC.1C redovito sastavlja kratki pregled vijesti o mrežnim blagajnama kako bi računovođama, menadžerima i poduzetnicima bio u toku s najnovijim dostignućima u oblasti blagajni.
23:45 23-07-2021 Više detalja ...