Meni
 1. Provjera carine, drugih dokumenata i (ili) informacija oblik je carinske kontrole koja se sastoji od provjere:
  1. Carinska deklaracija;
  2. druge carinske isprave, osim dokumenata koje sastavljaju carinska tijela;
  3. dokumenti koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji;
  4. drugi dokumenti dostavljeni carinskom tijelu u skladu s ovim zakonikom;
  5. podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržane u dokumentima dostavljenim carinskom tijelu;
  6. druge podatke koji su dostavljeni carinskom tijelu ili su ih primili u skladu s ovim kodeksom ili zakonodavstvom država članica.
 2. Provjera carinskih i drugih dokumenata i (ili) informacija provodi se radi provjere točnosti podataka, ispravnog popunjavanja i (ili) registracije dokumenata, poštivanja uvjeta korištenja robe u skladu s carinskim postupkom, poštivanja ograničenja u korištenju i (ili) raspolaganju robom u vezi s pogodnostima korištenja za plaćanje carina, poreza, poštivanje postupka i uvjeta za uporabu robe koji su utvrđeni za određene kategorije robe koje ne podliježu stavljanje pod carinske postupke u skladu s ovim Kodeksom, kao i u druge svrhe osiguravanja usklađenosti s međunarodnim ugovorima i aktima u području carinske regulacije i (ili) zakonodavstvom država članica o carinskim propisima.
 3. Mogu se provesti provjere carine, drugi dokumenti i (ili) podaci u vezi s carinskom deklaracijom, dokumenti koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, podaci deklarirani u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržani u dokumentima podnesenim carinskim organima van prije i poslije puštanja robe.
 4. Ako je deklarant ispunio uvjete predviđene člankom 121. TC EAEU, u kojem carinsko tijelo čini oslobađanje robe, provjera carine, drugih dokumenata i (ili) informacija, započeta prije puštanja robe, završava nakon puštanja robe.
 5. Zakonodavstvo država članica o carinskim propisima može utvrditi slučajeve provjere carine, drugih dokumenata i (ili) podataka u vezi s carinskom deklaracijom, dokumenata koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, podataka deklariranih u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržane u podacima koje carina dostavlja vlastima o dokumentima koji su započeli nakon puštanja robe, te o postupku obavještavanja osobe o provođenju takvog oblika carinske kontrole.
 6. Provjera carine, drugih dokumenata i (ili) podataka provodi se analizom dokumenata i informacija navedenih u stavku 1. ovoga članka, uključujući usporedbom podataka sadržanih u jednom dokumentu, kao i s podacima koji se nalaze u drugim dokumentima , uključujući u dokumente koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, podatke dobivene iz informacijskih sustava koje koriste carinska tijela, i (ili) informacijske sustave državnih tijela (organizacija) država članica u okviru interakcije informacija, od drugih izvori dostupni carinskom tijelu na raspolaganju u vrijeme pregleda, kao i na druge načine u skladu s međunarodnim ugovorima i aktima iz područja carinske regulacije i (ili) zakonodavstvom država članica.
 7. Kao dio provjere carine, drugih dokumenata i (ili) podataka, carinsko tijelo ima pravo prikupljati i analizirati dodatne informacije, uključujući slanje zahtjeva državnim agencijama i drugim organizacijama.
 8. Provjera carine, drugi dokumenti i (ili) podaci u vezi s carinskom deklaracijom, dokumenti koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, podaci deklarirani u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržani u dokumentima podnesenim carinskim tijelima, započeli su prije puštanje robe vrši se u skladu s člankom 325. PZ -a EZAE.
 9. Provjera carine, drugi dokumenti i (ili) podaci u vezi s carinskom deklaracijom, dokumenti koji potvrđuju podatke deklarirane u carinskoj deklaraciji, podaci deklarirani u carinskoj deklaraciji i (ili) sadržani u dokumentima podnesenim carinskim tijelima, započeli su nakon puštanje robe ili u drugim slučajevima primjene ovog oblika carinske kontrole provodi se u skladu s člankom 326. Carinskog zakona EAEU, s izuzetkom provjere carine, drugih dokumenata i (ili) podataka u slučaju iz stavka 10. ovoga članka.
 10. Provjera carine, drugih dokumenata i (ili) podataka u vezi s deklaracijom za robu podnesenom u vezi s robom, čije je puštanje izvršeno u skladu s člankom 120. Carinskog zakona EAEU, dokumenti koji potvrđuju podatke deklarirane u takvoj deklaraciji , a podaci deklarirani u navedenoj deklaraciji o robi i (ili) sadržani u dokumentima podnesenim carinskim tijelima, provode se na način koji odredi Komisija.
 11. Prilikom primjene carinske provjere, drugih dokumenata i (ili) podataka u vezi sa zahtjevom za puštanje robe prije podnošenja deklaracije za robu, dokumenti podneseni zajedno s takvim zahtjevom u skladu sa stavkom 4. članka 120. Carinskog zakona EAEU i podaci deklarirani u navedenoj prijavi i (ili) u dostavljenim dokumentima, dokumenti se ne traže prije puštanja robe.
 12. Prilikom provjere carinske vrijednosti robe, provjera carine, drugih dokumenata i (ili) podataka provodi se uzimajući u obzir specifičnosti predviđene člankom 313. Carinskog zakona EAEU.
 13. Prilikom provjere podrijetla robe, provjera carine, drugih dokumenata i (ili) podataka provodi se uzimajući u obzir specifičnosti predviđene člankom 314. Carinskog zakona EAEU.

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
Nalog su dobili Ministarstvo prometa, Ministarstvo industrije i trgovine, Ministarstvo za razvoj Dalekog istoka i Arktika, Ministarstvo poljoprivrede i Federalna agencija za ribarstvo.
15:58 27-10-2021 Više detalja ...
Ministarstvo prometa predložilo je povećanje tarife za putovanje cestama s naplatom cestarine. Nacrt odgovarajuće vladine uredbe objavljen je na portalu Regulation.gov.ru.
17:12 26-10-2021 Više detalja ...
Četiri pokušaja ilegalnog premještanja velikih pošiljki strateški važnih resursa zaustavljena su u kolovozu 2021.
21:24 25-10-2021 Više detalja ...