Meni

Radnje službenika carinskih tijela tijekom dodatnog pregleda

 1. Kad carinsko tijelo donese odluku o provođenju dodatnog pregleda, kontrola carinske vrijednosti robe smatra se nepotpunom na temelju stavka 12. Postupka kontrole carinske vrijednosti robe. Daljnje radnje provode ovlašteni službenici carinskih tijela na način, uvjete i oblik u skladu s Odlukom Komisije Carinske unije od 20.09. 2010 № 376 "O postupcima prijavljivanja, kontrole i usklađivanja carinske vrijednosti robe." U skladu s člankom 2. stavkom 69. Zakonika, ako se dodatni pregled ne može dovršiti u rokovima utvrđenim člankom 196. Zakonika, puštanje robe vrši se pod uvjetom da deklarant podnese jamstvo za plaćanje carine carine i porezi koje carinsko tijelo obračunava u skladu s člankom 2. stavkom 88. Zakonika.
 2. Dodatna provjera sastoji se u razjašnjavanju dodatnih okolnosti predmetne transakcije i uvjeta prodaje robe koji uzrokuju nesklad između vrijednosti carinske vrijednosti robe i podataka o cijeni dostupnim u carinskom tijelu, kao i dobivanju pojašnjenja u vezi s otkrivenim znakovima netočnosti deklariranih podataka o carinskoj vrijednosti robe.
  Uzimajući u obzir dodatne okolnosti transakcije i uvjete prodaje robe, ovlašteni službenici doznaju sljedeće:
  • status i odnosi ugovornih strana u vanjskotrgovinskoj transakciji: sudjelovanje posrednika u provedbi vanjskotrgovinske transakcije, organizacijski i pravni oblik kupca, jedna je od ugovornih stranaka jedini zastupnik, jedini distributer druge ugovorne strane ili jedini korisnik prema ugovoru o komercijalnoj koncesiji;
  • uvjeti za organiziranje određene vanjskotrgovinske transakcije: način odabira i naručivanja robe;
  • komercijalni uvjeti vanjskotrgovinske transakcije: mehanizam za formiranje cijene robe, komercijalna razina prodaje robe, oblici plaćanja i način plaćanja robe, vrste popusta predviđene ugovorom i uvjete za njihovo pružanje;
  • uvjeti za organiziranje prijevoza (prijevoza) robe: uvjeti isporuke robe, dostupnost špeditera, ruta robe i način prijevoza, skladištenje robe u zemlji tranzita, obavljanje poslova na utovaru, istovaru ili pretovaru robe, prisutnost ili odsutnost osiguranja;
  • opis i karakteristike robe: tehničke, funkcionalne i kvalitetne karakteristike robe, načini proizvodnje i pakiranja, tržišni uvjeti trgovine ovim vrstama robe;
  • uvjeti prodaje robe na području zemalja - članica Euroazijske ekonomske unije: roba se koristi za vlastitu proizvodnju i (ili) potrošnju ili za prodaju, iznos premije prema cijeni.

U skladu s člankom 3. stavkom 69. Kodeksa, za dodatnu provjeru deklariranih podataka o carinskoj vrijednosti robe, ovlaštena osoba ima pravo zahtijevati od deklaranta (carinskog predstavnika) dodatne dokumente, podatke, u skladu s Dodatkom Broj 3 uz Postupak kontrole carinske vrijednosti robe, odobren Odlukom Povjerenstva Carinske unije od 20.09. 2010. broj 376 "O postupcima prijavljivanja, kontrole i usklađivanja carinske vrijednosti robe" (u daljnjem tekstu Postupak kontrole carinske vrijednosti robe), te objašnjenja čiji je popis naveden u odluci o provođenju dodatni pregled čiji je oblik reguliran Dodatkom br. 2 Postupka kontrole carinske cijene robe.

Ovlašteni službenici analiziraju dodatne dokumente i informacije primljene od deklaranta (carinskog predstavnika).

Sukladno točki 18. Postupka kontrole carinske vrijednosti robe, u sklopu dodatne provjere prijavljene carinske vrijednosti robe, ovlaštena službena osoba ima pravo prikupljati i analizirati dodatne podatke o vrijednosti robe koji su identični ili slično robi koja se vrednuje, uključujući slanje zahtjeva državnim tijelima i drugim organizacijama.

 1. U skladu sa stavkom 14. Postupka kontrole carinske vrijednosti robe, službeni dužnosnik utvrđuje poseban popis dodatno zatraženih dokumenata, podataka i objašnjenja, uzimajući u obzir otkrivene znakove nepouzdanosti deklariranih podataka o carinskoj vrijednosti robe. roba koja se procjenjuje, kao i uzimajući u obzir uvjete i okolnosti predmetne transakcije, fizičke karakteristike, kvalitetu i ugled na uvoznom tržištu robe.
 2. Prilikom provođenja dodatne provjere carinske vrijednosti robe koju je prijavio deklarant (carinski zastupnik), ovlašteni službenici carinskog tijela, ovisno o posebnim uvjetima transakcije, provode neke od sljedećih aktivnosti (članak 18. Postupka za kontrolu carinske vrijednosti robe):
  1. analiza podataka o cijeni proizvoda radi utvrđivanja stvarne cijene proizvoda na svjetskom tržištu;
  2. identificiranje glavnih čimbenika određivanja cijena svojstvenih robnoj trgovini, uključujući i uz pomoć informacijske i telekomunikacijske mreže "Internet";
  3. zahtjev za informacijama o cijenama od službenih zastupnika i trgovaca;
  4. zahtjev trgovačkog predstavništva i / ili konzulata strane države (čiji je rezident strana ugovornica u transakciji) koji se nalazi na teritoriju Euroazijske ekonomske unije (putem Odjela za carinsku suradnju Savezne carinske službe Rusije) :
   • o potvrdi proizvodnje uvezene robe od strane tvrtke - druge ugovorne strane / pošiljatelja / proizvođača;
   • informacije o cijenama (cjenici);
   • podatke o nazivu ruske organizacije, prema ugovorima s kojima se roba uvozi u Rusku Federaciju;
   • podatke o osnivačima strane ugovorne strane;
  5. zahtjev carinske službe strane države (putem Odjela za carinsku suradnju FCS -a Rusije) za dostavu kopija izvoznih carinskih deklaracija, računa i vanjskotrgovinskih ugovora (ugovora) podnesenih za carinsku deklaraciju u stranoj državi;
  6. obavljanje carinskog pregleda u skladu s poglavljem 20. Kodeksa tijekom carinske kontrole.
 3. Redoslijed postupanja ovlaštene osobe carinskog tijela u slučaju da deklarant (carinski zastupnik) ne dostavi dokumente koje traži carinsko tijelo odobren je klauzulom 21. Postupka kontrole carinske vrijednosti robe.
 4. Odstupanje između carinske vrijednosti koju je prijavio deklarant (carinski zastupnik) i podataka o cijeni dostupnih carinskom tijelu nije temelj za carinsko tijelo da donese odluku o prilagodbi carinske vrijednosti robe bez razjašnjenja razloga za takvo odstupanje na način propisan Uputom. Temelj za donošenje carinskog tijela odluke o usklađivanju carinske vrijednosti robe je nepoštivanje zahtjeva i uvjeta za primjenu metoda za utvrđivanje carinske vrijednosti robe, kao i uvjeta za dokumentarnu potvrdu, kvantitativna izvjesnost i pouzdanost informacija, predviđena Ugovorom.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...