Meni

Propisi o postupku primjene standardnih programa ocjenjivanja (potvrda) usklađenosti sa zahtjevima tehničkih propisa Carinske unije

 1. Uredba o primjeni standardiziranih shema ocjenjivanja (potvrda) usklađenosti s tehničkim propisima Carinske unije razvijena je kako bi se primijenile odredbe Sporazuma o zajedničkim načelima i pravilima tehničkog propisa u Republici Bjelorusiji, Republici Kazahstanu i Ruskoj Federaciji iz studenog 18 od 2010.
 2. U pogledu proizvoda, čije su zahtjeve utvrđene tehničkim propisima Carinske unije, ocjenjivanje sukladnosti provodi se u obliku potvrde sukladnosti (izjava o sukladnosti, potvrda), registracije, uključujući stanje, ispitivanje, ocjenu prikladnosti, ispitivanja, državnu kontrolu (nadzor) i (ili) u drugom obliku. Procjena sukladnosti u obliku registracije, ispitivanja, ocjene prikladnosti, državne kontrole (nadzora) i (ili) u drugom obliku utvrđuje proizvođač u posebnim tehničkim propisima, uzimajući u obzir specifičnosti proizvoda, kao i predmet tehničkog reguliranja (na primjer, elektromagnetska kompatibilnost i drugo), stupanj rizika štetu i provode ga nadležna ovlaštena tijela država članica Carinske unije. Tipični obrasci za ocjenjivanje sukladnosti navedeni su u Dodatku A.
 3. Državnu registraciju proizvoda provode tijela i ustanove ovlaštene u oblasti sanitarne i epidemiološke dobrobiti stanovništva s izdavanjem potvrde o državnoj registraciji. Za proizvode koji podliježu državnoj registraciji prevladavajući oblik potvrde o sukladnosti je izjava o sukladnosti. Tipične sheme državne registracije proizvoda date su u Dodatku B.
 4. Državnu registraciju proizvodnih pogona provodi ovlašteno tijelo države članice Carinske unije na temelju zahtjeva za državnu registraciju proizvodnog pogona.
 5. Izbor oblika i shema ocjenjivanja sukladnosti treba provesti uzimajući u obzir ukupni rizik od nepouzdanog ocjenjivanja sukladnosti i štetu od uporabe proizvoda koji su prošli ocjenu sukladnosti. Pri odabiru oblika i shema potrebno je uzeti u obzir sljedeće glavne čimbenike: stupanj potencijalne opasnosti proizvoda; osjetljivost postavljenih pokazatelja na promjene u proizvodnim i (ili) operativnim faktorima; status podnositelja zahtjeva (proizvođač, ovlaštena osoba proizvođača, prodavač, dobavljač); primjerenost stupnja dokaza o usklađenosti i troškova procjene usklađenosti s ciljevima tehničkog propisa.
 6. Potvrda sukladnosti provodi se u obliku potvrde ili izjave o sukladnosti prema standardnim shemama. Potvrde o sukladnosti mogu se poslužiti kao dokaz prilikom prihvaćanja izjave o sukladnosti, registracije i odobravanja (odobrenja) vrste proizvoda, ako je taj postupak utvrđen u tehničkom propisu.
 7. Tipična shema ocjenjivanja sukladnosti je skup radnji (elemenata) čiji se rezultati koriste za donošenje odluke o usklađenosti (nesukladnosti) proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa. Općenito, takvi postupci (elementi) mogu se uzeti u obzir:
  • analiza tehničke dokumentacije;
  • identifikacija, ispitivanje proizvoda, istraživanje vrste proizvoda;
  • procjena proizvodnje, kontrola proizvodnje;
  • izdavanje potvrde o sukladnosti, donošenje izjave o usklađenosti s tehničkim propisima u jedinstvenom obliku koji je odobrila Komisija Carinske unije (u daljnjem tekstu: potvrda o sukladnosti, izjava o sukladnosti);
  • registracija izjave o sukladnosti;
  • primjena jedinstvene marke prometa proizvoda na tržištu država članica Carinske unije (u daljnjem tekstu - primjena jedinstvene marke prometa);
  • inspekcijski nadzor.
 8. Analiza tehničke dokumentacije trebala bi biti sastavni element svake tipične sheme i može uključivati: analizu za identifikaciju proizvoda; analizu radi utvrđivanja prikladnosti tehničke dokumentacije za ocjenu sukladnosti; projektno istraživanje.
 9. Sastav tehničke dokumentacije kojom se potvrđuje usklađenost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa utvrđuje se posebnim tehničkim propisom i općenito može obuhvaćati: tehničke uvjete / opise (ako postoje); operativni dokumenti (ako postoje); popis standarda međusobno povezanih s tehničkim propisima, čiji zahtjevi ispunjavaju ovaj proizvod (ako ih primjenjuje proizvođač); opis usvojenih tehničkih rješenja kojima se potvrđuje ispunjavanje zahtjeva tehničkog propisa ako su standardi međusobno povezani s tehničkim propisom odsutni ili se ne primjenjuju; protokoli prihvaćanja, prihvaćanja i drugih ispitivanja koja provodi podnositelj zahtjeva i / ili akreditirani ispitni laboratoriji (centri) koji potvrđuju usklađenost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa; dokumenti koji potvrđuju sigurnost proizvoda u skladu sa zakonodavnim aktima Carinske unije i država članica Carinske unije; potvrde o sukladnosti za sustave upravljanja; potvrde o sukladnosti ili izvješća o ispitivanju sirovina, materijala, komponenata ili sastavnih dijelova proizvoda; ostali dokumenti koji potvrđuju sigurnost proizvoda.
 10. Studija dizajna proizvoda može se provesti analizom tehničke dokumentacije na kojoj se proizvod proizvodi, rezultata proračuna, ispitivanja eksperimentalnih uzoraka proizvoda.
 11. Istraživanje vrste proizvoda može se provesti: ispitivanjem uzorka za planiranu proizvodnju kao tipični predstavnik proizvoda; analiza tehničke dokumentacije, ispitivanje uzorka proizvoda ili kritičnih komponenti proizvoda.
 12. Procjena proizvodnje može se predstaviti sljedećim glavnim vrstama: analiza stanja proizvodnje; certifikacija sustava upravljanja.
 13. Proizvodnu kontrolu provodi proizvođač kako bi se osigurala stabilnost usklađenosti proizvedene tehničke dokumentacije i zahtjeva tehničkih propisa.
 14. Registracija deklaracija o sukladnosti provodi se prema načelu obavijesti u skladu s postupkom koji je utvrdila Komisija Carinske unije.
 15. Inspekcijski nadzor provodi se samo u okviru certificiranja i može uključivati: ispitivanje uzoraka certificiranih proizvoda; analiza stanja proizvodnje; inspekcijska kontrola certificiranog sustava upravljanja.
 16. Kontrola nad proizvodima čija je sukladnost potvrđena izjavom o sukladnosti provodi se u okviru državne kontrole (nadzora).
 17. Kako bi se podnositelju zahtjeva omogućilo odabir najprikladnije sheme za potvrđivanje sukladnosti u tehničkom propisu za određeni proizvod, preporučuje se uspostavljanje nekoliko tipičnih shema jednakih stupnju dokaza usklađenosti sa zahtjevima tehničkih propisa uzimajući u obzir uvjete njihove uporabe.
 18. Ovisno o tipičnoj shemi certificiranja, ocjenjivanje sukladnosti u obliku certificiranja provodi akreditirano tijelo za certificiranje proizvoda, akreditirano certifikacijsko tijelo za certificiranje sustava upravljanja uključeno u Jedinstveni registar certifikacijskih tijela i ispitnih laboratorija (centara) Carinske unije (u daljnjem tekstu: Tijelo za certificiranje proizvoda, o certificiranju sustava upravljanja).
 19. Ovisno o tipičnoj shemi izjave o sukladnosti, potvrda o sukladnosti u obliku izjave o sukladnosti provodi se na temelju vlastitih dokaza i (ili) dokaza dobivenih uz sudjelovanje tijela za certificiranje proizvoda, tijela za certificiranje sustava upravljanja, akreditiranog ispitnog laboratorija uključenog u Jedinstveni registar certifikacijskih tijela i ispitni laboratoriji (centri) Carinske unije (u daljnjem tekstu - akreditirani ispitni laboratorij).
 20. Tipične sheme certificiranja.
 21. Tipične sheme za deklariranje sukladnosti.
 22. Postupci skladištenja tehničke dokumentacije, uključujući dokumente koji potvrđuju sukladnost, utvrđeni su posebnim tehničkim propisom. Općenito, tehnička dokumentacija, uključujući dokumente koji potvrđuju sukladnost na teritoriju država članica Carinske unije, treba biti pohranjena na:
  • proizvodi - od proizvođača (osoba koju je ovlastio proizvođač) najmanje 10 godina od dana povlačenja (prestanka) tih proizvoda iz proizvodnje;
  • serija proizvoda (pojedinačni proizvod) - od prodavatelja (dobavljača), proizvođača (osoba koju je ovlastio proizvođač) najmanje 10 godina od datuma prodaje posljednjeg proizvoda iz serije.
  • Dokumenti i materijali koji potvrđuju rezultate certificiranja pohranjuju se u certifikacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o sukladnosti najmanje 5 godina nakon isteka certifikata o sukladnosti.
  • Navedene dokumente treba dostaviti tijelima državne uprave na njihov zahtjev.

Odluka Komisije za carinsku uniju broj 621 od 7. travnja 2011

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...