Meni

O odredbi o postupku primjene standardiziranih shema ocjenjivanja (potvrda) usklađenosti s tehničkim propisima Carinske unije

Propisi o postupku primjene standardnih programa ocjenjivanja (potvrda) usklađenosti sa zahtjevima tehničkih propisa Carinske unije

 1. Uredba o primjeni standardiziranih shema ocjenjivanja (potvrda) usklađenosti s tehničkim propisima Carinske unije razvijena je kako bi se primijenile odredbe Sporazuma o zajedničkim načelima i pravilima tehničkog propisa u Republici Bjelorusiji, Republici Kazahstanu i Ruskoj Federaciji iz studenog 18 od 2010.
 2. U pogledu proizvoda, čije su zahtjeve utvrđeni tehničkim propisima Carinske unije (u daljnjem tekstu - tehnički propisi), ocjenjivanje sukladnosti provodi se u obliku potvrde sukladnosti (izjava o sukladnosti, potvrda), registracije, uključujući stanje, ispitivanje, ocjenu prikladnosti, testiranje, državnu kontrolu (nadzor) i (ili) drugog oblika.
  Procjena sukladnosti u obliku registracije, ispitivanja, ocjene prikladnosti, državne kontrole (nadzora) i (ili) u drugom obliku utvrđuje proizvođač u posebnim tehničkim propisima, uzimajući u obzir specifičnosti proizvoda, kao i predmet tehničkog reguliranja (na primjer - elektromagnetska kompatibilnost i drugo), stupanj rizika od štete, a provode ga nadležna tijela države članice Carinske unije.
 3. Državnu registraciju proizvoda obavljaju tijela i ustanove ovlaštene iz oblasti sanitarne i epidemiološke dobrobiti stanovništva uz upis potvrde o državnoj registraciji.
  Za proizvode koji podliježu državnoj registraciji osnovni oblik ocjene sukladnosti je izjava o sukladnosti.
 4. Državnu registraciju proizvodnih pogona provodi ovlašteno tijelo države članice Carinske unije na temelju zahtjeva za državnu registraciju proizvodnog pogona.
 5. Izbor oblika i shema ocjenjivanja sukladnosti trebao bi se temeljiti na ukupnom riziku nepouzdanog ocjenjivanja sukladnosti i šteti od uporabe proizvoda koji su prošli ocjenu sukladnosti. Prilikom odabira oblika i shema treba uzeti u obzir sljedeće glavne čimbenike: 
  • stupanj potencijalne opasnosti proizvoda;
  • osjetljivost navedenih pokazatelja na promjene u proizvodnim i (ili) operativnim faktorima; osjetljivost navedenih pokazatelja na promjene u proizvodnim i (ili) operativnim faktorima;
  • Status podnositelja zahtjeva (proizvođač, proizvođač ovlaštena osoba, prodavač, usluge);
  • adekvatnost dokaza o stupnju usklađenosti košta i ocijeniti usklađenost s ciljevima tehničkih propisa.
 6. Potvrđivanje sukladnosti provodi se u obliku potvrde ili izjave o sukladnosti prema standardnim shemama. Potvrde o sukladnosti mogu se koristiti kao dokaz pri usvajanju izjave o sukladnosti, registraciji i odobrenju (odobrenju) vrste proizvoda, ako je ovaj postupak utvrđen tehničkim propisom.
 7. Tipična shema ocjenjivanja sukladnosti je skup radnji (elemenata) čiji se rezultati koriste za donošenje odluke o usklađenosti (nesukladnosti) proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa. Općenito, takvi postupci (elementi) mogu se uzeti u obzir:
  • analiza tehničke dokumentacije;
  • identifikacija, ispitivanje proizvoda, istraživanje vrste proizvoda;
  • procjena proizvodnje, kontrola proizvodnje;
  • izdavanje potvrde o sukladnosti, donošenje izjave o usklađenosti s tehničkim propisima u jedinstvenom obliku koji je odobrila Komisija Carinske unije (u daljnjem tekstu: potvrda o sukladnosti, izjava o sukladnosti);
  • registracija izjave o sukladnosti - primjena jedinstvene marke prometa proizvoda na tržištu država članica Carinske unije (u daljnjem tekstu - primjena jedinstvene marke prometa);
  • inspekcijski nadzor.
 8. Analiza tehničke dokumentacije trebala bi biti sastavni element svake sheme tipova i može uključivati: 
  • analiza za prepoznavanje proizvoda;
  • analiza radi utvrđivanja prikladnosti tehničke dokumentacije za ocjenu sukladnosti;
  • istraživački projekt.
 9. Sastav tehničke dokumentacije kojom se potvrđuje sukladnost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa utvrđen je posebnim tehničkim propisom i općenito može obuhvaćati:
  • specifikacije / opisi (ako su dostupni);
  • operativne dokumente (ako ih ima);
  • popis normi međusobno povezanih s tehničkim propisom kojima se ispunjava određeni proizvod (kada ih proizvođač koristi);
  • opis usvojenih tehničkih odluka kojima se potvrđuje ispunjavanje zahtjeva tehničkog propisa ako nedostaju ili se ne primjenjuju standardi međusobno povezani s tehničkim propisom;
  • protokoli prihvaćanja, prihvaćanja i drugih ispitivanja koja provodi podnositelj zahtjeva i / ili akreditirani ispitni laboratoriji (centri) koji potvrđuju sukladnost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa;
  • dokumenti koji potvrđuju sigurnost proizvoda u skladu sa zakonima Carinske unije i državama članicama Carinske unije;
  • certifikati o sukladnosti za sustave upravljanja;
  • potvrde o sukladnosti ili izvješća o ispitivanju sirovina, materijala, komponenata ili sastavnih dijelova proizvoda; ostali dokumenti koji potvrđuju sigurnost proizvoda.
 10. Studija dizajna proizvoda može se provesti analizom tehničke dokumentacije na kojoj se proizvod proizvodi, rezultata proračuna, ispitivanja eksperimentalnih uzoraka proizvoda.
 11. Testiranje vrste proizvoda može se izvršiti:
  • ogledne studije za planiranu proizvodnju kao reprezentativni predstavnik proizvoda;
  • analiza tehničke dokumentacije, ispitivanje uzoraka proizvoda ili kritičnih komponenata proizvoda.
 12. Procjena proizvodnje može se predstaviti sljedećim glavnim vrstama:
  • analiza stanja proizvodnje;
  • certifikacija sustava upravljanja.
 13. Proizvodnu kontrolu provodi proizvođač kako bi se osigurala stabilnost usklađenosti proizvedene tehničke dokumentacije i zahtjeva tehničkih propisa.
 14. Registracija deklaracija o sukladnosti provodi se prema načelu obavijesti u skladu s postupkom koji je utvrdila Komisija Carinske unije.
 15. Inspekcijski nadzor vrši se samo kao dio potvrde i može uključivati:
  • ispitivanje uzoraka certificiranih proizvoda;
  • analiza stanja proizvodnje;
  • inspekcijska kontrola certificiranog sustava upravljanja.
 16. Kontrola nad proizvodima čija je sukladnost potvrđena izjavom o sukladnosti provodi se u okviru državne kontrole (nadzora).
 17. Kako bi se podnositelju zahtjeva omogućilo odabir najprikladnije sheme za potvrđivanje sukladnosti u tehničkom propisu za određeni proizvod, preporučuje se uspostavljanje nekoliko tipičnih shema jednakih stupnju dokaza usklađenosti sa zahtjevima tehničkih propisa uzimajući u obzir uvjete njihove uporabe.
 18. Ovisno o tipičnoj shemi certificiranja, ocjenjivanje sukladnosti u obliku certificiranja provodi akreditirano tijelo za certificiranje proizvoda, akreditirano certifikacijsko tijelo za certificiranje sustava upravljanja uključeno u Jedinstveni registar certifikacijskih tijela i ispitnih laboratorija (centara) Carinske unije (u daljnjem tekstu: Tijelo za certificiranje proizvoda, o certificiranju sustava upravljanja).
 19. Ovisno o tipičnoj shemi izjave o sukladnosti, potvrda o sukladnosti u obliku izjave o sukladnosti provodi se na temelju vlastitih dokaza i (ili) dokaza dobivenih uz sudjelovanje tijela za certificiranje proizvoda, tijela za certificiranje sustava upravljanja, akreditiranog ispitnog laboratorija uključenog u Jedinstveni registar certifikacijskih tijela i ispitni laboratoriji (centri) Carinske unije (u daljnjem tekstu - akreditirani ispitni laboratorij).
 20. O tipičnim shemama certificiranja možete saznati ovdje.
 21. Tipične sheme deklaracije o sukladnosti možete vidjeti ovdje.
 22. Opis tipičnih shema certificiranja
 23. Opis tipičnih shema izjave o sukladnosti
 24. Skladištenje tehničke dokumentacije... Postupci skladištenja tehničke dokumentacije, uključujući dokumente koji potvrđuju sukladnost, utvrđeni su posebnim tehničkim propisom. Općenito, tehničku dokumentaciju, uključujući dokumente koji potvrđuju sukladnost na teritoriju država članica Carinske unije, treba čuvati na: 
  • proizvodi od proizvođača (ovlašteni od proizvođača) najmanje 10 godina od dana povlačenja (prestanka) iz proizvodnje tih proizvoda;
  • serija proizvoda (pojedinačni proizvod) od prodavatelja (dobavljača), proizvođača (ovlašten od proizvođača) najmanje 10 godina od datuma prodaje posljednjeg proizvoda iz serije.
  • Dokumenti i materijali koji potvrđuju rezultate certificiranja pohranjuju se u certifikacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o sukladnosti najmanje 5 godina nakon isteka certifikata o sukladnosti.

Gore navedeni dokumenti na zahtjev trebaju biti dostavljeni državnim nadzornicima.

O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...