Meni

Opis tipičnih shema certificiranja sukladnosti

1 shema certifikacije

Shema 1c uključuje sljedeće postupke:

 • podnositelj prijave certifikacijskom tijelu proizvoda podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom;
 • razmatranje prijave i odluke o njoj od strane certifikacijskog tijela;
 • odabir proizvoda od strane certifikacijskog tijela za testiranje;
 • ispitivanje uzoraka proizvoda od strane ovlaštenog laboratorija za ispitivanje;
 • provođenje analize stanja proizvodnje od strane tijela za certificiranje proizvoda;
 • generalizacija tijela za ispitivanje rezultata ispitivanja i analiza stanja proizvodnje i izdavanje certifikata o sukladnosti za podnositelja zahtjeva;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • inspekcijski nadzor certificiranih proizvoda.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je proizvodni proces stabilan i osigurava da proizvedeni proizvodi udovoljavaju zahtjevima tehničkih propisa, generira tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

Tijelo za certificiranje proizvoda analizira tehničku dokumentaciju koju je podnio podnositelj i informira podnositelja o odluci o zahtjevu koja sadrži uvjete za certifikaciju.

Certifikacijsko tijelo uzima uzorke proizvoda od podnositelja prijave na testiranje.

Ispitivanje uzoraka provodi akreditirani ispitni laboratorij u ime tijela za certificiranje proizvoda, kojemu je priloženo izvješće o ispitivanju.

Tijelo za certificiranje proizvoda obavlja analizu stanja proizvodnje podnositelja prijave. Rezultati analize dokumentirani su u aktu.

Ako su rezultati ispitivanja i analiza stanja proizvodnje pozitivni, sastavlja tijelo za certificiranje proizvoda potvrda o sukladnosti i izdaje ga podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje proizvoda provodi inspekcijsku kontrolu certificiranih proizvoda tijekom razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom ispitnom laboratoriju i (ili) analizom stanja proizvodnje. U slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, valjanost potvrde o sukladnosti smatra se potvrđenom, kako je naznačeno u aktu o inspekcijskoj kontroli. Ako su rezultati inspekcijske kontrole negativni, tijelo za certificiranje proizvoda donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspendirati potvrdu o sukladnosti;
 • otkazati potvrdu o sukladnosti.

Odluke koje donese certifikacijsko tijelo dostavljaju se podnositelju zahtjeva.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

Prilikom izmjena dizajna (sastava) proizvoda ili tehnologije njegove proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim tehničkim propisima, podnositelj zahtjeva o tome prethodno obavijesti tijelo za certificiranje proizvoda koje odlučuje o potrebi novih ispitivanja i (ili) analiza stanja proizvodnje.

2 shema certifikacije

Shema 2c uključuje sljedeće postupke:

 • podnositelj prijave tijelu za certificiranje proizvoda podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom, koji nužno uključuje potvrdu za sustav upravljanja (kopiju certifikata) koju izdaje certifikacijsko tijelo za sustav upravljanja, kojom potvrđuje da sustav upravljanja ispunjava zahtjeve navedene u tehničkim propisima;
 • razmatranje zahtjeva i usvajanje odluke od strane certifikacijskog tijela o certificiranju proizvoda;
 • odabir proizvoda od strane certifikacijskog tijela za testiranje;
 • ispitivanje uzoraka proizvoda od strane ovlaštenog laboratorija za ispitivanje;
 • generalizacija rezultata tijela za certificiranje proizvoda rezultata analize tehničke dokumentacije koju je podnio podnositelj zahtjeva, rezultata ispitivanja uzoraka proizvoda i izdavanja certifikata o sukladnosti podnositelju zahtjeva;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • inspekcijska kontrola certificiranih proizvoda, praćenje stabilnosti sustava upravljanja.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao stabilnost sustava upravljanja i proizvodnih uvjeta za proizvodnju proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima tehničkog propisa, sastavlja tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

U prijavi se navodi dokument o usklađenosti s kojim je sustav upravljanja ovjeren, uzimajući u obzir činjenicu da se u tehničkom propisu može utvrditi jedan ili više dokumenata za usklađenost s kojima se provodi certificiranje sustava upravljanja.

Istovremeno, podnositelj prijave dostavlja certifikat za sustav upravljanja (kopija potvrde).

Razmatranje primjene, odabir i testiranje uzoraka.

Ako su rezultati analize tehničke dokumentacije i ispitivanja pozitivni, tijelo za certificiranje proizvoda sastavlja certifikat o sukladnosti i izdaje ga podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje proizvoda provodi inspekcijsku kontrolu certificiranih proizvoda tijekom razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom laboratoriju za ispitivanje i analizom rezultata inspekcijske kontrole od strane sustava upravljanja sustavom za certificiranje za certificirani sustav upravljanja. U slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, valjanost potvrde o sukladnosti smatra se potvrđenom, kako je naznačeno u aktu o inspekcijskoj kontroli. Ako su rezultati inspekcijske kontrole negativni, tijelo za certificiranje proizvoda donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspendirati potvrdu o sukladnosti;
 • otkazati potvrdu o sukladnosti.

Odluke koje donese certifikacijsko tijelo dostavljaju se podnositelju zahtjeva.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

3 shema certifikacije

Shema 3c uključuje sljedeće postupke:

 • podnositelj prijave certifikacijskom tijelu proizvoda podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom;
 • razmatranje zahtjeva i usvajanje odluke od strane certifikacijskog tijela o certificiranju proizvoda;
 • odabir proizvoda od strane certifikacijskog tijela za testiranje;
 • ispitivanje uzoraka proizvoda od strane ovlaštenog laboratorija za ispitivanje;
 • analiza rezultata ispitivanja i izdavanje potvrde o sukladnosti podnositelju zahtjeva;
 • obilježavanje serije proizvoda s jednim znakom cirkulacije.

Podnositelj prijave sastavlja tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje proizvodne serije jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

Zahtjev mora sadržavati identifikacijske karakteristike stranke i njezinih proizvodnih jedinica.

Tijelo za ovjeravanje obavješćuje podnositelja o odluci o zahtjevu koja sadrži uvjete za certifikaciju.

Certifikacijsko tijelo vrši identifikaciju šarže proizvoda od podnositelja zahtjeva i odabir uzoraka za testiranje.

Ispitivanja šarže proizvoda (uzoraka iz serije) provodi akreditirani ispitni laboratorij u ime certifikacijskog tijela kojemu je dostavljeno izvješće o ispitivanju.

Ako su rezultati ispitivanja pozitivni, certifikacijsko tijelo izrađuje certifikat o sukladnosti i izdaje ga podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

4 shema certifikacije

Shema 4c uključuje sljedeće postupke:

 • podnosilac prijave certifikacijskom tijelu podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom;
 • razmatranje prijave i odluke o njoj od strane certifikacijskog tijela;
 • ispitivanje svake jedinice proizvoda od strane ovlaštenog laboratorija za ispitivanje;
 • analiza rezultata ispitivanja i izdavanje potvrde o sukladnosti podnositelju zahtjeva;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj prijave sastavlja tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje jedinice proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koje imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

Zahtjev mora sadržavati identificirajuće karakteristike jedinice proizvodnje.

Tijelo za ovjeravanje obavješćuje podnositelja o odluci o zahtjevu koja sadrži uvjete za certifikaciju.

Jedinstvena ispitivanja provodi akreditirani ispitni laboratorij u ime certifikacijskog tijela kojemu je dostavljeno izvješće o ispitivanju.

Ako su rezultati ispitivanja pozitivni, certifikacijsko tijelo izrađuje certifikat o sukladnosti i izdaje ga podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

5 shema certifikacije

Shema 5c uključuje sljedeće postupke:

 • podnosilac prijave certifikacijskom tijelu podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom;
 • razmatranje prijave i odluke o njoj od strane certifikacijskog tijela;
 • certifikacijsko tijelo koje provodi projektnu studiju;
 • provođenje certifikacijskog tijela analizu stanja proizvodnje;
 • generalizacija rezultata istraživanja projekta i analiza stanja proizvodnje i izdavanje certifikata o sukladnosti podnositelju prijave;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • inspekcijski nadzor certificiranih proizvoda.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je proizvodni proces stabilan i osigurava da proizvedeni proizvodi udovoljavaju zahtjevima tehničkih propisa, generira tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

Tijelo za ovjeravanje obavješćuje podnositelja o odluci o zahtjevu koja sadrži uvjete za certifikaciju.

Certifikacijsko tijelo provodi istraživanje proizvoda proizvoda analizom tehničke dokumentacije na kojoj se proizvod proizvodi, rezultata proračuna, ispitivanja eksperimentalnih uzoraka proizvoda.

Rezultati studije dizajna proizvoda izrađeni su u zaključku, u kojem certifikacijsko tijelo daje ocjenu usklađenosti dizajna proizvoda s utvrđenim zahtjevima.

Analiza stanja proizvodnje prijavitelja provodi certifikacijsko tijelo. Rezultati analize dokumentirani su u aktu.

Ako su rezultati ispitivanja dizajna proizvoda i analize stanja proizvodnje pozitivni, certifikacijsko tijelo izrađuje potvrdu o sukladnosti i izdaje je podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje proizvoda provodi inspekcijsku kontrolu certificiranih proizvoda tijekom razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom ispitnom laboratoriju i (ili) analizom stanja proizvodnje. U slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, valjanost potvrde o sukladnosti smatra se potvrđenom, kako je naznačeno u aktu o inspekcijskoj kontroli. Ako su rezultati inspekcijske kontrole negativni, tijelo za certificiranje proizvoda donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspendirati potvrdu o sukladnosti;
 • otkazati potvrdu o sukladnosti.

Odluke koje donese certifikacijsko tijelo dostavljaju se podnositelju zahtjeva.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

Prilikom izmjena dizajna (sastava) proizvoda ili tehnologije njegove proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim tehničkim propisima, podnositelj zahtjeva o tome prethodno obavijesti certifikacijsko tijelo koje odlučuje o potrebi novih ispitivanja i (ili) analize uvjeti proizvodnje.

6 shema certifikacije

Shema 6c uključuje sljedeće postupke:

podnositelj prijave tijelu za certificiranje proizvoda podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom, koji nužno uključuje potvrdu za sustav upravljanja (kopiju certifikata) koju izdaje certifikacijsko tijelo za sustav upravljanja, kojom potvrđuje da sustav upravljanja ispunjava zahtjeve navedene u tehničkim propisima;

 • Provođenje istraživanja od strane tijela za certificiranje dizajna proizvoda;
 • općenito dobivanje rezultata analize tehničke dokumentacije, uključujući rezultate ispitivanja dizajna proizvoda, i izdavanje certifikata o sukladnosti podnositelju zahtjeva;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • inspekcijska kontrola certificiranih proizvoda (praćenje stabilnosti funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom).

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao stabilnost sustava upravljanja i proizvodnih uvjeta za proizvodnju proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima tehničkog propisa, sastavlja tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

U prijavi se navodi dokument o usklađenosti s kojim je sustav upravljanja ovjeren, uzimajući u obzir činjenicu da se u tehničkom propisu može utvrditi jedan ili više dokumenata za usklađenost s kojima se provodi certificiranje sustava upravljanja.

Istovremeno, podnositelj prijave dostavlja certifikat za sustav upravljanja (kopija potvrde).

Certifikacijsko tijelo analizira tehničku dokumentaciju, provodi studiju dizajna proizvoda u skladu s, a s pozitivnim rezultatima izrađuje i podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o sukladnosti za proizvod.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje proizvoda provodi inspekcijsku kontrolu certificiranih proizvoda tijekom razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u ispitnom laboratoriju i analizom rezultata inspekcijske kontrole od strane sustava upravljanja certifikacijskim sustavom za certificirani sustav upravljanja. U slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, valjanost potvrde o sukladnosti smatra se potvrđenom, kako je naznačeno u aktu o inspekcijskoj kontroli. Ako su rezultati inspekcijske kontrole negativni, tijelo za certificiranje proizvoda donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspendirati potvrdu o sukladnosti;
 • otkazati potvrdu o sukladnosti.

Odluke koje donese certifikacijsko tijelo dostavljaju se podnositelju zahtjeva.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

Prilikom izmjena dizajna (sastava) proizvoda ili tehnologije njegove proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim tehničkim propisima, podnositelj zahtjeva o tome prethodno obavijesti certifikacijsko tijelo koje odlučuje o potrebi novih ispitivanja.

7 shema certifikacije

Shema 7c uključuje sljedeće postupke:

 • podnošenje podnositelja prijave certifikacijskom tijelu zahtjeva za certifikaciju;
 • razmatranje prijave i odluke o njoj od strane certifikacijskog tijela;
 • studija o potvrđivanju od strane certifikacijskog tijela;
 • provođenje certifikacijskog tijela analizu stanja proizvodnje;
 • generalizacija rezultata istraživanja projekta i analiza stanja proizvodnje i izdavanje certifikata o sukladnosti podnositelju prijave;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • inspekcijski nadzor certificiranih proizvoda.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je proizvodni proces stabilan i osigurava da proizvedeni proizvodi udovoljavaju zahtjevima tehničkih propisa, generira tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

Tijelo za ovjeravanje obavješćuje podnositelja o odluci o zahtjevu koja sadrži uvjete za certifikaciju.

Certifikacijsko tijelo provodi studiju vrste proizvoda na jedan od sljedećih načina:

 • proučavanje uzorka za planiranu proizvodnju kao uzor reprezentativnih za sve buduće proizvode;
 • analiza tehničke dokumentacije, ispitivanje uzorka proizvoda ili kritičnih komponenata proizvoda.

Rezultati ispitivanja tipa dokumentirani su u zaključku, u kojem certifikacijsko tijelo daje ocjenu usklađenosti vrste proizvoda s utvrđenim zahtjevima.

Analiza stanja proizvodnje prijavitelja provodi certifikacijsko tijelo. Rezultati analize dokumentirani su u aktu.

Ako su rezultati studije vrste proizvoda i analize stanja proizvodnje pozitivni, certifikacijsko tijelo izrađuje potvrdu o sukladnosti i izdaje je podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje proizvoda provodi inspekcijsku kontrolu certificiranih proizvoda tijekom razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom ispitnom laboratoriju i (ili) analizom stanja proizvodnje. U slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, valjanost potvrde o sukladnosti smatra se potvrđenom, kako je naznačeno u aktu o inspekcijskoj kontroli. Ako su rezultati inspekcijske kontrole negativni, tijelo za certificiranje proizvoda donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspendirati potvrdu o sukladnosti;
 • otkazati potvrdu o sukladnosti.

Odluke koje donese certifikacijsko tijelo dostavljaju se podnositelju zahtjeva.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

Prilikom izmjena dizajna (sastava) proizvoda ili tehnologije njegove proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim tehničkim propisima, podnositelj zahtjeva o tome prethodno obavijesti certifikacijsko tijelo koje odlučuje o potrebi novih ispitivanja i (ili) analize uvjeti proizvodnje.

8 shema certifikacije

Shema 8c uključuje sljedeće postupke:

podnositelj prijave tijelu za certificiranje proizvoda podnosi zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom, koji nužno uključuje potvrdu za sustav upravljanja (kopiju certifikata) koju izdaje certifikacijsko tijelo za sustav upravljanja, kojom potvrđuje da sustav upravljanja ispunjava zahtjeve navedene u tehničkim propisima;

 • razmatranje prijave i usvajanja odluke od strane certifikacijskog tijela o certificiranju proizvoda;
 • studija o potvrđivanju od strane certifikacijskog tijela;
 • zbrajanje rezultata analize tehničke dokumentacije, uključujući rezultate ispitivanja tipa, i izdavanje potvrde o sukladnosti podnositelju zahtjeva;
 • crtanje jednog znaka žalbe;
 • inspekcijska kontrola certificiranih proizvoda (praćenje stabilnosti sustava upravljanja).

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao stabilnost sustava upravljanja i proizvodnih uvjeta za proizvodnju proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima tehničkog propisa, sastavlja tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

U prijavi se navodi dokument o usklađenosti s kojim je sustav upravljanja ovjeren, uzimajući u obzir činjenicu da se u tehničkom propisu može utvrditi jedan ili više dokumenata za usklađenost s kojima se provodi certificiranje sustava upravljanja.

Istovremeno, podnositelj prijave dostavlja certifikat za sustav upravljanja (kopija potvrde).

Tijelo za certificiranje analizira predate dokumente, provodi studiju i, uz pozitivne rezultate, sastavlja i izdaje certifikatu o sukladnosti proizvoda podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Tijelo za certificiranje proizvoda provodi inspekcijsku kontrolu certificiranih proizvoda tijekom razdoblja valjanosti certifikata o sukladnosti ispitivanjem uzoraka proizvoda u akreditiranom laboratoriju za ispitivanje i analizom rezultata inspekcijske kontrole od strane sustava upravljanja sustavom za certificiranje za certificirani sustav upravljanja. U slučaju pozitivnih rezultata inspekcijskog nadzora, valjanost potvrde o sukladnosti smatra se potvrđenom, kako je naznačeno u aktu o inspekcijskoj kontroli. Ako su rezultati inspekcijske kontrole negativni, tijelo za certificiranje proizvoda donosi jednu od sljedećih odluka:

 • suspendirati potvrdu o sukladnosti;
 • otkazati potvrdu o sukladnosti.

Odluke koje donese certifikacijsko tijelo dostavljaju se podnositelju zahtjeva.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

Prilikom izmjena dizajna (sastava) proizvoda ili tehnologije njegove proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim tehničkim propisima, podnositelj zahtjeva o tome prethodno obavijesti certifikacijsko tijelo koje odlučuje o potrebi novih ispitivanja.

9 shema certifikacije

Shema 9c uključuje sljedeće postupke:

podnositelj zahtjeva podnosi tijelu za certificiranje proizvoda zahtjev za certificiranje s priloženom tehničkom dokumentacijom, koja nužno uključuje:

 • informacije o istraživanju;
 • izvješća o ispitivanjima koja provodi proizvođač ili ovlašteni laboratorij za ispitivanje;
 • potvrde o sukladnosti za sastavne materijale i proizvode ili izvješća o ispitivanju (ako postoje);
 • potvrde za sustav upravljanja kvalitetom (ako je dostupan);
 • dokumente koji potvrđuju usklađenost navedenih proizvoda sa zahtjevima tehničkog propisa koji se na njega primjenjuju izdaju inozemna certifikacijska tijela;
 • ostali dokumenti koji izravno ili neizravno potvrđuju sukladnost proizvoda s utvrđenim zahtjevima;
 • razmatranje zahtjeva i usvajanje odluke od strane certifikacijskog tijela o certificiranju proizvoda;
 • provođenje i sažimanje od strane tijela za certificiranje rezultata analize tehničke dokumentacije i izdavanje podnositelju zahtjeva potvrde o sukladnosti;
 • crtanje jednog znaka adrese.

Podnositelj zahtjeva poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao stabilnost uvjeta proizvodnje za proizvodnju proizvoda koji udovoljavaju zahtjevima tehničkog propisa, sastavlja tehničku dokumentaciju i podnosi zahtjev za certificiranje svojih proizvoda jednom od tijela za certificiranje proizvoda koji imaju ovu vrstu proizvoda u području akreditacije.

Tijelo za ovjeravanje obavješćuje podnositelja o odluci o zahtjevu koja sadrži uvjete za certifikaciju.

Certifikacijsko tijelo analizira tehničku dokumentaciju, rezultate izračuna, ispitivanja proizvoda i druge dokumente koji izravno ili neizravno potvrđuju sukladnost proizvoda s utvrđenim zahtjevima.

Rezultati analize tehničke dokumentacije proizvoda iznose se u zaključku u kojem certifikacijsko tijelo daje ocjenu usklađenosti proizvoda s utvrđenim zahtjevima.

Ako su rezultati analize tehničke dokumentacije proizvoda pozitivni, certifikacijsko tijelo izrađuje certifikat o sukladnosti i izdaje ga podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva primjenjuje jedan znak žalbe, osim ako tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Odgovarajući upis unosi se u Jedinstveni registar izdanih potvrda o sukladnosti i registrirane izjave o sukladnosti, koje je u jednom obliku sastavilo tijelo za certificiranje proizvoda.

Prilikom izmjena dizajna (sastava) proizvoda ili tehnologije njegove proizvodnje, koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda sa zahtjevima utvrđenim tehničkim propisima, podnositelj zahtjeva o tome će pismeno obavijestiti certifikacijsko tijelo koje odlučuje o potrebi dodatnih studija

Sažetak tablice tipičnih programa potvrđivanja sukladnosti

Broj kruga Element kruga Primjena podnositelj zahtjeva Dokument kojim se potvrđuje da je
Ispitivanje proizvoda Procjena proizvodnje Inspekcijski nadzor
1S ispitivanje uzoraka proizvoda analiza proizvodnje ispitivanje uzoraka proizvoda i (ili) analiza stanja proizvodnje Za serijske proizvode Proizvođač, uključujući i inozemnog, ako na području Carinske unije postoji osoba koju je proizvođač ovlastio certifikat o sukladnosti za proizvode proizvedene u seriji
2S ispitivanje uzoraka proizvoda certifikacija sustava upravljanja ispitivanje uzorka proizvoda i kontrola sustava upravljanja
3S ispitivanje uzoraka proizvoda - - Za seriju proizvoda (jedna stavka) Prodavač (dobavljač), proizvođač, uključujući strane potvrda o sukladnosti za seriju proizvoda
4S jedinice ispitivanja proizvoda - - potvrda o sukladnosti za jedan proizvod
5S istraživanje dizajna proizvoda analiza proizvodnje ispitivanje uzoraka proizvoda i (ili) analiza stanja proizvodnje Ako se radi o serijskim proizvodima, potpuno je nemoguće ili teško potvrditi sukladnost sa zahtjevima prilikom ispitivanja gotovog proizvoda Proizvođač, uključujući i inozemnog, ako na području Carinske unije postoji osoba koju je proizvođač ovlastio certifikat o sukladnosti za proizvode proizvedene u seriji
6S istraživanje dizajna proizvoda potvrda
sustavi
upravljanje
Test
uzorci
proizvodi i
inspekcija
kontrolirati
sustavi
upravljanje
7S tipno istraživanje analiza proizvodnje ispitivanje uzoraka proizvoda i (ili) analiza stanja proizvodnje Za složene proizvode namijenjene serializaciji i masovnoj proizvodnji, kao i u slučaju planiranja izdanja velikog broja modifikacija proizvoda Proizvođač, uključujući i inozemnog, ako na području Carinske unije postoji osoba koju je proizvođač ovlastio certifikat o sukladnosti za proizvode proizvedene u seriji
8S tipno istraživanje certifikacija sustava upravljanja ispitivanje uzorka proizvoda i inspekcijska kontrola sustava upravljanja
9S na temelju analize tehničke dokumentacije - - Za seriju proizvoda ograničene količine koji isporučuje strani proizvođač ili za složene proizvode namijenjene opremanju poduzeća na području Carinske unije Proizvođač, uključujući i inozemnog, ako na području Carinske unije postoji osoba koju je proizvođač ovlastio potvrda o sukladnosti za seriju proizvoda ograničene količine

 

Komentari (0)

Ocijenjeno 0 od 5 na temelju 0 glasova
Nema zapisa

Napišite nešto korisno ili samo ocijenite

 1. Gost.
Molimo ocijenite materijal:
Prilozi (0 / 3)
Podijelite svoju lokaciju
O tome će se raspravljati u srijedu na sastanku s prvim potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Andrejem Belousovom.
00:07 28-10-2021 Više detalja ...
Opunomoćenik predsjednice u Dalekoistočnom federalnom okrugu također je zadužio predstavnike Ministarstva prometa i Ministarstva za razvoj Dalekog istoka da do kraja tjedna otputuju na Daleki istok.
22:24 27-10-2021 Više detalja ...
Tečajevi se održavaju drugu godinu za redom.
16:32 27-10-2021 Više detalja ...
Predlaže se otklanjanje dupliciranja dozvola u licenciranju i izdavanju posebnih dozvola za prijevoz visokorizične robe, kao i posebnih dozvola za prekrcaj te robe u riječnim lukama.
16:06 27-10-2021 Više detalja ...