Meni

Uzorak kineske deklaracije o izvozu s objašnjenjem na terenu

Pomaknite miš preko polja interesa da biste vidjeli njegovu oznaku

 

c označava ili i robu na c s brojem carinske deklaracije za NR Kinu

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

CARINSKA PRAVILA NR Kine o popunjavanju carinskih deklaracija za robu pri uvozu i izvozu

Za "Carinsku deklaraciju Narodne Republike Kine za robu za uvoz (izvoz)", ova pravila koriste izraze "carinska deklaracija"," Uvozna carinska deklaracija "ili" izvozna carinska deklaracija ". Pri popunjavanju polja carinske deklaracije vrijede sljedeći zahtjevi:

1. PRETHODNI UPISNI BROJ / 预 录入 编号

Prethodni registarski broj carinske deklaracije. Jedna carinska deklaracija odgovara jednom privremenom registracijskom broju, koji automatski generira informacijski sustav.

Privremeni registracijski broj sastoji se od 18 znakova:

 • 1-4 - šifra carinskog tijela koje prihvaća deklaraciju (u skladu s "Tablicom kodova carinskih područja" koju je odredila carina);
 • 5-8 - kalendarska godina;
 • 9 - oznaka izvoza ili uvoza ("1" - uvoz; "" - izvoz; za objedinjenu carinsku deklaraciju, "I" se koristi za uvoz, "E" za izvoz);
 • sljedećih devet znakova je serijski registracijski broj.

2. CARINSKI REGISTROVNI BROJ / 海关 编号

Broj carinske registracije dodijeljen carinskoj registraciji po primitku deklaracije. Jedna kopija carinske deklaracije odgovara jednom carinskom broju, koji se automatski generira putem informacijskog sustava.

Carinski registarski broj sastoji se od 18 znakova:

 • 1-4 - šifra carinskog tijela koje prihvaća deklaraciju (u skladu s "Tablicom kodova carinskih područja" koju je odredila carina);
 • 5-8 - kalendarska godina;
 • 9 - oznaka izvoza ili uvoza („1“ - uvoz; „„ - izvoz; u slučaju konsolidirane carinske deklaracije, „I“ se koristi za uvoz, „E“ za izvoz);
 • sljedećih devet znakova je serijski registracijski broj.

3. BRODOVI / KORISNICI U PRC / 境内 收发货人

Polje sadrži naziv i kod kineske pravne osobe ili druge organizacije registrirane kod carinskih vlasti koja je sklopila i izvršava vanjskotrgovinski ugovor. Kao kod naveden je 18-znamenkasti objedinjeni javni kod kreditne sposobnosti pravne osobe ili druge organizacije. U nedostatku jedinstvenog koda javne kreditne sposobnosti, navodi se njegov registracijski kod kod carinskih vlasti.

U posebnim slučajevima vrijede sljedeći zahtjevi za punjenje:

 1. Ako zaključivanje i izvršenje vanjskotrgovinskog sporazuma provode različita poduzeća, navode se podaci o poduzeću koje izvršava sporazum.
 2. Ako poduzeće s inozemnim sudjelovanjem naloži uvozno-izvoznom poduzeću da uvozi opremu i predmete za ulaganje (uplata odobrenog kapitala), podaci o poduzeću s inozemnim sudjelovanjem naznačeni su oznakom i naznakom u polju „obilježavanje i napominje "oznaka" uvoz je povjeren poduzeću za uvoz-izvoz "(委托 某 进出口 企业 进口), zajedno s jedinstvenim javnim kreditnim kodom od 18 znakova pravne osobe ili druge organizacije uvozno-izvoznog poduzeća kojem je povjereno uvoz.
 3. Ako carinjenje uvoza ili izvoza robe u ime uvozno-izvoznog poduzeća provodi deklarantno poduzeće koje ima potrebne kvalifikacije za zastupanje interesa drugih organizacija na carini, podaci o uvozno-izvoznom poduzeću koje je naručilo naznačeno je carinjenje deklaranta.
 4. pošiljatelj ili primatelj koji se nalazi u zoni posebne carinske kontrole, naznačuje podatke o stvarnom upravitelju te robe ili upravljačkom poduzeću koje se nalazi na teritoriju posebne zone carinske kontrole;
 5. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje koja podliježe povratu poreza pri izvozu, mora se navesti naziv organizacije za bescarinsku prodaju robe.

4. OBIČAJI UVOZA / IZVOZA / 进 出境 关 别

Na temelju carinarnice na mjestu stvarnog uvoza ili izvoza robe naznačen je odgovarajući naziv i šifra carinarnice u skladu s Tablicom kodova carinskih područja koje je odredio carinarnica.

U posebnim slučajevima vrijede sljedeći zahtjevi za punjenje:

 • Pri premještanju uvezene robe između carina (carinski tranzit uvoza), navode se naziv i šifra carinarnice na mjestu ulaska robe.
 • Za carinski tranzit izvoza moraju se navesti naziv i šifra carinarnice na mjestu izvoza robe.
 • Pri premještanju robe između carinskih područja u svrhu duboke obrade pod kontrolom koja se koristi u carinskom tranzitu, u izvoznoj deklaraciji moraju se navesti naziv i šifra carinarnice na mjestu izvoza robe; naziv i šifra carinarnice na mjestu uvoza robe naznačit će se u uvoznoj deklaraciji.
 • Pri premještanju ili otuđivanju robe između različitih zona posebne carinske kontrole ili mjesta kontrole obveznica, navodi se naziv i šifra carine na mjestu zone posebne carinske kontrole ili mjestu nadzora obveznica druge strane (ugovorne strane). .
 • Za ostatak robe stvarni se uvoz ili izvoz ne vrši, naznačeni su naziv i šifra carinarnice koja je prihvatila deklaraciju.

5. DATUM IZVOZA ILI UVOZA / 进出口 日期

Pri uvozu robe, ovo polje označava datum podnošenja zahtjeva za ulaz za vozilo koje prevozi uvezenu robu. Pri izvozu robe, ovo polje označava datum završetka formalnosti za izlaz transportnog vozila koje prevozi izvezenu robu; prilikom podnošenja deklaracije nije naveden datum. Za robu čiji se stvarni uvoz ili izvoz ne vrši, naznačen je datum primitka deklaracije.

Datum izvoza / uvoza sastoji se od 8 znakova: godina (prva četiri znaka), mjesec (dva znaka), dan (dva znaka).

6. ДАТА ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ / 申报日期

Datum podnošenja deklaracije - datum kada carinarnica prihvaća podatke deklaracije od pošiljatelja / primatelja robe ili od njega ovlaštenog poduzeća deklaranta. Ako se deklaracija provodi podnošenjem elektroničke deklaracije, datum predaje deklaracije je datum registracije primitka podataka deklaracije u carinski računalni sustav. Ako se deklaracija provodi podnošenjem deklaracije u papirnatom obliku, datum podnošenja deklaracije je datum prihvaćanja i registracije carinske deklaracije od strane carine. Prilikom podnošenja izjave, ovo se polje ne popunjava.

Datum podnošenja izjave sastoji se od 8 znakova: godina (prva četiri znaka), mjesec (dva znaka), dan (dva znaka).

7. REGISTARSKI BROJ / 备案 号

Navesti broj "Smjernica o naplati cestarine" koje su izdale carine, smjernice za obveznice posebne zone carinske kontrole ili mjesto kontrole obveznica, "Potvrda o naplati i oslobađanju od plaćanja carina" ili drugi dokument koji potvrđuje registraciju u postupku prijave ili odobravanja. , kada ih izvrši pošiljatelj / primatelj, krajnji primatelj ili konačni pošiljatelj carinskih formalnosti za prijavu prijave za preradu sirovina koje isporučuje kupac (naplata cestarine), provjeru i potvrdu naplate, smanjenja ili izuzeća od carina i drugih formalnosti.

U jednom primjerku carinske deklaracije može se navesti samo jedan registarski broj. Primjenjuju se sljedeći detaljni zahtjevi za punjenje:

 1. Za naplatu robe (prerada sirovina za naplatu cestarine) naznačen je broj "Smjernica o naplati cestarine", osim za pomoćne sirovine beznačajne količine i male vrijednosti, za koje su, u skladu s pravilima, "Smjernice trgovine naplatom cestarine" se ne koriste, kao ni u slučaju registracije i plaćanja carina prilikom prijenosa robe na prodaju unutar NRK tijekom carinske kontrole u obliku naknadnog plaćanja carina.
  Prilikom prijavljivanja carine na kontrolnom punktu izvan carinskog područja, ako postoji podvodič za izravni kontakt s carinom izvan carinskog područja ili podvodič za izvoz visoko prerađenih proizvoda izvan carinskog područja, broj podvodnice je naznačeno; ako pod smjernice za izravni kontakt s carinom unutar carinskog područja ili pod smjernice za izvoz visoko prerađenih proizvoda unutar carinskog područja predviđaju ograničenje na carinska deklaracija samo unutar odgovarajućeg carinskog područja naveden je opći broj smjernica.
  Ako se gotovi proizvodi prerade sirovina za naplatu cestarine na temelju "Potvrde o naplati i oslobađanja od carina" prebace u uvozni režim uz potpuno ili djelomično oslobađanje od carina, broj "Potvrda o naplati i oslobađanje od carina" je naznačen u uvoznoj deklaraciji, broj "Smjernica" naveden je u izvoznoj deklaraciji o trgovini cestarinama ".
  Prilikom premještanja opreme za preradu sirovina koje isporučuje kupac, krećući se između zona posebne carinske kontrole opreme koja je u cijelosti ili djelomično oslobođena carina između zona posebne carinske kontrole, koje su u cijelosti ili djelomično oslobođene carina, primatelj tvrtka, odnosno tvrtka pošiljateljica, ispunjavaju carinske deklaracije za uvoz i izvoz, a u "registracijskom broju" 备案 号) naveden je broj "Vodiča za trgovinu cestarinama".
 2. Ako se carinska deklaracija odnosi na provjeru i potvrdu o naplati, smanjenju ili oslobađanju od plaćanja carine, naznačit će se broj "Potvrda o naplati i oslobađanju od plaćanja carine".
 3. Za naplatu robe (prerada sirovina za naplatu cestarine) naznačen je broj "Smjernica o naplati cestarine", osim za pomoćne sirovine neznatne količine i male vrijednosti, za koje su, u skladu s pravilima, "Smjernice trgovine naplatom cestarine" se ne koriste, kao ni u slučaju registracije i plaćanja carina prilikom prijenosa robe na prodaju unutar NRK tijekom carinske kontrole u obliku naknadnog plaćanja carina. Prilikom prijavljivanja carine na kontrolnom punktu izvan carinskog područja, ako postoji podvodič za izravni kontakt s carinom izvan carinskog područja ili podvodič za izvoz visoko prerađenih proizvoda izvan carinskog područja, broj podvodnice je naznačeno; ako pod smjernice za izravni kontakt s carinom unutar carinskog područja ili pod smjernice za izvoz visoko prerađenih proizvoda unutar carinskog područja predviđaju ograničenje carinske deklaracije samo unutar odgovarajućeg carinskog područja, opći broj naznačen je vodič. Ako se gotovi proizvodi prerade sirovina za naplatu cestarine na temelju "Potvrde o naplati i oslobađanja od carina" prebace u uvozni režim uz potpuno ili djelomično oslobađanje od carina, broj "Potvrda o naplati i oslobađanje od carina" je naznačen u uvoznoj deklaraciji, broj "Smjernica" naveden je u izvoznoj deklaraciji o trgovini cestarinama ". Prilikom premještanja opreme za preradu sirovina koje isporučuje kupac, krećući se između zona posebne carinske kontrole opreme koja je u cijelosti ili djelomično oslobođena carina između zona posebne carinske kontrole, koje su u cijelosti ili djelomično oslobođene carina, primatelj tvrtka, odnosno tvrtka pošiljateljica, ispunjavaju carinske deklaracije za uvoz i izvoz, a u "registracijskom broju" 备案 号) naveden je broj "Vodiča za trgovinu cestarinama".
 4. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje uz povrat poreza pri izvozu, ovo se polje ne popunjava.

8. STRANI BRODOVI ILI BRODOVI / 境外 收发货人

Prekomorski primatelj obično je kupac koji je sklopio i izvršava vanjskotrgovinski ugovor ili primatelj predviđen ugovorom; Prekomorski brodar je obično prodavač koji je sklopio i izvršava vanjskotrgovinski ugovor.

Ovo polje sadrži ime i kod stranog pošiljatelja / primatelja. U pravilu je naziv naveden na engleskom jeziku; ako je, u skladu sa zahtjevima inspekcije i karantene, potrebno navesti ime na drugom stranom jeziku, to je ime naznačeno iza imena na engleskom jeziku u kratkim zagradama; ako je poduzeće ovlašteni gospodarski subjekt (AEO) države (teritorija) s uzajamnim priznavanjem AEO, AEO kôd naznačen je kako slijedi: "državni (teritorijalni) kod + carinski kod poduzeća", na primjer, Singapur (新加坡) AEO poduzeće (企业) SG123456789012 (pozivni broj za Singapur + 12-znamenkasti poslovni kod); ako je poduzeće AEO države (teritorija) bez uzajamnog priznavanja AEO, šifra nije navedena.

Ako zbog posebnih okolnosti nema stranog pošiljatelja / primatelja, umjesto imena i šifre naznačeno je „NE”.

9. NAČIN PRIJEVOZA / 运输 方式

Načini prijevoza uključuju metode stvarnog prijevoza i metode posebnog prijevoza koje osigurava carina; prvi su načini prijevoza za stvarni uvoz ili izvoz i klasificirani su prema vrsti vozila koje se koristi za uvoz ili izvoz robe; drugi su načini prijevoza bez stvarnog uvoza ili izvoza robe i klasificirani su prema promjeni režima roba u NR Kini.

Odgovarajući način prijevoza odabire se i naznačuje u skladu s "Tablicom šifara za načine prijevoza" koju utvrđuju carine, na temelju klasifikacije načina prijevoza za stvarni uvoz ili izvoz robe ili promjenu režima robe unutar NRK.

 1. U posebnim okolnostima primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:
  1. Pri uvozu ili izvozu robe korištenjem brze dostave bez poštarine, naveden je stvarni način prijevoza.
  2. Prilikom premještanja uvezene robe između carina, to je naznačeno u skladu s vozilom na kojem je prevezena roba stigla na mjesto ulaska na teritorij NRK; pri premještanju izvezene robe između carina, to je naznačeno u skladu s vozilom na kojem je prevezena roba izvezena iz mjesta izvoza s područja NRK.
  3. U odnosu na uvezene ili izvezene eksponate i predmete koji su ostavljeni na poklon, predani na prodaju, a koji se neće ponovno izvesti (uvesti) i ostaviti na prodaju u (izvan) NR Kine, naznačen je "ostali prijevoz" (šifra 9) .
  4. Za robu koju putnici u ručnoj prtljazi uvoze ili izvoze, naznačena je "putnička ručna prtljaga" (šifra L).
  5. Pri prijevozu robe pomoću nepokretnog predmeta (uključujući naftovod, vodoopskrbni sustav, električnu mrežu itd.), Naznačeno je "prijevoz nepokretnim predmetom" (kod G).
 2. Pri promjeni režima za robu na teritoriju NRK bez stvarnog uvoza ili izvoza primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:
  1. Pri uvozu robe s glavnog teritorija NRK-a na teritorij carinske zone ili vraćanju prijevoza u carinsku zonu, naznačena je „neobavezna zona” (šifra 0).
  2. Kada se roba uvozi s teritorija carinske zone na teritorij NRK izvan carinske zone, naznačuje se "carinska zona" (šifra 7).
  3. Prilikom skladištenja robe u skladištu izvozne kontrole ili vraćanja robe u skladište izvozne kontrole na teritoriju NR Kine, naznačeno je "skladište privremenog skladišta" (šifra 1).
  4. Pri prijenosu robe iz carinskog skladišta na prodaju ili preradu unutar NRK, naznačeno je „carinsko skladište“ (šifra 8).
  5. Kada se roba uvozi s glavnog teritorija NRK u carinski logistički centar ili se roba izvozi iz carinskog logističkog centra u ostatak NRK, naznačuje se "logistički centar" (šifra W).
  6. Kada se roba uvozi s glavnog teritorija NRK-a u carinski logistički park ili kada se roba izvozi iz carinskog logističkog parka u ostatak NR-a, naznačen je "logistički park" (kod X).
  7. Pri uvozu robe u carinsku lučku zonu ili složenu carinsku zonu iz ostatka NRK (izvan tih zona i nije povezano s teritorijima posebne carinske kontrole i mjestima carinske kontrole) i uvozu robe s ostatka teritorija NR na teritorij tih vezanih zona, "vezana lučka zona / zona složenih obveznica" (šifra Y).
  8. Kada se roba uvozi u zonu za preradu izvoza, prekograničnu industrijsku zonu Zhuhai-Macao (Zhuhai Park), zonu prekogranične suradnje između NRK i Kazahstana Khorgos (kineski odjeljak) iz ostatka NR Kine (izvan njih zone i nisu povezane s teritorijima posebne carinske kontrole i stavljaju kontrolu obveznica) i uvoz robe iz ostatka NRK-a na teritorij tih zona, naznačena je "zona obrade izvoza" (šifra Z).
  9. Pri izvozu robe s teritorija NRK u hongkonški dio lučke zone zapadnog koridora Shenzhen-Hong Kong, kao i pri uvozu i izvozu robe s glavnog teritorija NR Kine na teritorij kineske strane godine. zona prekogranične suradnje između NRK i Kazahstana Khorgos, "pogranična posebna carinska radna zona" (šifra H).
  10. Pri izvozu robe kroz drugu liniju naznačenog koridora za proglašenje novog okruga Hengqing i sveobuhvatne eksperimentalne zone Pingtan (u daljnjem tekstu - integrirane eksperimentalne zone) u ostatak NRK ili izvoza robe iz ostatka NRK na teritorij složenih eksperimentalnih zona duž druge crte namjenskog hodnika za deklaraciju, kao i prilikom kretanja robe unutar složene eksperimentalne zone uz deklaraciju i plaćanje carine po izboru podnositelja zahtjeva, „složena eksperimentalna zona“ (šifra Naznačeno je T).
  11. Prilikom premještanja ili prijenosa robe unutar zona posebne carinske kontrole, premještanja robe između zona posebne carinske kontrole i mjesta nadzora obveznica, premještanja robe između zona posebne carinske kontrole i ostatka NRK izvan zona, premještanja ostataka prerađenih sirovina , proizvodi duboke prerade, prijenosa robe na primjenu u NRK izvan zona posebne carinske kontrole, kao i ostalo kretanje robe na teritoriju NR Kine, naznačen je „ostali prijevoz“ (šifra 9).

10. NAZIV BROJA VOZILA I LETA / 运输工具 名称 及 航次 号

Ovo polje označava naziv ili kod vozila koje se koristi za uvoz ili izvoz robe, kao i broj leta. Sadržaj upisan u ovo polje mora se u potpunosti podudarati sa sadržajem deklaracije tereta (otpremnica) koju carinskim organima dostavljaju carinske vlasti.

 1. Prilikom unosa naziva vozila primjenjuju se sljedeći detaljni zahtjevi za punjenje:
  1. Zahtjevi za popunjavanje carinske deklaracije prilikom ispunjavanja carinskih formalnosti izravno na mjestu uvoza ili izvoza robe ili korištenjem integriranog sustava carinjenja na nacionalnoj razini:
   1. prilikom prijevoza vodenim prijevozom: naznačen je registarski broj plovila (za mala plovila koja se povezuju s Hong Kongom i Macaom - broj registra za nadzor) ili naziv plovila na engleskom jeziku;
   2. kod cestovnog prijevoza: prije uvođenja sustava regulacije putnih listova za cestovni prijevoz naznačen je državni državni registarski broj vozila koje se koristi za prekogranični prijevoz robe; kada se prijavljuje pomoću sustava preddeklaracije u Shenzhenu, naznačen je nacionalni državni registarski broj + "/" + "preddeklaracija" (提前 报关); nakon uvođenja sustava regulacije tovarnih listova za cestovni prijevoz, ovo polje se ne popunjava;
   3. pri prijevozu željeznicom: navesti broj prijevoza ili broj potvrde o prijemu;
   4. za prijevoz zrakom: navesti broj leta;
   5. prilikom prijevoza poštom: naznačen je broj računa poštanske pošiljke;
   6. kod prijevoza na drugi način: naveden je način prijevoza, na primjer: cjevovodni prijevoz, tovarna životinja itd.
  2. Uvjeti za popunjavanje carinske deklaracije za kretanje robe između carina (carinski tranzit):
   1. uvoz:
    1. za prijevoz vodenim prijevozom: za izravni prijevoz ili preliminarnu deklaraciju, navedite "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj tovarnog lista); za prijevoz s srednjim prekrcajem, ime plovila koje ulazi u NRK mora biti naznačeno na engleskom jeziku;
    2. za željeznički prijevoz: za izravni prijevoz ili preliminarnu deklaraciju, naznačite "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz; za prijevoz sa srednjim prekrcajem naznačen je broj vagona;
    3. za zračni prijevoz: za izravni prijevoz ili preliminarnu deklaraciju, navedite "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj putnog lista); za prijevoz sa srednjim prekrcajem naznačeno je "@";
    4. prilikom prijevoza cestom ili drugim prijevozom: navesti "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj tovarnog lista);
    5. prilikom prethodnog deklariranja kretanja robe korištenjem bilo kojeg od gore navedenih načina prijevoza i na otpremnici koja se koristi na teritoriju provincije Guangdong, naznačen je "@" + 13-znamenkasti broj putnog lista.
   2. izvoz:
    1. pri prijevozu vodenim prijevozom: pri izvozu bez prijelaznog pretovara navesti "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj tovarnog lista); ako je u višesatnoj carinskoj deklaraciji za kretanje robe između carina potrebno upotrijebiti jednu, tada je na mjestu za ime vozila naznačeno „@”; pri prijevozu s međupretovarima korištenjem prijevoza unutarnjim plovnim putovima, naznačeno je ime plovila (teglenice) za pretovar; korištenjem unutarnjeg željezničkog prijevoza - naznačiti naziv vlaka (četveroznamenkasti kod carinskog područja nadležnog carinskog tijela + "VLAK"); korištenjem unutarnjeg cestovnog prijevoza - naznačeno je ime vozila (četveroznamenkasti kod carinskog područja nadležnog carinskog tijela + "KAMION");
    2. prilikom prijevoza željeznicom: navesti "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj tovarnog lista); ako je u višestraničnoj carinskoj deklaraciji za kretanje robe između carina potrebno upotrijebiti jednu, tada je na mjestu za ime vozila naznačeno „@”;
    3. za zračni prijevoz: navesti "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj putnog lista); ako je u višestraničnoj carinskoj deklaraciji za kretanje robe između carina potrebno upotrijebiti jednu, tada je na mjestu za ime vozila naznačeno „@”;
    4. prilikom prijevoza drugim prijevozom: naznačite "@" + 16-znamenkasti privremeni registracijski broj obrasca deklaracije za tranzitni prijevoz (ili 13-znamenkasti broj tovarnog lista);
   3. Pri obavljanju carinskih formalnosti metodom objedinjene carinske deklaracije, u carinskoj deklaraciji naznačena je „objedinjena deklaracija”.
   4. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje uz povrat poreza pri izvozu, ovo se polje ne popunjava.
   5. Ako se stvarni uvoz ili izvoz robe ne izvrši, ovo se polje ne popunjava.
 2. Prilikom unosa broja leta vrijede sljedeći detaljni zahtjevi za popunjavanje:
  1. Zahtjevi za popunjavanje carinske deklaracije prilikom ispunjavanja carinskih formalnosti izravno na mjestu uvoza ili izvoza robe ili korištenjem integriranog sustava carinjenja na nacionalnoj razini:
   1. pri prijevozu vodenim prijevozom: naznačen je broj brodske plovidbe;
   2. kod cestovnog prijevoza: prije uvođenja sustava regulacije putnih lista za cestovni prijevoz, naznačen je 8-znamenkasti datum ulaska ili izlaska iz vozila (od čega su prva 4 znaka godina, 2 znaka su mjesec, 2 znaka su dan; dalje također); nakon uvođenja sustava regulacije putnih listova za cestovni prijevoz, naznačena je šifra vozila;
   3. kod prijevoza željeznicom: naznačen je datum ulaska ili izlaska iz vlaka;
   4. prilikom prijevoza zrakom: nije napunjen;
   5. za prijevoz poštom: naznačen je datum ulaska ili izlaska iz vozila;
   6. u slučaju prijevoza drugim načinom: nije popunjen.
  2. Uvjeti za popunjavanje carinske deklaracije za kretanje robe između carina (carinski tranzit):
   1. uvoz:
    1. pri prijevozu vodenim prijevozom: pri prijevozu s međupretovarima navesti "@" + broj putovanja broda glavne linije koji ulazi u NRK; za izravan prijevoz ili prethodna deklaracija nije popunjena;
    2. kod cestovnog prijevoza: nije napunjen;
    3. prilikom prijevoza željeznicom: navesti "@" + datum ulaska ili izlaska; d) za prijevoz zrakom: nije napunjen; e) u slučaju prijevoza drugim načinom: ne popunjava se;
   2. izvoz:
    1. pri prijevozu vodenim prijevozom: pri prijevozu bez međupretovara nije napunjen; kada se prevozi srednjim prekrcajem pomoću prijevoza unutarnjim vodama, naznačuje se broj putovanja broda (teglenice) za prekrcaj; korištenjem domaćeg željezničkog ili cestovnog prijevoza - 6-znamenkasti datum početka prijevoza (2 znaka - godina, 2 znaka - mjesec, 2 znaka - dan);
    2. pri izvozu s kombiniranom uporabom cestovnog prijevoza i prijevoza kontejnerom: nije napunjeno;
    3. prilikom prijevoza zrakom: nije napunjen;
    4. u slučaju prijevoza drugim načinom: nije popunjen.
   3. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje uz povrat poreza pri izvozu, ovo se polje ne popunjava.
   4. Ako se stvarni uvoz ili izvoz robe ne izvrši, ovo se polje ne popunjava.

11. BROJ TRANSPORTNE BEDŽE / 提 运 单 号

Ovo polje označava broj teretnice ili teretnice. Jedna kopija carinske deklaracije može sadržavati samo jednu teretnicu ili broj teretnice; ako teret robe na jednom računu (računu) odgovara više teretnica ili tovarnih listova, za svaki faktura ili teretnica, popunjava se posebna izjava.

Primjenjuju se sljedeći detaljni zahtjevi za punjenje:

 1. Zahtjevi za popunjavanje carinske deklaracije prilikom ispunjavanja carinskih formalnosti izravno na mjestu uvoza ili izvoza robe ili korištenjem integriranog sustava carinjenja na nacionalnoj razini:
  1. Pri prijevozu vodom: naznačen je broj teretnice za izvoz ili uvoz; ako postoji interna teretnica, označava se broj teretnice za izvoz ili uvoz + "*" + broj interne teretnice.
  2. Pri cestovnom prijevozu: prije uvođenja sustava regulacije putnih listova za cestovni prijevoz; nakon uvođenja sustava regulacije tovarnih listova za cestovni prijevoz, naznačuje se broj opće tovarne liste za izvoz ili uvoz.
  3. Kod prijevoza željeznicom: naznačen je broj teretnice.
  4. Za prijevoz zrakom: navesti broj opće teretnice + "_" + broj teretnice; u nedostatku teretnice navodi se broj opće teretnice.
  5. Pri prijevozu poštom: naznačuje se broj računa poštanske pošiljke.
 2. Uvjeti za popunjavanje carinske deklaracije za kretanje robe između carina (carinski tranzit):
  1. Uvoz:
   1. u slučaju prijevoza vodenim prijevozom: u slučaju izravnog prijevoza ili prijevoza s međupretovarom, navodi se broj teretnice; nije popunjeno tijekom preliminarne deklaracije;
   2. za prijevoz željeznicom: za izravni prijevoz ili prijevoz s međutovarima pretovar naveden je broj željezničkog tovarnog lista; nije popunjeno tijekom preliminarne deklaracije;
   3. za prijevoz zrakom: za izravni prijevoz ili prijevoz s međupretovarom, naznačen je broj opće tovarne liste + "_" + broj teretnice; nije popunjeno tijekom preliminarne deklaracije;
   4. kada se prevozi drugom metodom: nije ispunjeno;
   5. pri prevozu robe između carinarnica cestom unutar provincije Guangdong nakon uvoza robe navedenim načinima prijevoza: naznačen je registarski broj vozila.
  2. Izvoz:
   1. kod prijevoza vodenim prijevozom: pri prijevozu s međupretovarima naznačen je broj teretnice; za prijevoz bez međutovarnog pretovara se ne puni; kada se prethodno deklarira roba koja se cestom prevozi između carina unutar provincije Guangdong, navodi se registarski broj vozila koje prevozi robu;
   2. kada se prevozi drugom metodom: nije ispunjeno; kada se prethodno deklarira roba koja se cestom prevozi između carina unutar provincije Guangdong, navodi se registarski broj vozila koje prevozi robu.
  3. Pri obavljanju carinskih formalnosti metodom objedinjene carinske deklaracije, carinska deklaracija označava datum početka i završetka uvoza i izvoza robe prema specifikaciji objedinjene deklaracije (4 znaka - godina, 2 znaka - mjesec, 2 znaka - dan, 4 znaka - godina, 2 znaka - mjesec, 2 znaka - dan).
  4. Ako se stvarni uvoz ili izvoz robe ne izvrši, ovo se polje ne popunjava.

12. MJESTO SKLADIŠTENJA ROBE / 货物 存放 地点

Ovo polje označava instituciju ili mjesto skladištenja robe nakon uvoza, uključujući mjesto rada za carinsku kontrolu (privremeno skladište), skladište za sortiranje, mjesto trajne prerade, mjesto karantene, vlastito skladište poduzeća itd.

13. ZAVRŠNI PRIJATELJ / POŠILJAC / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Prilikom unosa podataka o krajnjem primatelju, navodi se ime poznatog krajnjeg potrošača ili korisnika robe uvezene na teritorij NRK, uključujući:
  1. Organizacije koje samostalno uvoze robu iz inozemstva.
  2. Organizacija koja je uvoz robe povjerila uvozno-izvoznom poduzeću.
 2. Prilikom unosa podataka o konačnom pošiljatelju navodi se ime poznatog proizvođača ili prodavača izvezene robe na teritoriju NR Kine, uključujući:
  1. Organizacije koje samostalno izvoze robu.
  2. Organizacija koja je izvoz robe povjerila uvozno-izvoznom poduzeću.
  3. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje s povratom poreza za izvoz, naznačena je bescarinska trgovina pod upravom ove organizacije.
 3. Podaci o konačnom primatelju / pošiljatelju robe u carinskoj deklaraciji za uvoz ili izvoz robe koja je u cijelosti ili djelomično oslobođena carine moraju se u potpunosti podudarati s podacima o "podnositelju zahtjeva za primjenu povlastica" navedenom u "Potvrdi carine NRK-a na naplatu i oslobađanje od carina prilikom uvoza i izvoza robe "(u daljnjem tekstu -" Potvrda o naplati i oslobađanju od carine "); pri premještanju robe između mjesta carinske kontrole i stranog teritorija, naziv mjesta carinske kontrole označava se kao krajnji primatelj / pošiljatelj (u carinskim logističkim centrima kategorije B naziv poduzeća na teritoriju obveznice naznačen je logistički centar).
 4. U zonama posebne carinske kontrole, poduzeće koje upravlja ovom zonom ("organizacija za preradu" ili "skladište") naznačeno je kao konačni primatelj / pošiljatelj.
 5. Zahtjevi za popunjavanje koda:
  1. Navedena je 18-znamenkasti objedinjena šifra javne kreditne sposobnosti pravne osobe ili druge organizacije.
  2. Ako ne postoji 18-znamenkasti jedinstveni kôd javnog kreditnog rejtinga, naznačeno je "NE".
 6. Ako je na teritoriju NRK krajnji potrošač ili korisnik robe uvezene u NRK ili proizvođač ili prodavač robe koja se izvozi iz NRK fizička osoba, ID broj, broj putovnice, broj iskaznice sunarodnjaka Tajvana ili druga valjana Označeni su ID broj, kao i ime i prezime.

14. METODA KONTROLE / 监管 方式

Metoda kontrole - metoda carinske kontrole tijekom uvoza i izvoza robe, uspostavljena na temelju oblika izvozno-uvoznih operacija u međunarodnoj trgovini, uzimajući u obzir naplatu carina, statistiku i uvjete carinske kontrole kretanja robe. Oznaka metode kontrole sastoji se od 4 znaka, od kojih su prva dva klasifikacijski kod dodijeljen u skladu sa zahtjevima carinske kontrole i računalne regulacije, a zadnja dva su kôd obrasca izvozno-uvozne operacije, razvijen uzimajući u obzir međunarodnim standardima.

U ovom polju, na temelju stvarnih uvjeta vanjskotrgovinske transakcije, naznačeni su skraćeni naziv kontrolne metode i njezin kod, odabrani u skladu s „Tablicom kodova kontrolnih metoda“, koju određuje carina. U jednom primjerku carinske deklaracije može se navesti samo jedan kod kontrolne metode.

U posebnim se okolnostima za popunjavanje polja o načinu kontrole pri preradi sirovina koje isporučuje kupac primjenjuju sljedeći zahtjevi:

 1. Pri uvozu pomoćnih sirovina beznačajne količine i male vrijednosti (odnosno pomoćnih sirovina male vrijednosti u vrijednosti do 5 USD i unutar 000 vrsta), za koje se ne koristi Vodič za naplatu cestarine, „pomoćne sirovine naznačena je niska vrijednost ”. Ako se koriste "Smjernice trgovanja cestarinama", naznačena je metoda kontrole predviđena "Smjernicama trgovanja cestarinama".
 2. Prilikom prijenosa sirovina za naplatu cestarine u preradi radi prodaje na teritoriju NR Kine, kao i prilikom registracije uvoza kao sirovine i materijali gotovih proizvoda, neispravne robe, robe u nedovršenoj prodaji za prodaju na teritoriji NR Kine, " prijenos prenesenih sirovina na prodaju u PRC "ili" prijenos u realizaciju uvezenih sirovina u PRC ”; prilikom prijenosa gotovih proizvoda prerade sirovina koje isporučuje kupac u kategoriju uvezene robe s potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od carina na temelju "Potvrde o naplati i oslobađanju od carina", izvozne i uvozne deklaracije popunjavaju se: Izvozna deklaracija označava "potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carina na gotove proizvode iz isporučenih sirovina" ili "potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine na gotove proizvode iz uvoznih sirovina", metoda u skladu sa stvarnom metodom kontrole naznačena je u deklaracija o uvozu.
 3. U slučaju povratnog uvoza (uvoza) ili ponovnog izvoza (izvoza) zbog incidenta gotovih proizvoda tijekom izvoza proizvoda prerade sirovina koje isporučuje kupac, naznačeno je „povratak / razmjena gotovih proizvoda iz isporučene sirovine materijali “ili„ povratak / razmjena gotovih proizvoda iz uvezenih sirovina “; u slučaju povratnog izvoza (izvoza) ili ponovnog uvoza (uvoza) sirovina i dijelova u vezi s zamjenom prilikom uvoza sirovina za preradu, „povratak / zamjena osiguranih sirovina ili dijelova“ ili „povratak / razmjena uvezene sirovine materijali ili dijelovi ”je naznačeno; za povratni izvoz (izvoz) ostataka sirovina i dijelova, otpada koji nastaje u procesu prerade, kao i povratni izvoz (izvoz) prethodno uvezenih sirovina i dijelova iz razloga koji se odnose na kvalitetu, specifikaciju i druge razloge bez uvoza slične robe u okviru razmjene, naznačeno je „izvoz osiguranih sirovina i dijelova", „uklanjanje otpada iz osiguranih sirovina", „izvoz uvezenih sirovina i dijelova", „uklanjanje otpada iz uvoznih sirovina. "
 4. Prilikom prijenosa otpada i nusproizvoda iz prerade sirovina koje je kupac isporučio na prodaju u NRK, popunjava se uvozna deklaracija koja označava „prijenos otpada iz isporučenih sirovina na prodaju u NR Kine“ ili „prijenos otpad iz uvezenih sirovina za prodaju u NR Kini ”.
 5. Kad ga poduzeće prenese na razaranje naplata robe bez stvaranja prihoda, ako je ta roba sirovina, dijelovi ili roba s nedostatkom, naznačeno je "uništavanje sirovina i dijelova", ako je ta roba otpad ili nusproizvodi, naznačeno je "uništavanje otpada". Kad poduzeće prenosi robu za naplatu cestarine na uništavanje uz primanje prihoda, naznačeno je „prijenos otpada iz isporučenih sirovina na prodaju u NR Kini“ ili „prijenos otpada iz prebačenih sirovina na prodaju u NR Kini“.
 6. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje s povratom poreza za izvoz, naznačeno je "ostalo".

15. PRIRODA PRIKUPLJANJA I OSLOBOĐENJA OD DUŽNOSTI / 征免 性质

U ovom polju, na temelju stvarnih uvjeta, naznačiti skraćeni naziv obilježja naplate i oslobađanja od carina i njezin kod, odabran u skladu s "Tablicom šifara prirode naplate i oslobođenja od carina" koju utvrđuju carine; ako postoji „Potvrda o naplati i oslobađanju od carina“ koju izdaje carina, naznačuje se priroda naplate i oslobađanja od carina, predviđena ovom potvrdom. U jednom primjerku carinske deklaracije može se navesti samo jedna vrsta obilježja naplate i oslobađanja od carina.

Prilikom popunjavanja carinske deklaracije u okviru trgovine cestarinama, naznačena je kratica naziva obilježja naplate i oslobađanja od carina i njezinog koda predviđenih "Smjernicama za promet cestarina" koje donosi carina. U posebnim okolnostima primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:

 1. Prilikom prijenosa robe za naplatu cestarine na prodaju u NRK, naznačuju se podaci o stvarnim okolnostima (na primjer, ubiranje carina na uobičajeni način, roba za znanstvene i obrazovne djelatnosti, druga pravila propisana zakonom, itd.).
 2. U slučaju povratnog izvoza (izvoza) sirovina i dijelova, povratnog uvoza (uvoza) gotovih proizvoda, naznačena su "druga pravila propisana zakonom".
 3. Pri prijenosu robe u okviru trgovine cestarinama, ona nije dovršena.
 4. Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje doma proizvedenu robu uz povrat poreza za izvoz, naznačena su „druga pravila predviđena zakonom“.

16. BROJ LICENCE / 许可证 号

Ovo polje označava broj dozvole za uvoz (izvoz), dozvolu za uvoz (izvoz) robe i tehnologija dvostruke namjene, dozvolu za izvoz robe i tehnologija dvostruke namjene (usmjereno), dozvolu za privremeni izvoz tekstilne robe, izvozna dozvola (u okviru trgovine cestarinama), izvozne dozvole (u okviru malogranične trgovine).

Kada organizacija za bescarinsku prodaju robe prodaje robu domaće proizvodnje s povratom poreza za izvoz, ona se ne popunjava.

U jednom primjerku carinske deklaracije može se navesti samo jedan broj dozvole.

17. LUKA DOSTAVE / 启运 港

U ovom polju, prilikom uvoza (uvoza) robe, naznačena je prva luka utovara robe u inozemstvu prije dolaska te robe na carinsko područje NRK.

U skladu sa stvarnim uvjetima, naziv luke i njezin kod označeni su u skladu s "Tablicom kodova morskih luka" koju je odredila carina; ako luka nije navedena u "Tablici kodova morskih luka", naznačit će se naziv i kod odgovarajuće države. Pri izvozu robe iz posebnog područja carinske kontrole ili mjesta kontrole obveznica u NRK izvan tih zona, naziv i kod odgovarajućeg područja carinske kontrole ili mjesta nadzora obveznica naznačeni su u skladu s "Tablicom morskih luka"; ako ta zona ili mjesto nisu navedeni u "Tablici kodova morskih luka", naznačit će se "nespecificirana posebna kontrolna zona" (未列 出 的 特殊 监管 区) i njezin kôd. Ako se stvarni uvoz ili izvoz robe ne izvrši, naznačite "unutar NRK" (中国 境内) i odgovarajući kôd.

18.BROJ UGOVORA ILI UGOVORA / 合同 协议 号

Ovo polje označava broj ugovora za izvoz-uvoz robe (uključujući ugovore ili narudžbe). U nedostatku komercijalne transakcije, ona nije dovršena.

Kada organizacija bez carine prodaje robu domaće proizvodnje koja podliježe povratu poreza na izvoz, ovo se polje ne popunjava.

19. STANJE (PODRUČJE) TRGOVINE / 贸易 国 (地区)

Pri uvozu robe kao rezultat komercijalne transakcije naznačuje se država (teritorij) kupnje robe, kod izvoza robe država (teritorij) prodaje robe. U nedostatku komercijalne transakcije, naznačuje se država (teritorij) kojoj pripada vlasnik vlasništva robe.

Ovo polje označava naziv odgovarajuće države (teritorija) na kineskom i njezin kôd, odabran u skladu s "Tablicom kodova država (teritorija)" koji određuju carine.

20. DRŽAVA (TERITORIJ) ODJELJENJA / DRŽAVA (TERITORIJ) DESTINACIJE / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Kao država polaska (teritorij) pri uvozu (uvozu) robe naznačena je država (teritorij) iz kojeg se roba šalje u NRK izravno ili s tranzitom kroz drugu državu (teritorij), pod uvjetom da je u toj drugoj državi (teritoriju) ) nema postoje komercijalne transakcije.

Kao odredišna država (teritorij) pri izvozu (izvozu) robe, država (teritorij) u koju se roba šalje s carinske granice NRK izravno ili s tranzitom kroz drugu državu (teritorij), pod uvjetom da u toj drugoj državi ( teritorij) u odnosu na robu ne obavljaju nikakve komercijalne transakcije.

Pri uvozu i izvozu robe izravnim prijevozom bez ponovnog utovara (tranzita) kroz treću državu (teritorij), država (teritorij) polaska je država (teritorij) luke ukrcaja uvezene robe; odredišna država (teritorij) je država (teritorij) odredišne ​​luke izvezene robe.

Ako se pri uvozu i izvozu robe s pretovarom (tranzitom) kroz treću državu (teritorij) u toj trećoj državi (teritoriju) obavljaju komercijalne radnje u vezi s robom, tada je država (teritorij) tranzita država država (teritorij) polaska ili odredišta.

Ovo polje označava naziv na kineskom i kôd države (teritorija) polaska ili odredišta, odabranu u skladu s "Tablicom kodova države (teritorija)" koju određuju carine.

Ako nema stvarnog uvoza ili izvoza robe, naznačeni su "Kina" (中国) i odgovarajuća šifra.

21. LUKA PRIJELAZA I LISTA DESTINACIJE / 经 停 港 / 指 运

Posljednja luka utovara robe u inozemstvu prije dolaska te robe na carinsko područje NRK označena je kao tranzitna luka za uvoz (uvoz) robe.

Luka konačnog odredišta u inozemstvu pri prijevozu robe označena je kao odredište prilikom izvoza (izvoza) robe; ako je krajnja odredišna luka unaprijed nepoznata, naznačuje se namijenjena odredišna luka.

U skladu sa stvarnim uvjetima, naziv luke i njezin kod označeni su u skladu s "Tablicom kodova morskih luka" koju je odredila carina; ako naziv ili kod za tranzitnu ili odredišnu luku nije prikazan u „Tablici pomorskih luka“, mogu se navesti ime i kod odgovarajuće države.

Ako se stvarni uvoz ili izvoz robe ne izvrši, naznačite "unutar NRK" (中国 境内) i odgovarajući kôd.

22. TOČAK ULAZA I IZLAZA / 入境 口岸 / 离境 口岸

Kao ulazno mjesto prilikom uvoza (uvoza) robe naznačeno je ime na kineskom i kôd prve kontrolne točke u NR Kini, gdje vozilo dolazi iz inozemstva;

 • za multimodalni prekogranični prijevoz, naziv na kineskom i kod kontrolne točke u NR Kini, u kojoj se prevozi multimodalnim prijevozom roba konačno ostaje na teritoriju zemlje;
 • tijekom tranzita robe naznačeni su naziv na kineskom i kôd prve kontrolne točke kada roba stiže na teritorij NR Kine;
 • pri uvozu robe iz posebnog područja carinske kontrole ili mjesta kontrole obveznica naznačeni su naziv na kineskom i šifra područja posebnog carinskog nadzora ili mjesta nadzora obveznica;
 • u ostalim slučajevima, u kojima se stvarni uvoz ili izvoz robe ne vrši, navodi se naziv grada u kojem se roba nalazi i njegova šifra.

Naziv na kineskom i kôd prve kontrolne točke prije napuštanja PRC-a vozila koja prevozi izvezenu robu naznačeni su kao izlazno mjesto;

 • za multimodalni prekogranični prijevoz naznačeni su naziv na kineskom i kôd kontrolne točke u NR Kini, u kojoj roba prevezena multimodalnim prijevozom prvi put napušta zemlju;
 • kada je roba u tranzitu, naznačeni su naziv na kineskom i kôd prve kontrolne točke pri izvozu robe u inozemstvo;
 • pri izvozu robe u inozemstvo iz posebnog područja carinske kontrole ili mjesta kontrole obveznica naznačeni su naziv na kineskom i šifra područja posebne carinske kontrole ili mjesta carinske kontrole;
 • u ostalim slučajevima, u kojima se stvarni uvoz ili izvoz robe ne vrši, navodi se naziv grada u kojem se roba nalazi i njegova šifra.

Vrste ulaznih i izlaznih točaka uključuju morske luke, marine, zračne luke, terminale za prijevoz tereta u zračnim lukama, granične kontrolne točke, željezničke stanice, punktove za utovar i istovar vozila, mjesta provjere vozila, kopnene luke, posebne carinske kontrolne zone smještene na teritorijalna kontrolna točka itd. Ovo polje sadrži naziv kineske kontrolne točke i njezin kôd, odabran u skladu s "Tablicom kontrolnih točaka" koju određuje carina.

23. VRSTA PAKIRANJA / 包装 种类

Vrste ambalaže naznačene prilikom uvoza ili izvoza robe uključuju ambalažu za prijevoz (ambalaža za otpremu) i druge vrste ambalaže. Ovo polje označava vrstu ambalaže i njezin kôd odabran u skladu s "Tablicom šifara za vrste ambalaže" koju određuju carine.

Brodsko pakiranje - pakiranje predviđeno teretnicom za jedan komad robe; ostale vrste ambalaže uključuju razne vrste ambalaže (kontejnera) robe, kao i materijale za podlogu biljnog podrijetla itd.

24. BROJ SJEDALA / 件 数

Ovo polje označava broj stavki uvezene ili izvezene robe u paketu (prema broju prevezenih paketa robe). U posebnim okolnostima vrijede sljedeća pravila punjenja:

 1. Ako se u deklaraciji tereta određuje broj komada u kontejnerima, naznačuje se broj kontejnera.
 2. Ako je u deklaraciji tereta naveden broj komada na paletama, naveden je broj paleta.

U ovom se polju ne može navesti nula; za robu bez pakiranja naznačena je "1".

25. BRUTO TEŽINA (KG) / 毛重 (千克)

Navedena je ukupna težina uvezene ili izvezene robe, uključujući njezinu ambalažu (spremnik). Mjerna jedinica - 1 kg; ako je težina manja od jednog kilograma, u ovom se polju navodi "1".

26. NETO TEŽINA (KG) / 净重 (千克)

Naznačena je težinabruto uvezena ili izvezena roba, umanjena za masu vanjske ambalaže, odnosno stvarnu težinu robe. Mjerna jedinica - 1 kg; ako je težina manja od 1 kg, u ovom se polju navodi "1".

27. UVJETI DOSTAVE / 成交 方式

Na temelju uvjeta stvarne transakcije o cijeni uvezene ili izvezene robe naznačeni su uvjeti isporuke (način transakcije), odabrani u skladu s "Tablicom šifara za uvjete isporuke" koju određuje carina. Ako se stvarni uvoz ili izvoz robe ne izvrši, uvoz ukazuje CIF, prilikom izvoza FOB.

28. TROŠKOVI PRIJEVOZA / 运费

Pri uvozu (uvozu) robe troškovi prijevoza robe (teretni) prije istovara na mjestu ulaska na teritorij NR Kine; prilikom izvoza (izvoza) robe, troškovi prijevoza naznačeni su nakon utovara na mjestu izvoza robe s područja NRK.

Troškovi prijevoza mogu se navesti na jedan od tri načina (vozarina po jedinici, ukupna vozarina ili vozarina) odgovarajućom oznakom (znak "1" znači vozarina, "2" - vozarina po jedinici, što je jedna tona robe, "3" - ukupan iznos tereta), kao i unosom odgovarajuće valutne šifre, odabrane u skladu s "Tablicom valutnih kodova" koju određuju carine.

Kada organizacija bez carine prodaje robu domaće proizvodnje koja podliježe povratu poreza na izvoz, ovo se polje ne popunjava.

29. RASHODI OSIGURANJA / 保费

Pri uvozu (uvozu) robe, iznos troškova osiguranja naznačuje se prije istovara na mjestu uvoza na teritorij NR Kine; pri izvozu (izvozu) robe naznačeni su troškovi osiguranja nakon utovara na mjestu izvoza robe s područja NRK.

Troškovi osiguranja mogu se označiti na jedan od dva načina (ukupni troškovi osiguranja ili stopa troškova osiguranja) odgovarajućom oznakom (znak "1" označava stopu troškova osiguranja, "3" - ukupan iznos troškova osiguranja), a unosom odgovarajuću valutnu šifru odabranu u skladu s "Tablicom valutnih kodova" koju određuje carina.

Kada organizacija bez carine prodaje robu domaće proizvodnje koja podliježe povratu poreza na izvoz, ovo se polje ne popunjava.

30. OSTALI RASHODI / 杂费

Ovo polje označava troškove pored cijene robe u okviru transakcije, koja se na temelju odgovarajućih normi Uredbe NR Kine "O carinama za izvoz i uvoz" mora uključiti u cjelokupnu carinu koštati ili oduzeta od ukupne carinske vrijednosti. Ostali se troškovi mogu naznačiti na jedan od dva načina (ukupan iznos raznih troškova ili stopa raznih troškova) uvođenjem odgovarajuće oznake (znak "1" označava stopu raznih troškova, "3" - ukupan iznos ostalih troškova), kao i unosom odgovarajuće valutne šifre, odabrane u skladu s "Tablicom valutnih kodova" koju određuju carine.

Ostali troškovi koji se uključuju u punu carinsku vrijednost označeni su pozitivnim brojem ili pozitivnom stopom; ostali troškovi koji se moraju odbiti od pune carinske vrijednosti označeni su negativnim brojem ili negativnom stopom.

Kada organizacija bez carine prodaje robu domaće proizvodnje koja podliježe povratu poreza na izvoz, ovo se polje ne popunjava.

31. VRSTE I BROJEVI Pratećih dokumenata / UM 单证 及 编号

Ovo polje označava kodove ostalih dozvola za izvoz i uvoz, dokumente za carinsku kontrolu (uz one predviđene u odredbi 16. ovih pravila) i popratne dokumente, odabrane u skladu s "Tablicom kodova dokumenata za carinsku kontrolu" i "Tablica kodova popratnih dokumenata", određena od strane carina, kao i njihov broj.

Ovo je polje podijeljeno u dva stupca: kôd popratnog dokumenta (随附 单证 代码) i broj popratnog dokumenta (随附 单证 编号). U stupcu "šifra popratnog dokumenta" naznačena je šifra dokumenta, odabrana u skladu s "Tablicom šifri dokumenata za carinsku kontrolu" i "Tablicom šifri pratećih dokumenata" koju su odredili carinski organi. Stupac "broj popratnog dokumenta" označava broj popratnog dokumenta.

 1. Prilikom podnošenja carinske deklaracije za plaćanje carine u vezi s prodajom robe za naplatu cestarine u NRK (osim u slučajevima korištenja sustava regulacije trgovine cestarinama Golden Gate II), znak "c", Stupac" broj popratnog dokumenta "označava broj akta o naplati dažbina u vezi s prijenosom robe na prodaju u NRK, odobren i odobren od carine.
 2. Ako je prilikom uvoza ili izvoza robe u okviru redovite trgovine primjena ugovorne (konvencionalne) ili posebne preferencijalne stope carine (u daljnjem tekstu - preferencijalna stopa) moguća samo na temelju potvrde o podrijetlu (a oblik propisa bez mogućnosti deklariranja zemlje podrijetla), u stupcu „šifra popratnog dokumenta" Navedite znak "Y", u stupcu "broj popratnog dokumenta" navedite "(šifra trgovinskog sporazuma)" + "broj potvrde o podrijetlu". Ako je primjena preferencijalne carinske stope dopuštena na temelju potvrde o podrijetlu ili deklaracije zemlje podrijetla (regulatorni obrazac s mogućnošću deklaracije zemlje podrijetla), znak "Y" naznačeno je u stupcu “šifra popratnog dokumenta”, u stupcu “broj popratnog dokumenta”, “(sporazum o trgovačkom kodu)” + znak “C” (kod prijave na temelju potvrde o podrijetlu) ili znak "D" (kod prijave na temelju deklaracije zemlje podrijetla) + "broj potvrde o podrijetlu (ili redni broj deklaracije zemlje podrijetla)". Jedna kopija carinske deklaracije odgovara jednoj potvrdi o podrijetlu ili deklaraciji zemlje podrijetla. Sljedeći kodovi koriste se za trgovinske sporazume:
  • "01" - APEC sporazum;
  • "02" - Sporazum o zoni slobodne trgovine PRC-ASEAN;
  • "03" - Sporazum između Kine i Hong Konga o bliskom gospodarskom partnerstvu (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - Sporazum između NRK i SAR-a Makao o bliskom gospodarskom partnerstvu (CEPA-Makao);
  • "06" - mjere za primjenu nulte carine na poljoprivredne proizvode iz Tajvana;
  • "07" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između Kine i Pakistana;
  • "08" - Sporazum o zoni slobodne trgovine NR Kine-Čile;
  • "10" - Sporazum o zoni slobodne trgovine NR Kine-Novi Zeland;
  • "11" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između Kine i Singapura;
  • "12" - Sporazum o zoni slobodne trgovine NRK-Peru;
  • "13" - posebno povlašteno carinski režim u pogledu najmanje razvijenih država;
  • "14" - Okvirni sporazum o ekonomskoj suradnji između obala Tajvanskog tjesnaca (ECFA);
  • "15" - Sporazum o zoni slobodne trgovine NRK-Kostarika;
  • "16" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između Kine i Islanda;
  • "17" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između Kine i Švicarske;
  • "18" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između Kine i Australije;
  • "19" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između NRK i Republike Koreje;
  • "20" - Sporazum o zoni slobodne trgovine između Kine i Gruzije.

Prilikom podnošenja zahtjeva za povlaštenu carinsku stopu za robu koja se prodaje u posebnom području carinske kontrole ili mjestu kontrole obveznica, kada se ta roba premješta u posebno područje carinske kontrole (ili mjesto kontrole obveznica) ili iz posebnog područja carinske kontrole (ili mjesto kontrole obveznica), kao i prilikom prodaje unutar tih zona (mjesta), podaci o popratnim dokumentima u carinskoj deklaraciji za robu prema trgovinskom sporazumu naznačeni su u skladu s gore navedenim zahtjevima primjenjivim u redovnoj trgovini, ako se vodi elektroničko računovodstvo putem sustava elektroničke razmjene podataka o mjestu porijekla robe; ako ne postoji elektroničko računovodstvo u odnosu na podatke carinske deklaracije za robu prema trgovinskom sporazumu, tada u koloni "šifra popratnog dokumenta" naznačite znak "Y", u koloni "broj popratne isprave" navesti "(šifra trgovinskog sporazuma)" + "registarski broj dokumenta koji potvrđuje mjesto podrijetla".

Registracijski broj dokumenta koji potvrđuje mjesto podrijetla je broj koji sustav automatski dodjeljuje nakon što pošiljatelj (primatelj) ili njegov predstavnik (deklarant) uđu u sustav elektroničkih podataka o dokumentu koji potvrđuje mjesto podrijetla uvezene ili izvezene robe.

Pri izvozu sirovina na teritorij Hong Kong SAR ili Macau SAR za proizvodnju robe u skladu sa sporazumima CEPA-Hong Kong ili CEPA-Makao, podaci u deklaraciji moraju biti navedeni u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju u okviru uobičajenih trgovina; odgovarajući registracijski broj dodijeljen proizvođaču SAR-a u Hong Kongu ili Macau nakon registracije u Odjelu za trgovinu i industriju SAR-a u Hong Kongu ili Ekonomskom uredu SAR-a Macao, naznačen je u polju "povezana registracija" (关联 备案).

"Tablica usklađenosti dokumenata" (单证 对应 关系 表) ukazuje na podudarnost serijskih brojeva robe u carinskoj deklaraciji i potvrdi o podrijetlu (deklaraciji zemlje podrijetla). Serijski brojevi robe u carinskoj deklaraciji moraju sadržavati odgovarajuće serijske brojeve robe u potvrdi o podrijetlu (deklaracija zemlje podrijetla); slijed ovih brojeva nije potreban. Ako pri uvozu (uvozu) jedne pošiljke robe prema jednoj carinskoj deklaraciji za neke od njih ne postoji preferencijalna carinska stopa, tada serijski brojevi ove robe ne moraju biti navedeni u „Tabeli usklađenosti dokumenata“. 3)

 1. Pri uvozu (uvozu) robe beznačajne vrijednosti uz izuzeće od pružanja potvrde o podrijetlu prema trgovinskom sporazumu, znak „Y“ naznačen je u stupcu „šifra popratnog dokumenta“, „(šifra trgovinskog sporazuma)“ + „XJE00000 ”U stupcu„ broj popratnog dokumenta ”. Podaci o robi u„ Tablici usklađenosti dokumenata ”za primjenu preferencijalne stope carine naznačeni su na temelju stvarnih podataka; brojevi navedeni u popratnim dokumentima moraju biti jednaki brojevima u carinskoj deklaraciji za primjenu povlastica.

32. OZNAČAVANJA I NAPOMENE / 标记 唛 码 及 备注

Primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:

 1. Za označavanje se koriste abecedni i numerički simboli koji ne uključuju grafičke slike; u nedostatku oznake, naznačeno je "N / M".
 2. Ako poduzeće s inozemnim sudjelovanjem naloži uvozno-izvoznom poduzeću da uvozi opremu i predmete za ulaganje (plaćanje odobrenog kapitala), navodi se naziv uvozno-izvoznog poduzeća.
 3. Ako je registarski broj povezan s carinskom deklaracijom i istodobno mora biti naveden u skladu sa zahtjevima regulatornih tijela, taj je broj naveden u polju "međusobna registracija" (关联 备案) prilikom podnošenja carinske deklaracije elektroničkim putem podaci.
 4. Pri prodaji robe između obvezničkih teritorija, prevozu robe s naplatom cestarine u način izvoza ili uvoza, kao i prodaji robe u NRK na temelju "Potvrde o naplati i oslobađanju od plaćanja carine", odgovarajući registracijski broj naveden je u "povezanom polje za registraciju (关联 备案).

  Prilikom prijenosa robe s potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od carina u režim uvoza (uvoza), u polju "međusobno povezana registracija" (关联 备案), nalazi se broj "Pisma carine NRK o prijenosu uvezene robe koja je u potpunosti ili djelomično izuzeti od plaćanja carine "za prijenos robe s potpunim ili djelomičnim izuzećem od carina u uvozni režim.

  Prilikom prijenosa robe s potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od carina u izvozni (izvozni) način, u polju "vezana registracija" (关联 备案), broj "Potvrda o naplati i oslobađanju od plaćanja carine" naznačen u polju "registracija broj "carinske deklaracije pri uvozu (uvozu) ove robe. četiri)

 5. Ako je broj carinske deklaracije povezan s ovom deklaracijom i istodobno mora biti naveden u skladu sa zahtjevima regulatornih tijela, taj je broj naveden u polju "carinska deklaracija" (关联 报关 单) prilikom predaje carine deklaracija pomoću elektroničkih podataka.
 6. Pri prodaji robe između obvezničkih teritorija, prijenosu robe za naplatu cestarine, prvo morate sastaviti deklaraciju za uvoz robe, a zatim u polju "carinska deklaracija" (关联 报关单) carinske deklaracije navesti carinski registarski broj za uvoz za izvoz ove robe.

  Pri registraciji izravnog povratnog prijevoza robe koja je ranije uvezena, prvo morate sastaviti deklaraciju za izvoz robe, zatim ispuniti deklaraciju za uvoz te robe i naznačiti broj carinske deklaracije za izvoz robe u " carinska deklaracija "(关联 报关单) polje carinske deklaracije za uvoz ove robe.

  Prilikom prijenosa robe s potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od carina u način izvoza (izvoza) prvo morate ispuniti deklaraciju za uvoz robe, a zatim u "carinskoj deklaraciji" navesti broj carinske deklaracije za uvoz robe "(关联 报关单) polje carinske deklaracije za izvoz podataka s podacima.

 7. Pri registraciji izravnog povratnog prijevoza ranije uvezene robe, simboli „ ". Pri registraciji izravnog povratnog prijevoza čvrstog otpada naznačite „Čvrsti otpad; Oblik izravnog povratnog prijevoza br. XX / Obavijest o receptu izravnog povratnog prijevoza br. XX ”.
 8. Pri uvozu i izvozu robe u / sa mjesta kontrole obveznice, u polju "mjesto obveznice / posebna kontrola" (保 税 / 监 管 场 所), navodi se broj odgovarajućeg mjesta kontrole obveznica (za obveznicu logistički centar kategorije B, pozivni broj regije naznačen je na teritoriju NR Kine), posebno kada se prodaje roba između mjesta kontrole obveznica, ovo polje označava kod mjesta kontrole obveznica primatelja.
 9. Prilikom prijenosa robe s naplatom za uništavanje (zbrinjavanje) naznačuje se broj obrasca carinske deklaracije o odlaganju robe s naplatom.
 10. Ako je metoda kontrole „privremeni uvoz / izvoz robe“ (šifra 2600) ili „izlošci“ (šifra 2700), primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:
  1. Za robu navedenu u dijelu 1. članka 3. "Pravila carine NRK-a o regulaciji privremenog uvoza i izvoza robe" (Nalog Opće carinske uprave NRK br. 233; u daljnjem tekstu - "Propisi"), označena je kategorija privremeno uvezene ili izvezene robe, na primjer, "privremeni uvoz šest" (暂 进 六), "privremeni izvoz devet ”(暂 出 九).
  2. Na temelju članka 10. Regulatornih pravila, naznačen je datum povratnog uvoza ili izvoza robe, koji mora biti u roku od 6 mjeseci od datuma izvoza, odnosno uvoza robe, na primjer: „povratni uvoz do 15/08. / 2018 ”(20180815 前 复 运 进境),„ Izvoz koji se može vratiti do 20. “(10 前 复 运 出境).
  3. Na temelju članka 7. Pravilnika, ako je potrebno provjeriti i potvrditi zahtjev za privremeni uvoz ili izvoz robe od strane carina, broj "Pisma o potvrdi XX carine PRC o privremenom uvozu ili izvozu robe "naznačeno je, na primjer:" (broj Pisma o potvrdi carine ZS) "(abeceda latiničnih znakova navedena je velikim slovima); ako nema potrebe za provjerom i potvrdom, nije dovršen Gore navedeni podaci popunjavaju se redom razdvajanjem informacija znakom "/", bez razmaka nakon unosa podataka.
  4. Kada pošiljatelj / primatelj ili njegov zastupnik podnese deklaraciju za povratni prijevoz za uvoz ili izvoz robe: Pri registraciji robe sa zakašnjenjem uvoza ili izvoza na temelju Regulatornih pravila, broj carinske potvrde izdane na osnovu "Izjave o privremenom uvozu / izvozu robe nakon isteka razdoblja" popunjava se (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), na primjer: „(ZS carinski broj računa)“ (latinični znakovi označeni su velika slova); ako nije potrebno, ne popunjava se.
 11. Kada se roba uvozi ili izvozi u okviru prekogranične e-trgovine, navodi se „prekogranična e-trgovina“ (电子 电子 linkedin).
 12. Pri prodaji nusproizvoda trgovine cestarinama u NRK, označava se "prodaja nusproizvoda trgovine mitnicama" (加工 贸易 副产品 副 产).
 13. Pri uvozu robe u okviru prenosa usluga, naznačeno je „uvoz robe u okviru međunarodnog prepuštanja usluga“ (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Pri uvozu robe s fiksnom cijenom postavljenom po formuli, registracijski broj za određivanje fiksne cijene po formuli naznačen je u sljedećem formatu: "fiksna cijena po formuli (公 式 定 价)" + "registarski broj" + simbol "@". Ako je prilikom podnošenja carinske deklaracije za mnoge robne predmete definicija fiksne cijene po vrijednosti primjenjiva na jedan ili više njih, u polje „bilješke” (备注) naznačit će se: „fiksna cijena po formuli (公式 定价) ”+“ Registarski broj ”+ simbol" # "+ serijski broj robne jedinice + simbol" @ ".
 15. Pri uvozu ili izvozu robe u okolnostima koje su jednake onima u "Odluci o preliminarnoj klasifikaciji", podaci o ovoj odluci naznačeni su u sljedećem formatu: "prethodna odluka" (预 裁定) + "broj odluke o preliminarnoj klasifikacija "(na primjer: ako je naveden broj Odluke o preliminarnoj klasifikaciji R-2-0100-2018-0001," 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 “.
 16. U carinskoj deklaraciji na temelju upravne odluke o razvrstavanju označava se broj upravne odluke o razvrstavanju u sljedećem obliku: znak "c" + četveroznamenkasti broj, na primjer: "c4".
 17. Prilikom podnošenja deklaracije za izvoz robe na područje PRC-a iz područja posebne carinske kontrole, u kojem je prošla inspekcija (provjera, karantena), naznačeni su simboli "prethodna provjera" (预 检验); istodobno, u polju "međusobno povezani akti inspekcije" (关联 报检 单) naveden je broj carinske deklaracije za robu za koju je obavljen prethodni pregled (inspekcija, karantena).
 18. Pri uvozu robe s izravnim povratnim prijevozom, navedite "izravni povratni prijevoz" (直接 退运).
 19. Pri registraciji robe od strane poduzeća uz osiguranje ATA karneta, naznačuje se ATA karnet (ATA 单证 册).
 20. Pri registraciji robe biološkog podrijetla koja ne sadrži komponente životinjskog podrijetla i ne predstavlja značajan rizik, naznačeno je „ne sadrže komponente životinjskog podrijetla“ (不含 动物 源性).
 21. Kada se roba uvozi iz inozemstva u posebno područje carinske kontrole ili carinsko skladište, oznaka je „dolazak u carinsko skladište“ (保税 入库) ili „ulazak u područje iz inozemstva“ (境外 入 区).
 22. Kada se roba premješta između posebne carinske kontrolne zone i ostatka NR Kine pomoću objedinjene deklaracije i distribucije, naznačuje se "raspodjela s objedinjenom deklaracijom" (分送 集 报).
 23. Pri uvozu vojne opreme naznačeni su "vojna roba" (军品) ili "vojna oprema" (军事 装备).
 24. Prilikom podnošenja deklaracije za robu s TN kodom FEA 3821000000 ili 3002300000, u sljedećim okolnostima primjenjuju se posebni zahtjevi za punjenje: ako je roba klasificirana kao medij za kulturu, navesti "medij za kulturu" (培养基); ako je roba klasificirana kao kemijski reagens, navedite „kemijski reagens” (化学 试剂); ako sastojci biološkog podrijetla nisu sadržani, "ne sadrže sastojke životinjskog podrijetla" (不含 动物 源性).
 25. Pri registraciji robe u vezi s popravkom naznačena je "popravljena roba" (修理 物品).
 26. Po potrebi navedite „posudu pod tlakom“ (压力 容器), „kompletnu opremu“ (成套 设备), „aditive za hranu“ (食 品 添加剂), „povratak / zamjenu gotovih proizvoda“ (成品 退换), „rabljenu električnu robu“ (旧 机电 产品).
 27. Prilikom podnošenja deklaracije za robu sa šifrom CN FEA 2903890020 (uvoz heksabromociklododekana) s oznakom "ostalo (99)" ukazuje na specifičnu svrhu robe.
 28. В сведениях о контейнере указывается номер контейнера (GTIN, указанный на контейнере), характеристика контейнера, взаимосвязь контейнера с соответствующей товарной позицией (порядковые номера товаров в таможенной декларации, перевозимые в каждом контейнере; разделяются запятой), вес контейнера (собственный вес контейнера + вес перевозимых товаров, в кг.).
 29. Prilikom podnošenja deklaracije za robu s TN VED kodom 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, koja ne spada u "posebnu robu" (特殊 物品), oznaka "roba koja nije u vezi sa posebnom" (非特 殊 品 品). Definicija "posebnog proizvoda" sadržana je u "Pravilima o regulaciji sanitarne i higijenske karantene pri uvozu i izvozu posebne robe" (objavljenoj Naredbom br. 160 Glavne državne uprave za kontrolu kvalitete, inspekciju i karantenu; kao izmijenjena i dopunjena Naredbom Glavne državne uprave za kontrolu kvalitete, inspekciju i karantenu br. 184 i naredbama Glavne carinske uprave NRK br. 238, 240, 243).
 30. Pri uvozu i izvozu robe koja je uključena na odgovarajući popis za inspekciju (provjeru), ili druge robe koja je, u skladu s odredbama zakona i upravnih pravnih akata, predmet inspekcije (inspekcije) od strane inspekcijskih i karantenskih vlasti na ulazu i izlaz, oznaka "roba koja podliježe provjeri" (应 检 品).
 31. Ostali podaci koji se moraju pojasniti prilikom predaje izjave.

33. BROJ NARUDŽBE / 项 号

Ispunjeno u dva retka. Prvi redak označava serijski broj robe u carinskoj deklaraciji, drugi redak označava serijski registracijski broj; za robu koja je registrirana na način prijave ili dopuštenog za uporabu u trgovini cestarinama, primjenom režima obveznica ili potpunim / djelomičnim oslobađanjem od carina, broj "Vodiča za promet cestarinama", "Potvrda o naplati i izuzeću od dužnosti "ili druge registracije ili dozvole. Carinske deklaracije temeljene na trgovinskim sporazumima popunjavaju se u skladu sa zahtjevima utvrđenim odgovarajućim propisima Opće carinske uprave NRK. Zahtjevi za popunjavanje drugog retka ovog polja:

 1. Prilikom prebacivanja proizvoda duboke prerade u uvozni ili izvozni režim, naznačuje se odgovarajući broj uvezenih materijala i izvezenih gotovih proizvoda, predviđenih "Smjernicama za promet cestarina".
 2. Prilikom prijenosa materijala (uključujući dijelove i ostatke materijala nakon proizvodnje proizvoda ili u tijeku) u načinu uvoza ili izvoza, u izvoznoj deklaraciji naznačen je broj uvoznih materijala predviđenih za izvoz u "Vodiču za naplatu cestarine"; u uvoznoj deklaraciji mora se navesti broj uvezenih materijala predviđenih Smjernicama o naplati cestarine za uvoz.
 3. U slučaju povratnog izvoza materijala (uključujući materijale i otpad), broj uvezenih materijala predviđenih "Vodičem za naplatu cestarine" naznačen je u izvoznoj deklaraciji; ako otpad odgovara nekoliko brojeva uvoznih materijala, naznačuje se broj glavnog materijala. Prilikom vraćanja ili razmjene materijala (uključujući materijale; ne uključujući proizvode u radu), u izvoznoj deklaraciji mora se navesti broj uvoznih materijala predviđenih Smjernicama o naplati cestarine.
 4. Prilikom vraćanja ili razmjene gotovih proizvoda, u deklaraciji za povratni uvoz (uvoz) ili povratni izvoz (izvoz) naznačen je broj izvorno uvezenih gotovih proizvoda, predviđen "Vodičem za trgovinu cestarinama".
 5. Prilikom prijenosa sirovina za naplatu putarine na prodaju u NRK (kao i registracije uvoza na prodaju u NRK gotovih proizvoda, robe s oštećenjima, robe koja je u toku kao sirovina) popunjava se uvozna deklaracija koja označava broj uvezenih materijala u skladu s "Smjernicama za promet cestarina"; Kada se otpad ili nusproizvodi s naplata cestarine prodaju u Kini, naveden je odgovarajući broj uvezenih materijala predviđenih "Vodičem za trgovinu cestarinama". Ako više od jednog broja uvoznog materijala odgovara otpadu ili nusproizvodima, naveden je broj glavnog materijala.
 6. Pri uvozu gotovih proizvoda s naplatom cestarine kao potpuno ili djelomično oslobođene robe od carine na temelju "Potvrde o naplati i oslobađanja od plaćanja carine", prvo morate podnijeti deklaraciju za uvoz robe. Uvozna deklaracija mora sadržavati brojeve predviđene "Potvrdom o naplati i oslobađanju od plaćanja carine", izvozna deklaracija brojevima izvorno uvezenih gotovih proizvoda predviđenim "Smjernicama o naplati cestarine"; broj robe na uvoznim i izvoznim deklaracijama mora biti jednak.
 7. Prilikom prijenosa robe s naplatom za uništavanje, naznačit će se odgovarajući broj uvoznih materijala predviđenih "Smjernicama trgovine cestarinama".
 8. Prilikom izvoza natrag ili prijelaza na izvozni način nusproizvoda s naplatom navodi se broj izvezene robe dodan u „Vodiču za trgovinu cestarinama“.
 9. Ako poduzeće, uz dozvolu carine, koristi mrežni nadzorni sustav za promet cestarina, tada, ako je potrebno, preda carinski popis u skladu sa zahtjevima mrežnog nadzora, poduzeće mora dostaviti carinski popis prije podnošenja izvoz ili uvoz carinske deklaracije (uključujući formalni izvoz ili uvoz) carini (清单). Jedna kopija carinskog popisa odgovara jednoj carinskoj deklaraciji; vrste robe u carinskoj deklaraciji utvrđuju se sažimanjem robe navedene u carinskom popisu. Popunjavanje podataka o brojevima, imenima, specifikacijama robe u carinskoj deklaraciji na temelju elektroničkog sustava registara cestarine provodi se u skladu s "Smjernicama za promet cestarina".

34. KOD PROIZVODA / 品

Ovo polje sadrži 10-znamenkasti digitalni kod proizvoda. Prvih osam znamenki kôd je utvrđen u skladu s "Carinskom tarifom NRK" i "Razvrstavanjem robe u svrhu carinske statistike NR Kine"; deveta i deseta znamenka dodatni su kod za carinsku kontrolu.

35. NAZIV I SPECIFIKACIJA ROBE

Ispunjava se u dva retka: prvi redak označava naziv robe na kineskom jeziku uvezene ili izvezene robe, drugi redak označava specifikaciju i model robe. Detaljni zahtjevi za punjenje:

 1. Naziv i specifikacija robe naznačeni su na temelju pouzdanih podataka i moraju biti identični sadržaju ugovora, računa (računa) i drugih relevantnih dokumenata koje je dostavio pošiljatelj ili primatelj robe uvezene ili izvezene ili deklarantna tvrtka kojoj je povjereno carinjenje.
 2. Naziv robe naznačen je prema formalnim zahtjevima; specifikacija robe mora biti dovoljno detaljna da može utvrditi carinsku klasifikaciju, procijeniti carinsku vrijednost i udovoljiti zahtjevima za dozvole. Prilikom popunjavanja treba uzeti u obzir zahtjeve za naziv i specifikacije robe predviđene "Popisom specifikacija prilikom prijavljivanja uvoza i izvoza robe carine NRK".
 3. Prilikom registracije carinske robe i naplate cestarine koja je prošla registraciju, naziv robe naznačen u deklaraciji mora se u potpunosti podudarati s nazivom robe navedenim u sličnom odlomku dokumenta koji potvrđuje registraciju.
 4. Pri registraciji vozila, za koje je potrebna „Potvrda o uvozu robe“ koju je izdala carina, u polju „naziv robe“ naznačeno je: zaštitni znak automobila (车辆 品牌) "+ zapremina motora (cmXNUMX) + tip automobila (na primjer, SUV, osobni automobil). Pri uvozu šasije automobila, volumen motora nije naznačen. Zaštitni znak (marka) automobila naznačen je u skladu sa zahtjevima predviđenim u stupcu "napomene uz naziv" u "Tablici korespondencije na kineskom i engleskom jeziku imena proizvođača uvoznih vozila i marki automobila". Polje "specifikacija i model" označava vrstu ("benzin", 型 型, itd.).
 5. Pri uvozu različite robe od istog primatelja koristeći isto vozilo preko iste kontrolne točke i jedne teretnice, za robu koja je homogena u skladu s pravilima za razvrstavanje robe, potrebno je navesti jedinstveni kod za relevantna roba ... U polju "naziv robe" nakon generalizacije klasifikacije ovog dobra naznačeno je jedno ime robe; u polju "specifikacija" naznačena je jedna specifikacija nakon sažimanja podataka o ovom proizvodu.
 6. Prilikom prijenosa nusproizvoda i otpada od trgovine cestarinama ili recikliranja odlaganja otpada na prodaju u Kinu, naziv i specifikacija naznačeni su u skladu sa stanjem robe tijekom inspekcije (provjere).
 7. Kada primatelj prijavi uvoz (uvoz) u okviru uobičajene trgovine autodijelovima, čiji je uvoz uključen u "Popis dijelova automobila koji trebaju deklaraciju s detaljnim nazivom" (Obavijest Generalne carinske uprave NRK br. 64-2006), primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:
  1. U polju "naziv robe" morate na kineskom jeziku navesti detaljni naziv i zaštitni znak (marka) uvezenog automobilskog dijela; naziv na kineskom i marka moraju biti odvojeni znakom “/”, ako je potrebno, mora se unijeti komercijalni naziv na engleskom jeziku; pri uvozu gotovih dijelova i praznih mjesta, iza marke stoji napomena „gotovi dijelovi u rasutom stanju“ (成套 散件), „praznine“ (毛坯) itd., dok bilješke moraju biti odvojene od marke simbolom „ / ”.
  2. Polje "specifikacija" sadrži potpuni broj dijela vozila. Prije broja dijela automobila potrebno je unijeti simbol "S", koji je od broja dijela odvojen simbolom "/"; nakon broja dijela automobila morate navesti marku i model automobila za koji se koristi odgovarajući dio. Ako su dijelovi automobila uobičajeni dijelovi koji se mogu koristiti za različite modele vozila, simboli "TY" prikazuju se iza broja dijela automobila, koji su od broja dijela odvojeni znakom "/". Ostali potrebni podaci koji se odnose na specifikaciju i model uvezenog dijela automobila ili koji podliježu deklaraciji u skladu s carinskim propisima, na primjer, snaga, veličina motora itd., Moraju biti navedeni nakon modela automobila ili simbola "TY" i odvojeni od njih simbolom "/". Ako su dijelovi vozila za pregled gotovi dijelovi u rasutom stanju, polje "Označavanje i bilješke" označava broj dijela u njihovom konačnom sastavljanju.
 8. Kada primatelj prijavi uvoz (uvoz) u okviru uobičajene trgovine dijelova za popravak automobila, čiji je uvoz uključen u "Popis dijelova automobila koji trebaju deklaraciju s detaljnim nazivom" (Najava Opće carinske uprave NRK br. 64-2006), prilikom unosa podataka o specifikaciji prije broja dijela automobila označava se simbolom "W", koji je od broja dijela odvojen znakom "/"; ako marka uvezenih dijelova za popravak nije ista kao marka vozila u sklopu u kojem se koristi ovaj dio, simbol "WF" naznačen je ispred broja dijela vozila koji je odvojen od broj dijela simbolom "/". Inače, prilikom izjave primjenjuju se zahtjevi predviđeni prethodnim stavkom.
 9. Vrsta zaštitnog znaka (marke). Mora se navesti vrsta marke; prilikom popunjavanja morate pouzdano navesti jednu od sljedećih opcija: "bez marke" (šifra 0), "interna vlastita marka" (šifra 1), "interno stečena marka" (šifra 2), "strana marka (proizvodnja po narudžbi ) "(šifra 3)," strana marka (ostalo) "(šifra 4). Konkretno, "interna vlastita marka" - marka koju neovisno razvija kinesko poduzeće koje ima prava na rezultate intelektualnih aktivnosti za tu marku; "Domaća stečena marka" - izvorno strana marka koju je steklo kinesko poduzeće; "Strana marka (proizvodnja po narudžbi)" - strana marka koju koristi kinesko poduzeće u proizvodnji pod stranim zaštitnim znakom po narudžbi; "Strana marka (ostalo)" - strana marka koja se koristi u okolnostima koje nisu proizvodnja pod stranim zaštitnim znakom na zahtjev. Navedene vrste marki mogu se jednako koristiti za uvoz (uvoz) i izvoz (izvoz) robe, s izuzetkom „strane marke (proizvodnja po narudžbi)“, koja se odnosi samo na izvoz.
 10. Informacije o preferencijama za izvoz. Potrebni su podaci o preferencijama za izvoz; prilikom popunjavanja morate pouzdano navesti jednu od sljedećih opcija: "povlašteni carinski dužnost ne odnosi se na izvezenu robu u državi (teritoriju) konačnog odredišta "," povlašteno carina odnosi se na izvezenu robu u državi (teritoriju) konačnog odredišta "ili" nemoguće je utvrditi primjenjivost preferencijalne carine u državi (teritoriju) konačnog odredišta ". Prilikom podnošenja carinske deklaracije za uvoz, ona nije popunjena.
 11. Prilikom podnošenja deklaracije za uvoz vozila koja su prošla obvezni certifikat (3C), navode se sljedeći podaci:
  1. Datum teretnice: Označava datum izdavanja teretnice za odgovarajuću robu.
  2. Datum isteka: naznačeno je jamstveno razdoblje za vozilo.
  3. Broj motora ili elektromotora vozila. Broj automobila ili elektromotora mora odgovarati brojevima na motornom vozilu. Elektromotor je motor potpuno električnog, hibridnog ili vozila s gorivim ćelijama; automobilska industrija je motor ostalih vozila.
  4. VIN-kod vozila. Podaci o VIN kodu moraju udovoljavati zahtjevima obvezne državne norme "Cesta transport: identifikacijski kod vozila (VIN) ”(GB 16735). Ova je šifra uglavnom identična broju šasije vozila.
  5. Količina prema računu: označava broj uvezenih vozila naznačen odgovarajućom fakturom / računom.
  6. Naziv marke (naziv na kineskom): Označava zaštitni znak vozila na kineskom jeziku u skladu sa zahtjevima predviđenim u "Tablici korespondencije na kineskom i engleskom jeziku za imena proizvođača uvoznih vozila i marki automobila" (Najava Opća uprava za kontrolu kvalitete, inspekciju i karantenu NRK br. 52-2004).
  7. Naziv robne marke (naziv na engleskom jeziku): naziv robne marke vozila naznačen je na engleskom jeziku u skladu sa zahtjevima predviđenim u "Tablici sukladnosti na kineskom i engleskom jeziku za imena proizvođača uvoznih vozila i marki automobila" (Najava Opća uprava za kontrolu kvalitete, inspekciju i karantenu NRK br. 52-2004).
  8. Model (na engleskom): Označava model vozila, koji se mora podudarati s podacima o modelu u polju marke vozila.
 12. Kada primatelj podnese deklaraciju za uvoz robe u odnosu na koju se primjenjuju antidampinške i kompenzacijske mjere, „ime proizvođača na kineskom“ (原 厂 中文 名称), „ime proizvođača na engleskom“ (原 厂 大 英文 名 称), „stopa antidampinške carine“ (反 倾 销 税 率), „stopa kompenzacijske carine“ (反 补 贴 税 率), „prisutnost / odsutnost osiguranja sukladnosti s cijenom“ (是否 符合 价格 承诺) i ostale podatke potrebne za izračun carine.

36. KOLIČINA I JEDINICA MJERENJA / 数量 及 单位

Ispunjeno u tri retka.

 1. Prvi redak: označava količinu i jedinicu u skladu sa zakonskom mjernom jedinicom prvog reda za uvoz ili izvoz robe; zakonska jedinica određuje se u skladu s mjernom jedinicom predviđenom u „Razvrstavanju robe u svrhu carinske statistike NR Kine“.
 2. Ako je predviđena mjerna jedinica drugog reda, u drugom retku se navodi količina i mjerna jedinica u skladu s mjernom jedinicom drugog reda propisanom pravilima. Ako zakon ne sadrži mjernu jedinicu drugog reda, ovaj redak ostaje prazan.
 3. Jedinica mjere za transakciju i količina naznačeni su u trećem retku.
 4. Ako je zakonska mjerna jedinica "kilogram", pri određivanju količina u posebnim okolnostima primjenjuju se sljedeći zahtjevi za punjenje:
  1. Kada se spremnici za višekratnu upotrebu koriste za pakiranje robe, naznačena je težina robe smanjena za težinu spremnika za pakiranje (na primjer, u odnosu na izotopske boce, boce s kisikom i sličnu robu).
  2. Kada se koriste nerazdvojni materijali za pakiranje ili ambalaža za pakiranje robe, navodi se težinaneto roba (uključujući neto težinu s neposrednim unutarnjim pakiranjem), na primjer, u odnosu na konzerviranu robu za maloprodaju, lijekove i sličnu robu.
  3. Ako je, u skladu s trgovačkim običajem, cijena predmeta određena metričkom težinom, naznačena je metrička težina (na primjer, u odnosu na nemasnu ovčju vunu, trake ovčje vune itd.).
  4. Ako se neto cijena predmeta određuje u skladu s bruto težinom, može se navesti bruto težina (na primjer za žitarice, hranu za životinje i ostalu robu u rinfuzi).
  5. Težina alkoholnih pića, pića, kozmetike u ambalaži za maloprodaju naznačena je u skladu s težinom dijela robe u tekućem / emulzijskom / paste / prahu.
 5. Ako je potrebno u zasebnim serijama uvesti kompletnu opremu ili robu s potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od carina, pri stvarnom uvozu navodi se količina koja stvarno dolazi na pregled (provjeru).
 6. Za nekompletnu robu i robu koja je u toku, a koja imaju glavne karakteristike punopravne robe ili gotove robe, a u skladu sa "Sustavom regulacije naziva robe i kodova" podliježu razvrstavanju kao gotovi proizvodi ili gotovi proizvodi , naznačena je stvarna težina kompletne robe.
 7. Mjerna jedinica za registriranu robnu transakciju s naplatom cestarine ili obveznicama mora u potpunosti odgovarati mjernoj jedinici za robu predviđenu odgovarajućim Smjernicama za trgovanje cestarinama; pri prodaji otpada ili nusproizvoda od naplate cestarine u NR Kini, povratnom izvozu otpada od naplate cestarine, mjerna jedinica robe naznačena je u skladu s njezinim stanjem tijekom inspekcije (provjere).
 8. Jedinica mjere za transakciju u vezi s uvezenom ili izvezenom robom prema trgovinskom sporazumu mora se točno podudarati s jedinicom mjere za ovaj proizvod u potvrdi o podrijetlu.
 9. Težina robe u plinovitom stanju, za koju je zakonski propisana jedinica promjene kubni metar, naznačena je u volumenu u smislu standardnih uvjeta (stupnjeva Celzijevih i jedinica atmosferskog tlaka).

37. CIJENA PO JEDINICI / 单价

Ovo polje označava cijenu po jedinici stvarno prodane robe koja se uvozi ili izvozi pod jednom robnom stavkom. U nedostatku stvarne cijene transakcije, prikazuje se jedinična vrijednost.

38. UKUPNA CIJENA / 总价

Ovo polje označava ukupnu cijenu stvarno prodane robe koja se uvozi ili izvozi pod jednom robnom stavkom. U nedostatku stvarne transakcijske cijene, naznačuje se vrijednost robe

39. VALUTA / 币制

Ovo polje označava naziv valute i njezin kod, odabran u skladu s "Tablicom kodova valuta" koju određuje carina; ako „Tablica kodova valuta“ ne sadrži vrstu valute u kojoj je transakcija stvarno izvršena, iznos u valuti naveden u „Tablici koda valuta“ naznačen je kao rezultat pretvaranja iznosa u valutu valute stvarna transakcija po tečaju pretvorbe stranih valuta na dan podnošenja izjave.

40. DRŽAVA (TERITORIJ) PORIJEKLA / 原产 国 (地区)

Država (teritorij) podrijetla naznačena je u skladu s pravilima za određivanje mjesta podrijetla predviđenim Uredbom NR Kine "O mjestu podrijetla uvezene i izvezene robe", Propisima carine NRK "O primjena standarda značajne obrade u pravilima za određivanje Uprave NRK o regulaciji mjesta podrijetla prema trgovinskim ugovorima.

Ako je mjesto podrijetla uvezene ili izvezene robe u jednoj seriji različito, država podrijetla se navodi zasebno. Ako se država (teritorij) podrijetla uvezene ili izvezene robe ne može odrediti, naznačite „nepoznato stanje“ (国别 不详). Ovo polje označava naziv države (teritorija) i njezin kod, odabran u skladu s "Tablicom kodova država (teritorija)" koju određuju carine.

41. STANJE (TERITORIJ) KRAJNJE SVRHE / 最终 目的 国 (地区)

Poznato stanje (teritorij) konačne stvarne potrošnje, uporabe ili daljnje prerade uvezene ili izvezene robe naznačeno je kao država (teritorij) konačnog odredišta.

Prilikom izravnog prijevoza robe bez tranzita kroz treću državu (teritorij), država (teritorij) konačnog odredišta je država (teritorij) odredišta; kada se roba prevozi u tranzitu kroz treću državu (teritorij), država (teritorij) konačnog odredišta je država (teritorij) posljednjeg odredišta prijevoza.

Ako je država (teritorij) konačnog odredišta uvezene ili izvezene robe u jednoj seriji različita, država (teritorij) konačnog odredišta naznačuje se odvojeno.

Ako je nemoguće odrediti državu (teritorij) konačnog odredišta pri uvozu ili izvozu robe, država (teritorij) predviđenog konačnog odredišta prijevoza označava se kao država (teritorij) konačnog odredišta. Ovo polje označava naziv države (teritorija) i njezin kod, odabran u skladu s "Tablicom kodova država (teritorija)" koju određuju carine.

42. DESTINACIJA U PRC / IZVOR ROBE U PRC / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Poznato mjesto potrošnje, upotrebe ili odredište prijevoza u NR Kini naznačeno je kao odredište u NR Kini pri uvozu (uvozu) robe, posebno je odredište prijevoza mjesto organizacije koja je krajnji potrošač. Ako je teško odrediti organizaciju koja je krajnji potrošač, naznačuje se mjesto krajnjeg primatelja robe poznatog u trenutku uvoza robe. Mjesto proizvodnje ili početne otpreme robe na teritoriju NR Kine navodi se kao izvor robe u NR Kini pri izvozu (izvozu) robe.

Ako je teško odrediti mjesto proizvodnje izvezene robe, naznačeno je mjesto organizacije koja je prvi pošiljatelj te robe. Prilikom premještanja robe između posebnog područja carinske kontrole, logističkog centra kategorije B, s jedne strane, i stranog teritorija, s druge strane, mjesto u NR Kini označava se kao odredište u NR Kini ili izvor robe u PRC, što odgovara mjestu odgovarajuće posebne zone carinske kontrole ili kategorije carinskog logističkog centra V.

Ovo polje označava naziv regije u NR Kini i njezin kod, odabran u skladu s "Tablicom kodova regija države" koju određuju carine. Prilikom unosa podataka o odredišnom mjestu u NRK, dodatno se navodi naziv administrativno-teritorijalne jedinice županijske razine i njezin kod, odabran u skladu s „Tablicom šifara upravno-teritorijalnih jedinica NR Kine“. . U nedostatku podređenih administrativno-teritorijalnih jedinica na razini županije ili urbane regije, može se naznačiti administrativno-teritorijalna jedinica na razini grada.

43. PRIKUPLJANJE I IZUZEĆE OD DUŽNOSTI / 征免

Ovo polje označava način naplate ili oslobađanja od carina u odnosu na svaku robu koja je uključena u carinsku deklaraciju. Način oporezivanja ili oslobađanja od carina naznačen je na temelju "Potvrde o naplati ili oslobađanju od carina" koju je izdala carina, ili odgovarajućih propisa u skladu s "Tablicom šifara za metode naplate ili oslobađanja od plaćanja carine" utvrđeni običajima.

Prilikom popunjavanja carinske deklaracije za robu koja se naplaćuje, naveden je način naplate ili oslobađanje od carina predviđen "Smjernicama za promet cestarina"; ako „Vodič za promet cestarinama“ daje „iznos jamstva“ (保 金) ili „jamstveno pismo“ (保函) kao način naplate ili oslobađanje od carina, naznačeno je „potpuno oslobađanje“ (全免).

44. POTVRĐIVANJE PRIDRUŽANJA / 特殊 关系 确认

U skladu s člankom 16. "Pravila carine NRK-a o procjeni pune carinske vrijednosti za izvoz i uvoz robe" (u daljnjem tekstu - Pravila vrednovanja), potvrda o postojanju ili nepostojanju posebnih odnosa (pripadnosti) između naznačen je kupac i prodavač tijekom uvoza (uvoza) ili izvoza (izvoza). ... U nazočnosti jedne od sljedećih okolnosti, između kupca i prodavatelja nastaju posebni odnosi, u vezi s kojima je potrebno naznačiti "DA" (是); inače je naznačeno „NE“ (否):

 1. prodavatelj i kupac članovi su iste obitelji;
 2. prodavatelj i kupac međusobno su viši rukovoditelji ili direktori (članovi odbora) u komercijalnim aktivnostima;
 3. jedna je od strana izravno ili neizravno pod nadzorom druge strane;
 4. prodavatelj i kupac su izravno ili neizravno pod nadzorom treće strane;
 5. prodavatelj i kupac zajednički izravno ili neizravno kontroliraju treću stranu;
 6. jedna od strana izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili posjeduje najmanje 5% (uključujući) dionica slobodnog prometa s pravom glasa ili udjelima u drugoj stranci;
 7. jedna od stranaka je unajmljeni zaposlenik, viši izvršni direktor ili direktor (član uprave) druge stranke;
 8. prodavač i kupac sudionici su istog partnerstva.

Postojanje odnosa između prodavača i kupca u poslovnoj djelatnosti u kojoj je jedna od strana ekskluzivni zastupnik, ekskluzivni distributer ili ekskluzivni kupac druge strane, također se može prepoznati kao poseban odnos, pod uvjetom da je prethodni dio je dosljedan.

Pri izvozu (izvozu) robe, ovo polje se ne popunjava. Kada se trguje cestarinama i trguje pod kontrolom obveznica (osim za prodaju robe pod kontrolom obveznica u Kini), ovo se polje ne popunjava.

45. POTVRDA UTJECAJA CIJENE / 价格 影响 确认

U skladu s člankom 17. Pravila vrednovanja, naznačeno je da obveznik carine (porezni obveznik) ima potvrdu da prisutnost posebnih odnosa (pripadnosti) ne utječe na cijenu uvezene robe. Ako obveznik plaćanja carine može potvrditi da je cijena robe u okviru transakcije usporediva s bilo kojom dolje navedenom vrstom cijene za transakciju obavljenu istovremeno ili za usporedivo vremensko razdoblje, smatra se da posebni odnosi imaju nema utjecaja na cijenu robe iz transakcije, zbog čega je potrebno naznačiti "NE" (否); inače je naznačeno "DA" (():

 1. transakcijska cijena identične ili slične uvezene robe prodane kupcu u NR Kini u nedostatku posebnih odnosa;
 2. ukupno carinska vrijednost identična ili slična uvozna roba, utvrđena u skladu s člankom 23. Pravila vrednovanja;
 3. puna carinska vrijednost identične ili slične uvezene robe, utvrđena u skladu s člankom 25. Pravila vrednovanja.

Pri izvozu (izvozu) robe, ovo polje se ne popunjava. Kada se trguje cestarinama i trguje pod kontrolom obveznica (osim za prodaju robe pod kontrolom obveznica u Kini), ovo se polje ne popunjava.

46. ​​POTVRDA PLAĆANJA LICENCE / 特许 权 使用 费 确认

U skladu s člancima 11. i 13. Pravila vrednovanja naznačena je prisutnost ili odsutnost izravnog ili neizravnog plaćanja kupca naknada za licencu prilikom uvoza (uvoza) robe prodavaču ili relevantnoj strani, kao i njihovo uključivanje naknade u iznosu od stvarno plaćene ili plative cijene uvezene robe.

Ako je kupac obvezan izravno ili neizravno platiti prodavaču ili relevantnoj osobi naknade za licencu koje nisu uključene u iznos stvarno plaćene ili plative cijene uvezene robe i u skladu s člankom 13. Pravila vrednovanja, „DA” naznačeno je u polju „potvrda o plaćanju naknade za licencu“ (是).

Ako kupac ima obvezu, izravno ili neizravno, platiti prodavaču ili relevantnoj osobi autorski honorar koji nije uračunat u iznos stvarno plaćene ili plative cijene uvezene robe, ali obveznik carine ne može potvrditi poštivanje članka 13. Pravila vrednovanja, u polju „potvrda o uplati autorskih naknada“ označeno je s „DA“ (是).

Ako kupac ima obvezu, izravno ili neizravno, platiti prodavatelju ili odgovarajućoj osobi naknade za licencu koje nisu uključene u iznos stvarno plaćene ili plative cijene uvezene robe, ali istodobno i obveznik carine, na temelju članka 13. Pravila procjene, može potvrditi da ne postoji veza između naknada za licencu koje se plaćaju, odbitka i uvezene robe, u polju "potvrda o uplati autorskih naknada" označava "NE" (否).

Ako kupac nema obvezu plaćanja naknade za licencu izravno ili neizravno prodavaču ili dotičnoj osobi ili ako su naknade za licencu uključene u stvarnu plaćenu ili plativu cijenu uvezene robe, „NE“ (否) je naznačeno u polju "potvrda o uplati tantijema".

Pri izvozu (izvozu) robe, ovo polje se ne popunjava. Kada se trguje cestarinama i trguje pod kontrolom obveznica (osim za prodaju robe pod kontrolom obveznica u Kini), ovo se polje ne popunjava.

47. NEZAVISNA IZJAVA I PLAĆANJE / 自 报 自 缴

Pri podnošenju carinskih deklaracija od strane izvozno-uvoznih poduzeća i organizacija koje koriste sustav samoprijave i samoplaćanja carina, naznačite "DA" (是); u suprotnom je naznačeno „NE“ (否).

48. ORGANIZACIJA-DEKLARANT / 申报 单位

Kada se samo izjašnjavaju, navode se naziv i kôd izvozno-uvoznog poduzeća; prilikom podnošenja izjave u ime podnositelja zahtjeva, naznačit će se ime i kod poduzeća koje je izjavilo. Kao kod naveden je 18-znamenkasti objedinjeni kod javne kreditne sposobnosti pravne osobe ili druge organizacije.

Kao osoba koja ispunjava deklaraciju (报关 人员), navode se ime i prezime, šifra i telefonski broj zaposlenika registriranog na carini i stavlja se pečat organizacije koja prijavljuje.

49. NAPOMENE I OBIČAJNA Plomba / 海关 批注 及 签章

Popunjava carina prilikom obrade deklaracije.

 

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...