Meni

Sažetak opasnosti

Izjave o opasnosti (H-izrazi, Izjave o opasnosti, Izjave o opasnosti) jedinstvena su upozorenja o prirodi ili stupnju opasnosti, uspostavljena unutar globalno usklađenog sustava razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS).

Upozorenja se koriste kao skup standardnih izraza za kratki opis uobičajenih opasnosti povezanih s rukovanjem kemikalijama. 2011. godine je popis upozorenja ponovo objavljen u četvrtom revidiranom izdanju GHS-a.

Broj unosa u ovom pojmu je 122.
Pretražite teme pojmovnika (dopušteni su regularni izrazi)

glosar

pojam Definicija
H420
Uzrokuje štetu ljudskom zdravlju i okolišu uništavajući ozonski sloj u gornjim slojevima atmosfere
Broj pregleda - 7804
H413
Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni svijet
Broj pregleda - 8326
H412
Štetno za vodeni život s dugotrajnim učinkom
Broj pregleda - 10433
H411
Otrovno je za vodeni život s dugotrajnim učinkom
Broj pregleda - 13133
H410
Vrlo otrovno za vodeni život s dugotrajnim učinkom
Broj pregleda - 10618
H402
Štetno za vodene organizme
Broj pregleda - 9870
H401
Otrovno za vodene organizme
Broj pregleda - 11919
H400
Vrlo otrovno za vodeni život
Broj pregleda - 8212
H373
Duljim ili opetovanim izlaganjem može oštetiti organe (****) (**)
Broj pregleda - 8537
H372
Štetno za organe (****) kroz dugotrajno ili opetovano izlaganje (**)
Broj pregleda - 8040
H371
Mogu oštetiti organe (****) (**)
Broj pregleda - 8156
H370
Štetno za organe (****) (**)
Broj pregleda - 7653
H362
Može štetiti bebama
Broj pregleda - 8212
H361
Sumnja se da oštećuje plodnost ili plod (***) (**)
Broj pregleda - 7538
H360
Može oštetiti plodnost ili plod (***) (**)
Broj pregleda - 7484
H351
Sumnja se da izaziva rak (**)
Broj pregleda - 11068
H350
Može izazvati rak (*)
Broj pregleda - 7906
H341
Sumnja se da uzrokuje genetske oštećenja (*)
Broj pregleda - 9297
H340
Može uzrokovati genetske nedostatke (*)
Broj pregleda - 9890
H336
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
Broj pregleda - 11571
H335
Može uzrokovati iritaciju dišnog sustava
Broj pregleda - 7926
H334
Može uzrokovati simptome alergije ili astme ili otežano disanje ako se udiše
Broj pregleda - 10920
H333
Može biti štetno ako se udiše
Broj pregleda - 6708
H332
Štetno ako se udiše
Broj pregleda - 9611
H331
Otrovno ako se udiše
Broj pregleda - 10508
H330
Smrtonosno ako se udiše
Broj pregleda - 7457
H320
Nadražuje oči
Broj pregleda - 7713
H319
Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju
Broj pregleda - 7356
H318
Izaziva ozbiljno oštećenje očiju
Broj pregleda - 8753
H317
Može izazvati alergijsku kožnu reakciju
Broj pregleda - 9262
H316
Izaziva blagu iritaciju kože
Broj pregleda - 7796
H315 + H320
Nadražuje kožu i oči
Broj pregleda - 6928
H315
Nadražuje kožu
Broj pregleda - 7805
H314
Izaziva ozbiljne opekline kože i oštećenja oka
Broj pregleda - 6755
H313 + H333
Može biti štetan u dodiru s kožom ili ako se udiše
Broj pregleda - 5902
H313
U kontaktu s kožom mogu biti štetni
Broj pregleda - 9219
H312 + H332
Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše
Broj pregleda - 8330
H312
Štetno u dodiru s kožom
Broj pregleda - 8945
H311 + H331
Otrovno je u kontaktu s kožom ili ako se udiše
Broj pregleda - 6598
H311
Otrovno u dodiru s kožom
Broj pregleda - 7903
H310 + H330
Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše
Broj pregleda - 13394
H310
Fatalno u kontaktu s kožom
Broj pregleda - 8433
H305
Može biti štetno ako se proguta i uđe u dišne ​​putove.
Broj pregleda - 10502
H304
Može biti kobno ako se proguta i uđe u dišne ​​putove.
Broj pregleda - 11275
H303 + H333
Može biti opasno ako se proguta ili ako se udiše
Broj pregleda - 9306
H303 + H313 + H333
Može biti štetno ako se proguta
Broj pregleda - 7637
H303 + H313
Može biti štetno ako se proguta ili u kontaktu s kožom
Broj pregleda - 9611
H303
Može biti štetno ako se proguta
Broj pregleda - 6537
H302 + H332
Štetno ako se proguta ili ako se udiše
Broj pregleda - 5831
H302 + H312 + H332
Štetno ako se proguta
Broj pregleda - 12171
H302 + H312
Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom
Broj pregleda - 7344
H302
Štetno ako se proguta
Broj pregleda - 8148
H301 + H331
Otrovno ako se proguta ili ako se udiše
Broj pregleda - 8203
H301 + H311 + H331
Otrovno ako se proguta
Broj pregleda - 11614
H301 + H311
Otrovno ako se proguta ili u kontaktu s kožom
Broj pregleda - 8976
H301
Otrovno ako se proguta
Broj pregleda - 9040
H300 + H330
Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše
Broj pregleda - 16562
H300 + H310 + H330
Fatalno ako se proguta
Broj pregleda - 8016
H300 + H310
Smrtonosno ako se proguta ili u kontaktu s kožom
Broj pregleda - 8249
H300
Fatalno ako se proguta
Broj pregleda - 8078
H290
Može biti korozivno na metale
Broj pregleda - 9095
H281
Sadrži hlađeni plin; može prouzročiti kriogene opekline ili ozljede
Broj pregleda - 8798
H280
Sadrži plin pod pritiskom; može eksplodirati pri zagrijavanju
Broj pregleda - 11993
H272
Može pojačati gorenje; oksidirajuće sredstvo
Broj pregleda - 7492
H271
Može izazvati izgaranje i eksploziju; snažno oksidirajuće sredstvo
Broj pregleda - 7501
H270
Može izazvati ili pojačati gorenje; oksidirajuće sredstvo
Broj pregleda - 8670
H261
U kontaktu s vodom oslobađa zapaljivi plin
Broj pregleda - 8068
H260
U kontaktu s vodom ispuštajte zapaljive plinove
Broj pregleda - 4102
H252
Samozagrijavajuće tvari u velikim količinama; rizik od požara
Broj pregleda - 9759
H251
Tvari za samostalno zagrijavanje; rizik od požara
Broj pregleda - 5970
H250
Spontano izgaranje na otvorenom
Broj pregleda - 9106
H242
Grijanje može uzrokovati požar
Broj pregleda - 7438
H241
Grijanje može uzrokovati eksploziju ili požar
Broj pregleda - 9172
H240
Ako se zagrijava, može doći do eksplozije
Broj pregleda - 9406
H232
Pri kontaktu sa zrakom može se spontano zapaliti
Broj pregleda - 6156
H231
Nakon reakcije, može doći do eksplozije čak i u nedostatku zraka kod povišenog tlaka i / ili temperature
Broj pregleda - 10489
H230
Reagiranje može uzrokovati eksploziju čak i ako nema zraka
Broj pregleda - 12230
H229
Cilindar pod pritiskom: može se rasprsnuti kada se zagrije
Broj pregleda - 9654
H228
Zapaljiva kruta tvar
Broj pregleda - 7168
H227
Zapaljiva tekućina
Broj pregleda - 6739
H226
Zapaljiva tekućina i para
Broj pregleda - 6593
H225
Zapaljiva tekućina i para
Broj pregleda - 8336
H224
Izuzetno zapaljiva tekućina i para
Broj pregleda - 8100
H223
Zapaljivi aerosoli
Broj pregleda - 6931
H222
Zapaljivi aerosoli
Broj pregleda - 16023
H221
Zapaljivi plin
Broj pregleda - 8449
H220
Zapaljivi plin
Broj pregleda - 8594
H208
Opasnost od požara; povećani rizik od eksplozije sa smanjenim desenzibilizacijskim sredstvom
Broj pregleda - 10996
H207
Opasnost od požara ili izbočenja; povećani rizik od eksplozije sa smanjenim desenzibilizacijskim sredstvom
Broj pregleda - 8541
H206
Broj pregleda - 7305
H205
Mogućnost masovne eksplozije vatrom
Broj pregleda - 8508
H204
Opasnost od požara ili izbočenja
Broj pregleda - 11018
H203
Eksplozivno; požar
Broj pregleda - 7850
H202
Eksplozivno; značajna opasnost od širenja
Broj pregleda - 15345
H201
Eksplozivno; opasnost od masovne eksplozije
Broj pregleda - 9132
H200
Isparljivi eksploziv
Broj pregleda - 8031
EUH 401
Da biste izbjegli opasnost po zdravlje ljudi i okoliš, morate se pridržavati uputa za uporabu.
Broj pregleda - 7518
EUH 210
Sigurnosni list dostupan na zahtjev.
Broj pregleda - 7200
EUH 209A
Tijekom uporabe može postati zapaljiv.
Broj pregleda - 6150
EUH 209
Kada se koristi, može postati lako zapaljiv.
Broj pregleda - 7814
EUH 208
Sadrži (naziv osjetljive tvari). Može izazvati alergijske reakcije.
Broj pregleda - 7209
EUH 207
Pažnja! Sadrži kadmij! Tijekom uporabe nastaju opasne pare. Pogledajte informacije
Broj pregleda - 9008
EUH 206
Upozorenje! Ne koristiti zajedno s drugim proizvodima. Može ispuštati opasne plinove (klor).
Broj pregleda - 6688
EUH 205
Sadrži epoksidne komponente. Može izazvati alergijsku reakciju.
Broj pregleda - 6621
EUH 204
Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.
Broj pregleda - 6412
EUH 203
sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.
Broj pregleda - 7592
EUH 202
Cijanoakrilat. Opasnost! U sekundi se zalijepi za kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.
Broj pregleda - 8153
EUH 201A
Pažnja! Sadrži olovo.
Broj pregleda - 8362
EUH 201
Sadrži olovo. Ne koristiti na površinama
Broj pregleda - 6761
EUH 071
Nadražuje dišne ​​puteve.
Broj pregleda - 7879
EUH 070
Otrovno u kontaktu s očima.
Broj pregleda - 10686
EUH 066
Ponavljano izlaganje može uzrokovati suhoću ili pucanje kože.
Broj pregleda - 8664
EUH 059
Opasno za ozonski omotač.
Broj pregleda - 6101
EUH 044
Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenim prostorima.
Broj pregleda - 8363
EUH 032
Kontakt s kiselinama oslobađa visoko otrovni plin.
Broj pregleda - 7288
EUH 031
U dodiru s kiselinama oslobađa se otrovni plin.
Broj pregleda - 4516
EUH 029
Pri kontaktu s vodom nastaje otrovni plin.
Broj pregleda - 8874
EUH 019
Može tvoriti eksplozivne perokside.
Broj pregleda - 7925
EUH 018
Tijekom uporabe mogu se formirati zapaljive / eksplozivne smjese para / zrak.
Broj pregleda - 6719
EUH 014
Snažno reagira s vodom.
Broj pregleda - 7368