Meni

Opis tipičnih shema izjave o sukladnosti

Shema deklaracije 1d

Shema 1d uključuje sljedeće postupke:

 • formiranje i analiza tehničke dokumentacije;
 • kontrola proizvodnje;
 • ispitivanje uzoraka proizvoda;
 • prihvaćanje i registracija izjave o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi proizvodni proces bio stabilan i osigurao da proizvedeni proizvodi udovoljavaju zahtjevima tehničkih propisa, izrađuje tehničku dokumentaciju i analizira.

Podnositelj zahtjeva osigurava kontrolu proizvodnje.

Da bi kontrolirao usklađenost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa, podnositelj zahtjeva provodi ispitivanja uzoraka proizvoda. Ispitivanje uzoraka proizvoda provodi se po izboru podnositelja zahtjeva u ispitnom laboratoriju ili u akreditiranom ispitnom laboratoriju.

Podnositelj prijave sastavlja izjavu o sukladnosti i registrira je na temelju obavijesti.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Shema deklaracije 2d

Shema 2d uključuje sljedeće postupke:

 • formiranje i analiza tehničke dokumentacije;
 • testiranje serije proizvoda (jednog proizvoda);
 • prihvaćanje i registracija izjave o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj zahtjeva stvara tehničku dokumentaciju i analizira je.

Podnositelj zahtjeva vrši ispitivanja uzoraka proizvoda (pojedinačnih proizvoda) kako bi osigurao potvrdu tvrđene sukladnosti proizvoda sa zahtjevima tehničkog propisa. Ispitivanja uzoraka proizvoda (pojedinačnih proizvoda) provode se po izboru podnositelja prijave u ispitnom laboratoriju ili u akreditiranom ispitnom laboratoriju.

Podnositelj prijave sastavlja izjavu o sukladnosti i registrira na temelju obavijesti.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Shema deklaracije 3d

Shema 3d uključuje sljedeće postupke:

 • formiranje i analiza tehničke dokumentacije;
 • kontrola proizvodnje;
 • ispitivanje uzoraka proizvoda;
 • prihvaćanje i registracija izjave o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi proizvodni proces bio stabilan i osigurao da proizvedeni proizvodi udovoljavaju zahtjevima tehničkih propisa, izrađuje tehničku dokumentaciju i analizira.

Podnositelj zahtjeva osigurava kontrolu proizvodnje.

Da bi kontrolirao usklađenost proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa, podnositelj zahtjeva provodi ispitivanja uzoraka proizvoda. Uzorci proizvoda testiraju se u akreditiranom ispitnom laboratoriju.

Podnositelj prijave sastavlja izjavu o sukladnosti i registrira na temelju obavijesti.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Shema deklaracije 4d

Shema 4d uključuje sljedeće postupke:

 • formiranje i analiza tehničke dokumentacije;
 • testiranje serije proizvoda (jednog proizvoda);
 • prihvaćanje i registracija izjave o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj zahtjeva stvara tehničku dokumentaciju i analizira je.

Podnositelj zahtjeva vrši ispitivanja uzoraka proizvoda (pojedinačnih proizvoda) kako bi osigurao potvrdu tvrđene sukladnosti proizvoda sa zahtjevima tehničkog propisa. Ispitivanja uzoraka proizvoda (pojedinačnih proizvoda) provode se u akreditiranom ispitnom laboratoriju.

Podnositelj prijave sastavlja izjavu o sukladnosti i registrira na temelju obavijesti.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Shema deklaracije 5d

Shema 5d uključuje sljedeće postupke:

 • formiranje i analiza tehničke dokumentacije;
 • kontrola proizvodnje;
 • provođenje istraživanja (ispitivanja) tipa;
 • prihvaćanje i registracija izjave o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je proizvodni proces stabilan i osigurava deklariranu sukladnost proizvedenih proizvoda zahtjevima tehničkog propisa, izrađuje tehničku dokumentaciju i analizira.

Podnositelj zahtjeva osigurava kontrolu proizvodnje.

Tijelo za certificiranje proizvoda (akreditirani ispitni laboratorij), u skladu sa svojim područjem akreditacije i u ime podnositelja prijave, provodi istraživanje tipa proizvoda na jedan od sljedećih načina:

 • proučavanje uzorka za planiranu proizvodnju kao uzor reprezentativnih za sve buduće proizvode;
 • analiza tehničke dokumentacije, ispitivanje uzorka proizvoda ili kritičnih komponenata proizvoda.

Rezultati ispitivanja tipa evidentiraju se u zaključku (potvrda o sukladnosti) i (ili) protokolu u kojem akreditirani ispitni laboratorij daje ocjenu sukladnosti vrste proizvoda utvrđenim zahtjevima.

Podnositelj prijave sastavlja izjavu o sukladnosti i registrira na temelju obavijesti.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Shema deklaracije 6d

Shema 6d uključuje sljedeće postupke:

 • formiranje i analiza tehničke dokumentacije koja nužno uključuje potvrdu za sustav upravljanja (preslika potvrde) koju je izdalo certifikacijsko tijelo sustava upravljanja, a kojom se potvrđuje usklađenost sustava upravljanja sa zahtjevima definiranim u tehničkim propisima;
 • kontrola proizvodnje;
 • ispitivanje uzoraka proizvoda;
 • prihvaćanje i registracija izjave o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • praćenje stabilnosti sustava upravljanja.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao stabilnost sustava upravljanja i proizvodnih uvjeta za proizvodnju proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima tehničkog propisa, izrađuje tehničku dokumentaciju i analizira je, uzimajući u obzir činjenicu da se u tehničkom propisu može uspostaviti jedan ili više dokumenata radi usklađenosti s kojima certifikacija sustava upravljanja.

Podnositelj zahtjeva osigurava kontrolu proizvodnje i obavješćuje certifikacijsko tijelo sustava upravljanja o svim planiranim promjenama u sustavu upravljanja.

Podnositelj zahtjeva testira uzorke proizvoda. Uzorci proizvoda testiraju se u akreditiranom ispitnom laboratoriju.

Podnositelj prijave sastavlja izjavu o sukladnosti i registrira na temelju obavijesti.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje sustava upravljanja nadzire rad ovjerenog sustava upravljanja.

U slučaju negativnih rezultata inspekcijskog nadzora, podnositelj zahtjeva donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspenduje izjavu o sukladnosti;
 • otkazati izjavu o sukladnosti.

Unesen je odgovarajući upis u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registriranih izjava o sukladnosti, sastavljen u jednom obrascu.

Sažetak tablice tipičnih izjava o sukladnosti
Broj kruga Element kruga Primjena podnositelj zahtjeva Dokument kojim se potvrđuje da je
Ispitivanje proizvoda, tip istraživanja Procjena proizvodnje Kontrole proizvodnje
1D uzorci proizvoda koje je testirao proizvođač - Proizvodnja nadzire proizvođača Za masovno proizvedene proizvode Proizvođač države članice Carinske unije ili osoba ovlaštena od stranog proizvođača na području Carinske unije Izjava o sukladnosti za serijsku proizvodnju
2D Ispitivač serije proizvoda (pojedinačni proizvod) provodi podnositelj zahtjeva - - Za seriju proizvoda (jedna stavka) Proizvođač, prodavač (dobavljač) države - članice Carinske unije ili osoba ovlaštena od stranog proizvođača na području Carinske unije Izjava o sukladnosti za seriju proizvoda (pojedinačni artikal)
3D ispitivanje uzoraka proizvoda u ovlaštenoj laboratoriji za ispitivanje (centar) - Proizvodnja nadzire proizvođača Za masovno proizvedene proizvode Proizvođač države članice Carinske unije ili osoba ovlaštena od stranog proizvođača na području Carinske unije Izjava o sukladnosti za serijsku proizvodnju
4D ispitivanje serije proizvoda (jednog proizvoda) u akreditiranom ispitnom laboratoriju (centar) - - Za seriju proizvoda (jedna stavka) Proizvođač, prodavač (dobavljač) države - članice Carinske unije ili osoba ovlaštena od stranog proizvođača na području Carinske unije Izjava o sukladnosti za seriju proizvoda (pojedinačni artikal)
5D tipno istraživanje - Proizvodnja nadzire proizvođača Za masovno proizvedene proizvode Proizvođač države članice Carinske unije ili osoba ovlaštena od stranog proizvođača na području Carinske unije Izjava o sukladnosti za serijsku proizvodnju
6D ispitivanje uzoraka proizvoda u ovlaštenoj laboratoriji za ispitivanje (centar) certifikacija sustava upravljanja i inspekcijski nadzor od strane tijela za certificiranje sustava upravljanja Proizvodnja nadzire proizvođača Izjava o sukladnosti za serijsku proizvodnju

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...