Meni

Posebni carinski postupak

Članak 253. Sadržaj i primjena posebnog carinskog postupka

1. Posebna carinski postupak - carinski postupak primijenjen na određene kategorije strane robe i robe Unije, u skladu s kojima se takva roba premješta preko carinske granice Unije, nalazi i (ili) koristi na carinskom području Unije ili izvan nje bez plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, podložno uvjetima za stavljanje robe u ovaj carinski postupak i (ili) njezinu upotrebu u skladu s tim carinskim postupkom.

2. Posebni carinski postupak odnosi se na sljedeće kategorije robe:

1) roba izvezena s carinskog područja Unije, namijenjena osiguranju funkcioniranja diplomatskih misija, konzularnih ureda, predstavništava država članica međunarodnim organizacijama koje se nalaze izvan carinskog područja Unije;

2) roba koja se prevozi preko carinske granice Unije namijenjena službenoj upotrebi od strane diplomatskih misija i konzularnih ureda smještenih na carinskom području Unije, osim konzularnih ureda na čelu s počasnim konzularnim dužnosnicima;

3) državni amblemi, zastave, znakovi, pečati i žigovi, knjige, službeni tiskani materijal, uredski namještaj, uredska oprema i druga slična roba uvezena na carinsko područje Unije, koju konzularni uredi dobivaju od države šiljateljice ili na zahtjev država šiljateljica, namijenjena službenoj upotrebi konzularnih ureda smještenih na carinskom području Unije, na čelu s počasnim konzularnim službenicima;

4) roba koja se prevozi preko carinske granice Unije namijenjena službenoj upotrebi od strane predstavnika država međunarodnim organizacijama, međunarodnim organizacijama ili njihovim predstavništvima smještenim na carinskom području Unije, za što je predviđeno oslobađanje od carina i poreza u skladu s međunarodnim ugovorima država članica s trećim stranama i međunarodnim ugovorima između država članica;

5) roba koja se prevozi preko carinske granice Unije, a namijenjena je službenoj upotrebi drugim organizacijama ili njihovim predstavništvima smještenim na teritoriju države članice, za što je predviđeno oslobađanje od carina i poreza u skladu s međunarodnim ugovorima iz ova država članica. Komisija ima pravo utvrditi robu koja ne spada u ovu kategoriju robe;

6) oružje, vojna oprema, streljivo i drugi materijal koji je roba Unije, premješten preko carinske granice Unije radi održavanja borbene gotovosti, stvara povoljne uvjete za izvršavanje zadanih zadataka vojnih postrojbi (institucija, formacija ) država članica raspoređenih na carinskom području Unije i (ili) izvan njega;

7) oružje, vojna oprema, streljivo i ostali materijal premješten preko carinske granice Unije radi sudjelovanja oružanih snaga (ostale trupe i vojne formacije, ovlaštene organizacije) država članica i nečlanica Unije u zajedničkom ( međunarodne) vježbe, natjecanja, kao i parade i drugi svečani događaji;

8) roba koja se prevozi preko carinske granice Unije i transport, namijenjen prevenciji prirodnih katastrofa i drugih hitnih slučajeva i uklanjanju njihovih posljedica, uključujući robu namijenjenu besplatnoj distribuciji od strane državnih tijela država članica, njihovih strukturnih odjela ili organizacija ovlaštenih u skladu sa zakonodavstvom država članica, osobama pogođenih izvanrednim situacijama, kao i roba i vozila potrebna za obavljanje hitnih poslova spašavanja i drugih hitnih poslova i osiguravanje života hitnih spasilačkih timova, medicinskih službi i organizacija čije ovlasti uključuju rješavanje pitanja u području likvidacije medicinskih i sanitarnih posljedica hitne slučajeve, organiziranje i pružanje medicinske njege, uključujući medicinsku evakuaciju, osim alkoholnih pića (osim etilnog alkohola), piva, duhanskih proizvoda, plemenitih metala i dragog kamenja, kao i proizvoda od njih;

9) roba koja se prevozi preko carinske granice Unije namijenjena za obavljanje znanstveno-istraživačkog rada na Arktiku i Antarktiku od strane osoba država članica u nekomercijalnom interesu država članica, kao i radi osiguranja aktivnosti istraživačkih ekspedicija država članica, organiziranih za izvođenje navedenih radova;

10) roba koja se prevozi preko carinske granice Unije namijenjena za doping kontrolu. Robu koja pripada ovoj kategoriji robe određuje Komisija;

11) preselili preko carinske granice Unije strana roba (lijekovi (lijekovi), posebna sportska prehrana, biološki aktivni dodaci prehrani) namijenjeni provođenju medicinskih i rehabilitacijskih mjera u odnosu na kandidate za nacionalne i nacionalne sportske timove i članove takvih timova u interesu država članica komercijalne osnove, kao i osigurati aktivnosti istraživačkih skupina u području sporta s najvišim (visokim) postignućima, uključenih u ministarstva država članica;

12) premještanje (premještanje) preko carinske granice sportske opreme i opreme Unije, ostale robe namijenjene isključivo za uporabu u organizaciji i provođenju službenih međunarodnih sportskih priredbi ili kao priprema za nju tijekom treninga. Robu koja pripada ovoj kategoriji robe određuje Komisija;

13) strana roba namijenjena za izgradnju (stvaranje, izgradnju), koja osigurava funkcioniranje (rad, uporabu) umjetnih otoka, instalacija, građevina ili drugih objekata koji se nalaze izvan teritorija države članice, a za koje ova država članica ima isključivu nadležnost. Robu koja ne spada u ovu kategoriju robe utvrđuje Komisija;

14) roba namijenjena korištenju u okviru međunarodne suradnje na području istraživanja i korištenja svemira, uključujući pružanje usluga za lansiranje svemirskih letjelica. Robu koja pripada ovoj kategoriji robe određuje Komisija;

15) strana roba koja se prevozi preko carinske granice Unije, a namijenjena je organizaciji i održavanju službenih međunarodnih izložbi, čija obilježja utvrđuje Komisija. Robu koja ne pripada ovoj kategoriji robe određuje Komisija.

3. Komisija ima pravo odrediti druge kategorije robe za koje se primjenjuje poseban carinski postupak, uključujući robu koja se odnosi ili nije povezana s tim kategorijama robe.

Članak 254. Uvjeti za stavljanje u poseban carinski postupak i postupak za primjenu posebnog carinskog postupka ovisno o kategorijama robe na koju se primjenjuje

Ovisno o kategorijama robe za koje se primjenjuje poseban carinski postupak, Komisija i zakonodavstvo država članica u slučajevima koje predviđa Komisija određuju uvjete za stavljanje robe u poseban carinski postupak, uključujući primjenu ne-carinskih postupaka carinsko uređenje, tehnički propis, sanitarne, veterinarsko sanitarne i karantenske fitosanitarne mjere, te postupak primjene posebnog carinskog postupka, koji uključuje:

utvrđivanje statusa robe uvezene na carinsko područje Unije i (ili) izvezene s carinskog područja Unije;

rok i drugi uvjeti za upotrebu robe u skladu s posebnim carinskim postupkom;

postupak dovršenja posebnog carinskog postupka;

slučajevi i postupak za obustavu i obnavljanje posebnog carinskog postupka;

okolnosti nastanka i prestanka obveze plaćanja carine, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina, okolnosti u kojima obveza plaćanja carina, poreza, posebnih, antidampinških, kompenzacijskih carina podliježe izvršenju, i rok za njihovo plaćanje za robu koja je stavljena (stavljena) u poseban carinski postupak;

carinski postupci pod kojima se roba može staviti da dovrši i obustavi posebni carinski postupak, posebno obračun i plaćanje carina, poreza, posebnih, antidampinških, izravnalnih carina kada se roba stavlja u te carinske postupke i rok za njihovo plaćanje .

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

  1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...