Meni

Popis proračunskih klasifikacija koje preporučuju sudionici vanjskoekonomskih aktivnosti prilikom plaćanja carina i drugih plaćanja saveznom proračunu

Naziv vrste plaćanja Preporučeni savezni kod klasifikacije prihoda
1 Porez na dodanu vrijednost na robu koja se uvozi u Rusku Federaciju 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Trošarine na robu koja se uvozi na teritorij Ruske Federacije 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Carine za izvoz sirove nafte 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Izvozne carine na prirodni plin 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Izvozne carine na naftne proizvode 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Ostale izvozne carine 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Carinske pristojbe 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Carine poreziplaćaju ih pojedinci po ujednačenim stopama carina, poreza ili u obliku zbirnog carinskog plaćanja 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Akontacije protiv budućih carinskih i ostalih plaćanja 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Gotovinsko osiguranje za osiguranje plaćanja carine i drugih plaćanja 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Uvozne carine (ostale dažbine, porezi i pristojbe s jednakim učinkom) plaćene u skladu s Dodatkom br. 5 uz Ugovor o Euroazijskoj ekonomskoj uniji 29-a od svibnja 2014 godine (iznos plaćanja (ponovni izračuni, zaostale obveze i dospjele obveze za odgovarajuće plaćanje, uključujući otkazano) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Uvozne carine (ostale carine, porezi i pristojbe s jednakim učinkom) plaćene u skladu s Dodatkom br. 5 uz Ugovor o Euroazijskoj ekonomskoj uniji 29-a od svibnja 2014 (kazne i kamate na odgovarajuće plaćanje) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Posebne, antidampinške i izravne carine plaćene u skladu s Dodatkom br. 8 Ugovoru o Euroazijskoj ekonomskoj uniji 29-a od svibnja 2014 godine (iznos plaćanja (ponovni izračuni, zaostale obveze i dospjele obveze odgovarajućeg plaćanja, uključujući otkazano) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Posebne, antidampinške i izravne carine plaćene u skladu s Prilogom br. 8 Ugovoru o Euroazijskoj ekonomskoj uniji 29-a od svibnja 2014 (kazne i kamate na odgovarajuće plaćanje) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Preliminarne posebne, preliminarne antidampinške i preliminarne izravne carine plaćene u skladu s Prilogom br. 8 Ugovoru o Euroazijskoj ekonomskoj uniji od svibnja 29 na 2014 godine (iznos plaćanja (ponovni izračuni, zaostale obveze i dospjele obveze za odgovarajuće plaćanje, uključujući otkazano) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Preliminarne posebne, preliminarne antidampinške i preliminarne izravne carine plaćene u skladu s Dodatkom br. 8 Ugovora o Euroazijskoj ekonomskoj uniji iz svibnja 29 na 2014 godine (penali i kamate na odgovarajuće plaćanje) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Naknada za korištenje (iznos plaćen za kotače transport (šasija) i prikolice za njih uvezene u Rusku Federaciju, osim vozila na kotačima (šasija) i prikolica za njih uvezenih s teritorija Republike Bjelorusije) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Naknada za korištenje (kazne za kašnjenje naknada plaćene za vozila na kotačima (šasija) i prikolice uvezene u Rusku Federaciju, osim vozila na kotačima (šasija) i prikolica uvezenih s teritorija Republike Bjelorusije) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Naknada za korištenje (iznos naknade koja se plaća za vozila na kotačima (šasija) i prikolice za njih uvezena u Rusku Federaciju s područja Republike Bjelorusije) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Naknada za korištenje (kazne za kašnjenje u visini iznosa naknade plaćene za vozila na kotačima (šasija) i prikolice za njih uvezena u Rusku Federaciju s područja Republike Bjelorusije) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Naknada za korištenje (iznos naknade koja se plaća za samohodna vozila i prikolice uvezene u Rusku Federaciju, osim za samovozna vozila i prikolice uvezene s teritorija Republike Bjelorusije) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Naknada za korištenje (iznos naknade koja se plaća za samohodna vozila i prikolice za njih, uvezena u Rusku Federaciju s područja Republike Bjelorusije) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 stanje dužnost za donošenje preliminarnih odluka o razvrstavanju robe prema jedinstvenoj robnoj nomenklaturi vanjsko-gospodarske djelatnosti Carinske unije 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Državna carina za izdavanje trošarinskih markica s dvodimenzionalnim bar kodom koji sadrži identifikator jedinstvenog državnog automatiziranog informacijskog sustava za evidentiranje količine proizvodnje i prometa etilnog alkohola, alkohola i proizvoda koji sadrže alkohol za obilježavanje alkoholnih proizvoda 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Ostali prihodi od nadoknade troškova saveznog proračuna (federalna državna tijela, Banka Rusije, upravljačka tijela državnih izvanproračunskih fondova Ruske Federacije) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Sredstva od odlaganja i prodaje oduzete i druge imovine pretvorena su u prihod Ruske Federacije (u smislu prodaje materijalnih rezervi za navedenu imovinu) (ostala sredstva od otuđenja i prodaje oduzete i druge imovine pretvorena u prihod Ruske Federacije) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Sredstva koja uvoznici plaćaju carinskim tijelima za izdavanje trošarinskih maraka 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Kazne (novčane kazne) za kršenje zakona koji čine zakon Euroazijske ekonomske unije, zakonodavstvo Ruske Federacije o carini (isključeno od 1. siječnja 2020.) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Kazne (novčane kazne) za kršenje valutnog zakonodavstva Ruske Federacije i akata tijela za reguliranje valute, kao i zakonodavstva Ruske Federacije u području kontrole izvoza (isključeno od 1. siječnja 2020.) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Kazne (novčane kazne) za kršenje zakonodavstva Ruske Federacije o temeljima ustavnog sustava Ruske Federacije, o državnoj moći Ruske Federacije, o javnoj službi Ruske Federacije, o izborima i referendumima Ruske Federacije, o Povjereniku za ljudska prava u Ruskoj Federaciji (isključeno od 1. siječnja 2020.) godine) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Kazne (novčane kazne) i drugi iznosi koji se mogu nadoknaditi osobama krivim za počinjenje kaznenih djela i za naknadu štete na imovini, knjiženi u savezni proračun 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Ostali primici od novčanih kazni (novčanih kazni) i drugih iznosa za štetu nanesene saveznom proračunu 153 1 16 90010 01 6000 140
1 do 20 (33)

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

  1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju